Serdecznie zapraszamy

na zajęcia edukacji przedporodowej

„Szkoła Rodzenia”,

które finansowane są przez m.st. Warszawę

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 w Klinice Położnictwa i Ginekologii oraz Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego.

Program Szkoły rodzenia obejmuje dziesięć spotkań, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

 

Plan zajęć w roku 2016

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Godziny zajęć

1700 - 2100

1700 - 2100

1700 - 2100

1700 - 2100

Miejsce udzielania świadczeń

Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego

Klinika Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego

Klinika Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego, Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego

Klinika Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego

 

Serdecznie zapraszamy Panie, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy,
  • mają zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

Dodatkowe informacje oraz zapisy w godzinach 0900 - 1600 u Pani Kariny Strusińskiej pod numerem tel. 508-858-043.