Zespół Patologii Ciąży Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Zespół Patologii Ciąży Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego prowadzi opiekę nad pacjentkami ciężarnymi w ramach nadzoru ambulatoryjnego (poradnia dla pacjentek w ciążach fizjologicznych i ciążach wysokiego ryzyka), punktu konsultacyjnego, punktu kwalifikacji do cięć cesarskich, całodobowo w ramach porad udzielanych przez izbę przyjęć ginekologiczno-położniczą oraz w ramach hospitalizacji (oddział 33-łóżkowy).

Zespołem Patologii Ciąży kieruje dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, profesor w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP. W zespole pracują: dr Marcin Woźniewicz, specjalista ginekologii, położnictwa i perinatologii; dr Katarzyna Bednarek, specjalista ginekologii i położnictwa oraz dr Agnieszka Osińska, specjalista ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii.

 

Dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP, jest zastępcą ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz kieruje Zespołem Patologii Ciąży. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz perinatologii z wieloletnim doświadczeniem. Jako doświadczony lekarz klinicysta i naukowiec, jest autorem licznych publikacji dotyczących ciąży powikłanej i hipotrofii płodu oraz badaczem problemu niewydolności łożyska. Prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska jest autorem polskich wytycznych postępowania w zahamowaniu wzrastania płodu z ramienia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jest uznanym wykładowcą akademickim, uprzednio Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie prowadzącym szkolenie doskonalące lekarzy w ramach CMKP. Aktywnie działa na rzecz pomocy kobietom, borykających się z nadciśnieniem tętniczym lub problemem hipotrofii płodu. Jest współzałożycielem platformy PrenatalProjekt, która ma na cel zwiększenie dostępności do rzetelnej wiedzy medycznej dla każdej kobiety w ciąży. Prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska prowadziła także cykl webinarów dla kobiet, dotyczących nadciśnienia w ciąży i hipotrofii płodu (dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=q_iGIC6WPsU, https://www.youtube.com/watch?v=Jsysjq7zRBU).

 

Dr n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha ukończył studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2008 r. Następnie rozpoczął specjalizację pod kierownictwem Profesora Romualda Dębskiego. Przez dwa lata pracował w Wielkiej Brytanii w King’s College Hospital w Londynie. Odbył szkolenie pod okiem Profesora Kyprosa Nicolaidesa, pioniera w dziedzinie perinatologii na świecie i uzyskał prestiżowy „Diploma in Fetal Medicine”. W I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał specjalizację z położnictwa i ginekologii, a następnie w dziedzinie perinatologii oraz obronił tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie medycyny. Szkolił się w Anglii, Niemczech, Szwecji, Belgii oraz Brazylii w zakresie operacji wewnątrzmacicznych. Jest członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa u płodu w Polsce. Wykonuje wewnątrzmaciczne operacje okluzji połączeń naczyniowych w ciążach powikłanych zespołem przetoczenia między bliźniętami (TTTS) oraz ablacji naczyń w zespole TRAP, zabiegi biopsji kosmówki, amniopunkcji, kordocentezy oraz implantacji shuntów do nerek, opłucnej i pęcherza moczowego płodu. Posiada liczne certyfikaty ultrasonograficzne PTG oraz FMF, w tym echokardiografii płodowej.

Zespół Patologii Ciąży Szpitala Bielańskiego podczas zabiegu fetoskopowej ablacji anastomoz naczyniowych w zespole TTTS oraz implantacji shuntu do opłucnej płodu.

 

Dr Marcin Woźniewicz jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistą położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. Wieloletnie doświadczenie nabył pracując w klinikach Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie w Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP w Szpitalu im W. Orłowskiego oraz w II Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP w Szpitalu Bielańskim. Specjalizuje się w problematyce zaburzeń prawidłowego wzrastania płodu oraz zaburzeń łożyskowych, czego dotyczyła jego praca doktorska.

Dr Agnieszka Osińska jest absolwentka Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalistką w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii, a także magistrem w dziedzinie promocji zdrowia. W 2009 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat European Federation fos Colposcopy and Pathology of LFGT. Specjalizuje się w prowadzeniu pacjentek z nadciśnieniem tętniczym i chorobami narządów układu endokrynnego, w tym cukrzycy i chorób tarczycy.

Dr Katarzyna Bednarek ukończyła Warszawską Akademię Medyczną i jest specjalistą medycyny rodzinnej oraz ginekologii i położnictwa. Pracowała w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w Szpitalu Bielańskim. Prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy i ma wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie patologii ciąży. Specjalizuje się z opiece nad pacjentkami z ciąża powikłaną nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami wydolności narządów wewnętrznych.

Dr Jarosław Leśniczak ukończył Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa.  Uzyskał certyfikat FMF oraz certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Uprzednio pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie. Obecnie specjalizuje się w dziedzinie perinatologii, a w Szpitalu Bielańskim zajmuje diagnostyką prenatalną i terapią płodu.

W Szpitalu Bielańskim działa Ośrodek Terapii Nadciśnienia Tętniczego w Ciąży i Zaburzeń Wzrastania Płodu, który funkcjonuje w ramach Poddziału Patologii Ciąży. W Polsce co dziesiąte dziecko rodzi się zbyt małe w stosunku do wieku ciążowego, ponieważ nie ma możliwości prawidłowego rośnięcia w czasie ciąży. Przyczyn nieprawidłowego wzrastania płodu jest wiele, jednak zwykle głównym problemem jest niewydolność łożyska. W takiej sytuacji dziecko dostaje nie tylko zbyt mało składników odżywczych od organizmu mamy, co przyczynia się do zahamowania jego rośnięcia i może grozić niedotlenieniem płodu. Często wiąże się to z koniecznością przedwczesnego ukończenia ciąży. Niejednokrotnie zaburzenia wzrastania płodu wiążą się także z występowaniem nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, mogącego nieść groźne dla jej zdrowia konsekwencje. W przypadku wystąpienia takich komplikacji niezbędne jest objęcie kobiety w ciąży odpowiednią opieką wielospecjalistycznego ośrodka. Szpital Bielański, w którym interdyscyplinarną opiekę nad ciężarną zapewniają specjaliści medycyny matczyno-płodowej, ginekologii i położnictwa oraz kardiologii, nefrologii i neonatologii, dysponuje możliwością zapewnienia pełnej opieki kobietom w powyższymi powikłaniami ciąży i ich nienarodzonym dzieciom. Ośrodek Terapii Nadciśnienia Tętniczego w Ciąży i Zaburzeń Wzrastania Płodu w Szpitalu Bielańskim oferuje pełną diagnostykę przyczyn zaburzeń wrastania płodu (w tym diagnostykę zaburzeń łożyskowych i genetycznych) oraz prowadzi intensywny nadzór nad pacjentkami w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Pacjentkom oferujemy kompleksowa opiekę od początku ciąży lub od  rozpoznania powikłania, do porodu, wraz ze specjalistyczną opieką nad noworodkiem w Oddziale Neonatologii.

  • Ośrodek Nadciśnienia Tętniczego w Ciąży i Zaburzeń Wzrastania Płodu – tel. 22 56-90-219
  • Poradnia dla pacjentek w ciąży fizjologicznej (piątki) i powikłanej (wtorki i czwartki) – Rejestracja tel. 22 56-90-377
  • Punkt Konsultacyjny Patologii Ciąży – czwartki godz. 9., tel. 22 56-90-219
  • Punkt Kwalifikacji do Cięć Cesarskich – wtorki i czwartki godz. 13., tel. 22 56-90-377
Leave a reply