Szpital Bielański zatrudni Technika Sterylizacji Medycznej

SZPITAL BIELAŃSKI

zatrudni pracownika

na stanowisko

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 

Komórka organizacyjna:

STERYLIZATORNIA

Nazwa stanowiska:

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Miejsce wykonywania pracy:

SP ZOZ Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, Warszawa.

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie oraz wydawanie materiału przed i po procesach dekontaminacji;
 • Przeprowadzanie procesów dekontaminacji wyrobów medycznych;
 • Przygotowywanie roztworów do dezynfekcji, mycie narzędzi manualne oraz maszynowe;
 • Obsługa myjni – dezynfektorów, myjki ultradźwiękowej, sterylizatorów parowych i gazowych;
 • Wykonywanie testów funkcyjnych i konserwacja wyrobów medycznych;
 • Kwalifikowanie i przygotowywanie materiału do dezynfekcji i sterylizacji;
 • Składanie zestawów instrumentarium chirurgicznego;
 • Zwalnianie wyrobów medycznych po procesach dezynfekcji i sterylizacji;
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagania niezbędne:

 • Kwalifikacje w zawodzie: Technik Sterylizacji Medycznej;
 • Świadectwo kwalifikacyjne E z zakresu obsługi urządzeń grupy 2.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wysokiej kultury osobistej;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Dyspozycyjności (praca zmianowa);
 • Decyzyjności.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela:

 • Koordynator Sterylizatornii: Agnieszka Gajcy
  e-mail: sterylizacja@bielanski.med.pl
  tel: 22-56-90-254
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV (z informacjami zgodnymi z ar. 221 kodeksu pracy) oraz ewentualnie list motywacyjny osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na podany wyżej adres e-mail;
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami;
 • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy ( oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Leave a reply