Z głębokim żalem informuję o śmierci naszego Przyjaciela Profesora Romualda Dębskiego, wybitnego ginekologa - położnika, szlachetnego człowieka ......

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

Dorota Gałczyńska - Zych

z Zespołem

 

 
 

Program promocji zdrowia „AKTYWNY SENIOR’’

Program jest finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy

 

Szanowni Państwo, w ostatnim tygodniu października utworzono dodatkowe grupy w ramach programu AKTYWNY SENIOR.

Dodatkowe zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki.

Więcej informacji można uzyskać w tym miejscu: AKTYWNY SENIOR

Aktualizacja

Listy osób chętnych na zajęcia odbywające się w tym roku są już zamknięte.

Szpital Bielański

im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ma zaszczyt poinformować, że w dniu 14 września 2018 r. otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

 

 Oświadczenie

 

 

 

Noworodek urodzony w dniu 17.04.2018 roku, z uwagi na  nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, wymagał po urodzeniu natychmiastowego wdrożenia leczenia w warunkach szpitalnych dla zabezpieczenia jego zdrowia i życia. Wobec braku zgody rodziców na takie postępowanie, kierując się dobrem dziecka, byliśmy zmuszeni wystąpić o wydanie zgody zastępczej do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, który w dniu 19.04.2018 roku zezwolił na hospitalizację i diagnostykę noworodka z pominięciem jego przedstawicieli ustawowych. Informacje o stanie dziecka i przebiegu leczenia  na bieżąco przekazywane są do wiadomości Sądu.

Zarówno postępowanie personelu lekarskiego jak i decyzja Sądu nie miały żadnego związku z odmową wykonania szczepień ochronnych wyrażoną przez rodziców dziecka, która była i jest w pełni respektowana.

 

 

 Dyrektor Szpitala

  Dorota Gałczyńska - Zych

 

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy (Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim) kierowany przez prof. Romualda Dębskiego został wybrany w rankingu "Medical Tribune" najlepszą kliniką ginekologiczno-położniczą w Polsce.

 

Dotyczy sytuacji w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w dniach 03-04.02.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 03 i 04.02. 2018 r. nie doszło do zamknięcia Punktu Konsultacyjnego przy Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Bielańskiego, jak również nie zaniechano przyjmowania pacjentek w ciąży do naszego szpitala.

W tych dniach w oddziale zamiast trzech lekarzy dyżurowało dwóch, co mogło jedynie wydłużyć czas trwania konsultacji. Personel lekarski oddziału został zobowiązany do przyjmowania wszystkich pacjentek, a jedynie w szczególnych przypadkach (po konsultacji lekarskiej) mogła zaistnieć potrzeba przewiezienia pacjentki do Kliniki Ginekologii i Położnictwa SPSK im. Prof. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej 231 (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami).

Jednocześnie informuję, że w sobotę dodatkowy dyżur pod telefonem pełnił zastępca Ordynatora oddziału, a w niedzielę Ordynator Oddziału.

Powyższa sytuacja polegająca na zmniejszeniu obsady dyżurowej wynikała z wypowiedzenia przez lekarzy oddziału klauzuli opt-out – ordynator oddziału P. Prof. Romuald Dębski został zobowiązany w dniu dzisiejszym do zapewnienia pełnej obsady dyżurowej w miesiącu lutym i miesiącach następnych.

Według danych dostarczonych przez odział Ginekologii i Położnictwa w sobotę udzielono łącznie trzech porad (w tym jedna pacjentka została przyjęta do oddziału), natomiast w niedzielę udzielono łącznie 6 porad i wszystkie pacjentki zostały przyjęte do szpitala. Nie odnotowano żadnych odmów.

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr Piotr Kryst