OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkursy ofert na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską , fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkursy ofert na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkursy ofert

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(-rzy)/położne(-ych) prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust.1 Ustawy z dnia  15.04.2011 r. o działalności leczniczej zatrudniające lekarzy i pielęgniarki(-rzy)/położne(-ych) w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

SZPITAL BIELAŃSKI

im. ks. J. POPIEŁUSZKI

SPZOZ W WARSZAWIE,

ul. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.

 

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rozbijania kamieni nerkowych metodą ESWL w okresie 1-go roku od daty podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, wykonywanych w siedzibie Szpitala Bielańskiego.

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela  Krzysztof Jarząbek w siedzibie  Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, budynek H, I p., pok. 132, tel. 22 56 90 359, w godzinach 10.00-14.00. W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu, formularze oferty oraz do wglądu projekty umów i innych dokumentów związanych z konkursem.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkursy ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej w okresie trzech lat od daty podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, wykonywanych w siedzibie Szpitala Bielańskiego oraz najmu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby udzielania w/w świadczeń zdrowotnych.