W dniu 01 stycznia 2014 Prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, a zarazem Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych został powołany przez Wojewodę Mazowieckiego na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii dla obszaru województwa mazowieckiego.

Konsultant_endokrynologia