Prof.Ryszard Gellert nagrodzony w konkursie „Perspektywy medycyny”

Prof. Ryszard Gellert, lekarz prowadzący oddziałem II Chorób Wewnętrznych oraz dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego otrzymał nagrodę w 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” w kategorii „Nowoczesna edukacja medyczna”. Została ona przyznana za wkład w rozwój nowoczesnego kształcenia podyplomowego kadr lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i specjalistów z dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Celem konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce poprawiających jakość opieki medycznej.

Gratulujemy.

Leave a reply