Konkurs ofert na udzielanie usług medycznych z zakresu rozbijania kamieni nerkowych metodą ESWL

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

 

 ogłasza konkurs ofert na:

na udzielanie usług medycznych z zakresu rozbijania kamieni nerkowych metodą ESWL

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela Tomasz Murza w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, budynek H, pierwsze piętro, pokój nr 133, Pn-Pt w godzinach 10.00-14.00. W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu, formularz oferty oraz do wglądu projekt umowy i inne dokumenty związane z konkursem.

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert – ESWL” należy składać do dnia 3 września 2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora, w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 września 2019 r. o godz. 13:00 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, sala konferencyjna.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

 

Leave a reply