IV Ogólnopolskie Sympozjum

POSTĘPY

W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

Sympozjum naukowe

oraz transmisja „na żywo” z sali operacyjnej

19-20 lutego 2015 r. – Warszawa

 

Program naukowy Sympozjum pt.: „Postępy w chirurgii kolorektalnej”

Sympozjum naukowe oraz transmisja obrazu i dźwięku

w czasie rzeczywistym z sali operacyjnej

 

 

Termin sympozjum: 19 – 20 lutego 2015 r.

Miejsce Sympozjum:

Dzień pierwszy - Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa

Dzień drugi - Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki, ul. Cegłowska 80, Warszawa


19 lutego - czwartek: Hotel Courtyard by Marriott

 

10.30-11.45       Przywitanie uczestników Sympozjum

10.45-11.15       Nowoczesne techniki obrazowania i elektrochirurgiii

11.30-12.00       Prezentacja technologii Einstein

12.00-13.00       Przerwa lunchowa

13.00-13.30       Polski konsensus interdyscyplinarny dotyczący diagnostyki i leczenia choroby uchyłkowej - prezentacja aktualizacji konsensusu

13.30-15.00       Choroba uchyłkowa - prezentacja ciekawych przypadków klinicznych - dyskusja okrągłego stołu z udziałem wszystkich uczestników

15.00-16.00       Zebranie Zarządu Polskiego Klubu Koloproktologii

19.00-20.40       Impreza Towarzysząca: spektakl w Teatrze Studio Buffo


20 lutego - piątek: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki

 

08.00 - 08.15    Inauguracja Sympozjum w Szpitalu Bielańskim,

08.15 - 08.30    Przedstawienie przypadków chorych zaplanowanych do operacji i zaawansowanych badań diagnostycznych

08.30 -15.00    

    • Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych w technice hybrydowej - HyPER oraz operacje minimalnie inwazyjne w technice TEM (transmisja obrazu i dźwięku z sal operacyjnych)
    • Prezentacja badań pacjentów z zastosowaniem zaawansowanych technik diagnostycznych (USG transrektalnego z obrazowaniem 3D oraz manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości)
    • W przerwie między operacjami wykład nt. "Nowe perspektywy w leczeniu raka odbytnicy - leczenie zachowujące narząd u chorych na średniozaawansowanego raka odbytnicy. Wczesne wyniki wieloośrodkowego badania II fazy"

15.00               Podsumowanie i zakończenie sympozjum

 

Program IV Ogólnopolskiego Sympozjum - POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ