Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany

w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ w Warszawie

 

 

Program realizowany jest w Poradni Ginekologiczno – Położniczej (paw. H, I piętro, gab. 119) w dniach:

  • środa 12:30 14:00.

Informacja/ zapisy tel.:

  • 22 56-90-470;
  • 22 56-90-196;
  • 22 56-90-382.

Program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia”

Program jest finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy

 

Program realizowany jest w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji, ul. Cegłowska 80; Warszawa w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00 – 21:00.