Konkurs na sprzedaż samochodu służbowego Mercedes Sprinter

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert

na sprzedaż służbowego samochodu marki

Mercedes Sprinter rok produkcji 2007

 

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Szpitala http://bielanski.med.pl

Informacje udzielane są pod numerem telefonu

  • 22 5690329,
  • 22 5690437

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta oznaczonej:

„Oferta na zakup samochodu marki Mercedes Sprinter

Nie otwierać przed  1 02.2022, do godz: 10,00”

w Kancelarii Głównej Szpitala Bielańskiego Pawilon H piętro I p. 134 do godziny 10,00 do dnia 1.02.2022.

 

 

Otwarcie ofert na samochód Mercedes Sprinter nastąpi w dniu 1.02.2022 o godz: 12,00 w Szpitalu Bielańskim, IV piętro, Budynek D.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Załączniki:

Leave a reply