Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji

 1. Poradnia Rehabiltacyjna;
 2. Poradnia Fizjoterapii (Pracownia Fizjoterapii);
 3. Poradnia Balneoterapii (Pracownia Balneoterapii).

Zakład Izotopów i Tyreologii

 1. Poradnia Izotopowa (konsultacje, leczenie, badania scyntygraficzne).

Zakład Patomorfologii

 1. Pracownia Badań Biopsyjnych;
 2. Pracownia Badań Cytodiagnostycznych;
 3. Pracownia Badań Pośmiertnych;
 4. Pracownia Neuropatologiczna;
 5. Pracownia Technik Specjalnych.

Zakład Rentgenodiagnostyki i Diagnostyki Obrazowej

 1. Pracownia Rentgenodiagnostyki;
 2. Pracownia Ultrasonografii;
 3. Pracownia Diagnostyki Naczyniowej;
 4. Pracownia Mammografii.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

 1. Bank Krwi