Informacja nr 9/2021 dot. usług gastronomicznych

INFORMACJA Nr 9/2021

dot. usług gastronomicznych

1Adres nieruchomości:01 – 809 Warszawa ul. Cegłowska 80
2Oznaczenie według księgi wieczystej:WA1M/00287645/2
3Numery ewidencyjne działek, obręb:Obręb 7-05-01 Nr działki 18/1
4Powierzchnia przeznaczona do najmu146 m2
5Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmuBudynek Szpitala – Blok B
6Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:usługi gastronomiczne
7Okres najmu/dzierżawy:3 lata od daty zawarcia umowy
8Minimalna zryczałtowana stawka czynszu miesięcznie100 zł netto za 1 m2 + podatek VAT 23%
9Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych miesięcznie9,90 za 1 m2 netto + VAT 23%
zwrot za energię elektryczną, wodę ciepłą i zimną + odprowadzenie cieków na podstawie podliczników
10Termin wnoszenia opłat:Do 14 dni od daty doręczenia faktury
11Zasady aktualizacji opłat:Waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
12Dodatkowe informacje:

 

Leave a reply