Szpital Bielański zatrudni Pielęgniarkę Społeczną.

Szpital Bielański

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

SPZOZ w Warszawie

zatrudni

Pielęgniarkę Społeczną.

Krótki opis zadań na stanowisku:

  • Działania organizujące środowisko opiekuńcze w środowisku domowym
  • Organizacja opieki instytucjonalnej dla pacjentów Szpitala
  • Reprezentowania pacjenta na zewnątrz szpitala w celu rozwiązania spraw socjalno – bytowych

Wymagania:

  • aktywne prawo wykonywania zawodu
  • specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pracę w pełnym wymiarze godzin

Informacje dodatkowe:

  • Wiadomość i bliższe informacje:

Naczelna Pielęgniarka Danuta Rakowska-Róziewicz

tel 22 56 90 309; e-mail: danuta.rakowska-roziewicz@bielanski.med.pl

lub

Kierownik Działu Kadr i Płac – Iwona Pachnowska

tel. 22 56 90 363; e-mail: iwona.pachnowska@bielanski.med.pl

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy)osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na adres e-meil: iwona.pachnowska@bielanski.med.pl
  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami; nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Leave a reply