Szpital Bielański zatrudni rejestratorki medyczne

Szpital Bielański

Jerzego Popiełuszki

SPZOZ w Warszawie

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Rejestratorka medyczna

 

Komórka organizacyjna:

Centrum koordynacji i Doraźnej Opieki Ambulatoryjnej.

Miejsce wykonywania pracy:

Szpital Bielański SPZOZ Warszawa, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 01-971 Warszawa , ul Kasprowicza 30.

Krótki opis zadań na stanowisku:

  • udzielanie pełnej i rzetelnej informacji na temat usług medycznych świadczonych przez ŚCZP oraz zasad jej funkcjonowania,
  • rejestracja pacjentów,
  • przyjmowanie zgłoszeń zarówno telefonicznie, jak i osobiście, mailowo
  • prowadzenie ewidencji wykonanych usług medycznych,
  • obsługa dokumentacji.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, odpowiadające zapotrzebowaniu na obsługę klientów ŚCZP od godziny 8.00 do 20.00.
  • Możliwość zatrudnienia „od zaraz”.

Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 4.1. Innowacje społeczne UE.

Zadaniem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego jest zapewnienie kompleksowej, dostosowanej do potrzeb opieki psychologiczno – psychiatrycznej, udzielanej dorosłym zgodnie z najlepszymi standardami.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres elektroniczny cksczp@bielanski.med.pl

 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Leave a reply