dla rozwoju Mazowsza

 

Wdrożenie systemu E-Zdrowie w Szpitalu Bielańskim

 

Poziom dofinansowania z EFRR – 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 24.07.2008 r. – 31.12.2012 r.

Beneficjent: Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.