Bóle kręgosłupa – problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny

Minimalnie inwazyjne endoskopowe operacje kręgosłupa w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Bóle kręgosłupa uznawane są dziś za chorobą cywilizacyjną, gdyż według różnych statystyk w całym okresie życia dotykają one nawet 80% populacji krajów rozwiniętych, w tym Polski. Powoduje to niezdolność do pracy, niekiedy inwalidztwo, zmianę trybu życia nie tylko samego chorego, ale też jego najbliższych.

Łączne koszta związane z niesprawnością w wyniku tych dolegliwości mogą być szacowane w Polsce nawet na ok. 3 miliardy złotych rocznie.  Jest to więc problem nie tylko medyczny, ale ze względu na swoją skalę rozpowszechnienia, także problem społeczny i ekonomiczny.

Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są: siedzący tryb życia współczesnego człowieka, zbyt mała ilość ruchu, wysokokaloryczna dieta, nadwaga.

W wielu przypadkach konieczne  jest leczenie operacyjne, przede wszystkim dyskopatii, która jest najczęstszym podłożem bólu. Współczesna medycyna dąży do minimalizacji inerwencji operacyjnej, aby chory po operacji kręgosłupa mógł jak najszybciej powrócić do pełnej aktywności

Kliniczny Oddział Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego, będący też Kliniką Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowany przez prof. Waldemara Koszewskiego, jest ośrodkiem o wieloletnim doświadczeniu w nowoczesnych operacjach kręgosłupa oraz szczególnie trudnych operacji nowotworów mózgu i podstawy czaszki. Między innymi Kliniczny Oddział Neurochirurgii jest jednym z ośrodków wykonujących najwięcej w Polsce operacji nerwiaków nerwu słuchowego.

Tu także opracowano nowe unikalne i oryginalne  sposoby operacji kręgosłupa, zwłaszcza odcinka szyjnego, które były przedstawiane na światowych  kongresach neurochirurgii i ortopedii. Klinika była też organizatorem Polskiej Szkoły Neurochirugii w zakresie chirurgii kręgosłupa. Tu opracowano też podręczniki dla lekarzy w tym zakresie.

W Klinice Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim, jako jednym z nielicznych ośrodków  w kraju wykonuje się operacje endoskopowe wszystkich bez wyjątku odcinków kręgosłupa, zarówno lędźwiowego, jak też piersiowego i szyjnego, a jest jedynym ośrodkiem w kraju wykonującym operacje endoskopowe kręgosłupa szyjnego i piersiowego.

Po tego rodzaju minimalnie inwazyjnych zabiegach – w wielu przypadkach pacjent jest w stanie powrócić do pełnej aktywności  już w następnym dniu po operacji. Operacje te nie naruszają stabilności kręgosłupa, nie wymagają zatem sztucznych implantów.

Od pół roku w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim, operacje te są one wykonywane przy użyciu najnowocześniejszej generacji  sprzętu: endoskopu do operacji kręgosłupa (firmy Joimax) zakupionego z pomocą i ze środków władz miasta Warszawy. Ta inwestycja sprzętowa o wartości miliona złotych, jakkolwiek wymaga dodatkowych nakładów na kosztowne oprzyrządowanie jednorazowego użytku, używane przy każdym zabiegu – to jednak w efekcie daje maksymalne skrócenie okresu niesprawności co przekłada się na mniejsze koszty społeczne choroby.

W dn. 2 grudnia 2019 gościem Kliniki Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim będzie uznany międzynarodowy ekspert chirurgii kręgosłupa dr Ralf Wagner z Centrum Chirurgii Kręgosłupa we Frankfurcie. Będzie on członkiem zespołu wykonującego najtrudniejsze operacje endoskopowe kręgosłupa.

Na godzinę 14.00 w dn. 2.12.2019 w Szpitalu Bielańskim zaplanowano konferencję prasową z udziałem Pani Dyrektor Szpitala Bielańskiego dr Doroty Gałczyńskiej Zych, przedstawicieli władz miasta i mediów, na której przedstawiona zostanie problematyka profilaktyki i leczenia bólów kręgosłupa – jednej z najbardziej dokuczliwych chorób cywilizacyjnych.

 

Dr. Ralf Wagner

Specjalista Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa, LIGAMENTA Spine Center Frankfurt, Niemcy

Dr Ralf Wagner jest specjalistą w dziedzinie ortopedii i chirurgii kręgosłupa. Po studiach medycznych w Ratyzbonie, Monachium i Paryżu specjalizował się w chirurgii kręgosłupa. M.in. w latach 2007–2010 był szefem Centrum Kręgosłupa w Szpitalu Bethanien we Frankfurcie. Od roku 2011 kieruje ośrodkiem LIGAMENTA Spine Center we Frankfurcie. Jest uznanym międzynarodowym ekspertem w zakresie najnowocześniejszych, minimalnie inwazyjnych technik chirurgii kręgosłupa.

Leave a reply