Ogólnopolskie Sympozjum

POSTĘPY

W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

Sympozjum naukowe

oraz transmisja „na żywo” z sali operacyjnej

1-2 marca 2013 r. – Warszawa

 

Program naukowy Sympozjum pt.: „Postępy w chirurgii kolorektalnej”

Sympozjum naukowe oraz transmisja obrazu i dźwięku

w czasie rzeczywistym z sali operacyjnej

 

 

Termin sympozjum: 1 – 2 marca 2013 r.

Miejsce Sympozjum: Szpital Bielański w Warszawie (ul. Cegłowska 80) oraz Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

 

 

1 marca - piątek: Szpital Bielański

 

8.00-8.15           Przywitanie uczestników Sympozjum

8.15-8.30           Przedstawienie przypadków chorych zaplanowanych do operacji

8.30-15.00         1. Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych oraz operacje w technice TEM

(transmisja obrazu i dźwięku z sal operacyjnych)

2. Prezentacja badań pacjentów z zastosowaniem zaaawansowanych technik diagnostycznych (USG transrektalnego z obrazowaniem 3D oraz manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości)

W przerwie miedzy operacjami wykład n.t.: „TEM - nowe możliwości leczenia patologii odbytnicy” oraz prezentacja programu „Leczenie oszczędzające chorych na raka odbytnicy w podeszłym wieku”

Ok. godz.13.00    Lunch

15.00-16.00        Zebranie Zarządu Polskiego Klubu Koloproktologii

(sala konferencyjna Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego)


 

2 marca - sobota: Hotel Courtyard by Marriott

 

Prowadzenie:            Marek Szczepkowski

 

9.00 - 9.20    Rak jelita grubego - nowe wyzwania, nowe technologie - Prof. Adam Dziki

9.20 - 9.40    Czynniki ryzyka nieszczelności zespolenia jelita grubego. Czy stomia protekcyjna ma sens? - Prof. Grzegorz Wallner

9.40 -10.00   Doszczętność onkologiczna a technika operacyjna i rodzaj dostępu w raku jelita grubego- stan badań w 2013 roku - Prof. Wiesław J. Kruszewski

10.00-10.30  Dyskusja

10.30-11.00  Przerwa na kawę

11.00-11.20  Przepukliny okołostomijne –problem wciąż aktualny - doświadczenia Szpitala Bielańskiego - Marek Szczepkowski

11.20-11.35  Przepukliny okołostomijne - siatki, biomateriały, finansowanie - Dr Maciej Śmietański

11.35-11.50  Profilaktyka przepuklin okołostomijnych - prezentacja wyników badań naukowych - z wiarygodnością do poziomu IIa - Doc. Tomasz Banasiewicz

11.50-13.00  Konferencja Okrągłego Stołu nt: „Dyskusja w sprawie profilaktyki przepuklin okołostomijnych”

 

 

Prowadzenie:            Marek Szczepkowski

 

Eksperci (w kolejności alfabetycznej): Doc. Tomasz Banasiewicz, Prof. Krzysztof Bielecki, Prof. Michał Drews, Prof. Adam Dziki, Dr Grzegorz Gil, Prof. Józef Kładny, Prof. Piotr Krokowicz, Prof. Wiesław J. Kruszewski, Dr Maciej Śmietański, Prof. Grzegorz Wallner, Prof. Wojciech Zegarski