INFORMACJA Nr 9/2020 dotycząca nieruchomości przeznaczonej do najmu

INFORMACJA   Nr 9/2020

dotycząca nieruchomości przeznaczonej do najmu

1Adres nieruchomości:01 – 809 Warszawa ul. Cegłowska 80
2Oznaczenie według księgi wieczystej:WA1M/00287645/2
3Numery ewidencyjne działek, obręb:Obręb 7-05-01  Nr działki 18/1
4Powierzchnia przeznaczona do najmu 5 409  m2
5Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmuteren przyszpitalny
6Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:Prowadzenie, utrzymanie i organizacja parkingu przyszpitalnego oraz obsługa urządzeń parkingowych
7Okres najmu/dzierżawy:3 lata od daty zawarcia umowy
8Minimalna stawka czynszu miesięcznieminimalna stawka czynszu 12,56 zł netto  za 1 m2  + VAT  23%
9Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych  miesięcznie
  • energia elektryczna na podstawie podliczników;
  • podatek od nieruchomości
10Termin wnoszenia opłat:do 14 dni od daty doręczenia faktury
11Zasady aktualizacji opłat:Waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
12Dodatkowe informacje:

 –

Leave a reply