Nazwa oddziału Liczba łóżek  Ordynator/Kierownik Kliniki

 

 Szpitalny Oddział Ratunkowy

 9

 Dr n. med. Grzegorz Michalak

 

 Oddział Chirurgiczny Ogólny

 Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP

43

 Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

 

 Oddział Chirurgii Naczyniowej

 Klinika Chirurgii i Angiologii CMKP

20

 Prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Madycki

 

 Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 

43

 Dr n. med. Andrzej Jacek Bendek 

 

 Oddział Neurochirurgiczny

 Klinika Neurochirurgii II WL WUM

40

 Prof. zw. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski

 

 Oddział Ginekologiczno - Położniczy

  • Pododdział Położniczy
  • Pododdział Ginekologiczny

 Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP

75

 

 

 

 Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

 

 Oddział Otolaryngologiczny

 Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP

24

 Dr hab. n.med. Artur Niedzielski

 

 Oddział Urologiiczny

 

25

 Dr n. med. Piotr Kryst 

 

 I Oddział Chorób Wewnętrznych

  • z Pododdziałem Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych

oraz

  • Pododdział Diagnostyki Endokrynologii

 Klinika Endokrynologii CMKP

35

 

 


 

22 

 Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

 

 II Oddział Chorób Wewnętrznych

  • Pododdział Nefrologiczny
 Klinika Nefrologii CMKP
12

10
 Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

 

 Oddział Gastroenterologiczny

 

24  Dr n. med. Tadeusz Szwed

 

 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

 

10

 Lek. Elżbieta Baum 

 

 Oddział Kardiologiczny

  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II WL WUM

 

37
10

 

 Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

 

 Oddział Neonatologiczny

  • Pododdział Patologii Noworodka
 24   Dr n. med. Jacek M. Witwicki 

 

 Oddział Neurologiczny

  • Oddział Udarowy
 Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM

22

25

 

 Prof. zw. dr hab. med. Jan Kochanowski

 

 Oddział Pediatryczny

 Klinika Pediatrii CMKP

32  Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

 

 Oddział Psychiatryczny

 Klinika Psychiatrii CMKP

27  Dr hab. n. med. Maria Załuska, Prof. IPiN

 

 Oddział Dzienny Psychiatryczny - Rehabilitacyjny

 

-  Lek. Barbara Dziasek

 

 Oddział Dzienny Rehabilitacyjny

 

-  Dr Marta Mączewska

 

 Centralny Blok Operacyjny

 

-  Dr n. med. Piotr Kryst