Szanowni Państwo,

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w dniu 16 marca 2017 r. Rada m.st Warszawy przyznała Szpitalowi Bielańskiemu im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ dotację w wysokości 108.000.000 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego”.


                                         

 

 

Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności działania systemu PRM na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”
nr POIS.09.01.00-00-0015/16

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Szanowni Państwo

Jest nam niezwykle miło poinformować, że

Zespół Elektrofizjologii

w Szpitalu Bielańskim

wykonał pierwsze krioablacje u dwóch pacjentów

 

 

 

Realizacja projektu pt.:

„ROZWÓJ E-USŁUG W DRODZE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY IT W SZPITALU BIELAŃSKIM W WARSZAWIE, W TYM ROZWIĄZAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH BEZPIECZNE PRZETWARZANIE I WYMIANĘ DANYCH”

 

V Jubileuszowe

Ogólnopolskie Sympozjum

POSTĘPY

W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

14-16 kwietnia 2016 r.

Szpital Bielański

im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ma zaszczyt poinformować, że w dniu 13 stycznia 2016 r. otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

IV Ogólnopolskie Sympozjum

POSTĘPY

W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

Sympozjum naukowe

oraz transmisja „na żywo” z sali operacyjnej

19-20 lutego 2015 r. – Warszawa

 

Program naukowy Sympozjum pt.: „Postępy w chirurgii kolorektalnej”

Sympozjum naukowe oraz transmisja obrazu i dźwięku

w czasie rzeczywistym z sali operacyjnej

 

Z przyjemnością informujemy, że Pani Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska Ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego został powołany przez Ministra Zdrowia na Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii.