Atak terrotystyczny stolicy – Szpital Bielański bierze udział w ćwiczeniach

Jak postępować w przypadku ataku terrorystycznego w stolicy?

Do których szpitali transportować rannych i jak zaopiekować się chorymi i poszkodowanymi?

To główne cele ćwiczeń Wol-Fram-23, w których wzięli udział między innymi medycy ze Szpitala Bielańskiego w nocy z poniedziałku na wtorek (17-18 kwietnia 2023 r.). Zorganizowała je Komenda Główna Policji we współpracy z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI.

Celem ćwiczeń było wypracowanie najlepszych i najszybszych procedur postępowania w przypadku ataku chemicznego, biologicznego, radiacyjnego lub nuklearnego w stolicy. W godzinach wieczornych na stacji metra Stare Bielany służby przeprowadziły pozorowany atak z użyciem niezidentyfikowanej substancji. Na miejscu w ciągu kilku minut pojawili się przedstawiciele policji, straży pożarnej, ratownictwa chemicznego, antyterroryści. Lądował też śmigłowiec LPR. Ich zadaniem była wielopłaszczyznowa współpraca w ekstremalnie trudnych warunkach zdarzenia masowego, zabezpieczenie „skażonego” terenu, triaż poszkodowanych oraz przekazanie rannych do szpitali.

Ćwiczenia „Wol-Fram-23” na Bielanach

,,Ranni i porażeni’’ w wyniku ekspozycji na niewiadomą substancję niebezpieczną, która wystąpiła na terenie Starych Bielan trafili do szpitali polowych – miejsc dekontaminacji – rozstawionych przez Państwową Straż Pożarną, a następnie za pośrednictwem Zespołów Ratownictwa Medycznego byli transportowani do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

,,Osoby porażone ’’ będące pod wpływem szoku i paniki wywołanej ,,atakiem’’ albo takie, ,,u których skutki rażącego działania NSCH’’ objawiły się później zgłaszali się do szpitali – w tym przypadku także do Szpitala Bielańskiego, który ze względu na pobliskie miejsce wystąpienia ,,ataku terrorystycznego’’ był pierwszym miejscem, w którym udzielana była pomoc medyczna „poszkodowanym” przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony przed skażeniem personelu i struktury. Wymagało to wydzielania przygotowanego zawczasu medycznego zespołu zadaniowego medyków tzw. ,,Grupy Chemicznej’’ – zgodnie z planem reagowania Szpitala na wypadek zdarzenia nadzwyczajnego oraz współdziałania z innymi podmiotami właściwymi ustawowo do reagowania na zagrożenia oraz utworzenia poza budynkami Szpitala Punktu Zabiegów Sanitarnych ludzi z dekontaminacją włącznie.

Trening w realnych warunkach

Ćwiczenie było trudne i wymagające, ponieważ odbywało się w warunkach nie przerywania działalności ustawowej w funkcjonującym szpitalu miejskim i w nocy.

Musieliśmy być przygotowani na przyjęcie osób ,,poszkodowanych’’ do punktu zabiegów sanitarnych przed SOR dla pacjentów, którzy w wyniku doznanego szoku przyszli do Szpitala o własnych siłach.

Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć jako Szpital Bielański udział w tak ważnych ćwiczeniach. Dla naszych medyków to wielopłaszczyznowy sprawdzian: umiejętności, zarządzania, walki ze stresem oraz testowania szpitalnych procedur w ekstremalnie trudnych warunkach. Nie znaliśmy scenariusza, musieliśmy być przygotowani na każdą ewentualność – komentuje Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie. I dodaje, że wszelkie procedury zostały wykonane spokojnie i szkoleniowo.

Do Szpitala Bielańskiego trafiło faktycznie 3 pacjentów: dwie kobiety i jeden mężczyzna, którzy przyszli samodzielnie . Medycy działający w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami zebrali wywiad o dolegliwościach (najczęściej dusznościach, bólach brzucha, nudnościach, zasłabnięciach i omdleniach, łzawieniu i pieczeniu), wykonywali też badania w zakresie rozpoznania skażeń radiacyjnych i porównywali objawy z danymi o właściwościach substancji niebezpiecznych. Wykonywali procedury medyczne w tym ratujące życie – defibrylator + tlenoterapię, zabezpieczyli „skażone” rzeczy osobiste, dokonali dekontaminacji, czyli odkażenia poszkodowanych oraz kierowali ich do leczenia specjalistycznego do oddziałów szpitalnych właściwych ze względu na doznany uraz. W tym wypadku na potrzeby ćwiczenia utworzono miejsca w kontenerze medycznym służącym uprzednio dla celów Covidowych.

W rzeczywistych warunkach zagrożenia wymuszających masowy napływ poszkodowanych Szpital Bielański wykorzystywałby swoje dodatkowe powierzchnie zgodnie z planem poszerzenia bazy leczniczej.

Współpraca medyków i strażaków.

Ważną rolę w ćwiczeniu odegrał zespół zadaniowy ,,BÓBR’’ złożony z ochotników-ratowników wydzielonych przez Zarządy OSP z Turza, Woli Ręczajskiej i Zabrańca Oddziału Gminnego OSP w Poświętnem. Sprzęt, w który są wyposażeni umożliwia szybkie przybycie do wyznaczonego rejonu działań ratowniczych, utworzenie punktu zabiegów sanitarnych, z wykorzystaniem własnej wody, energii, łączności i światła. Podczas treningu wykorzystywany był również system informatyczny, w który wyposażony jest Szpital Bielański, co umożliwiało pozyskiwanie bieżących prognoz METEO na każdą godzinę ćwiczenia, by sprawdzać jak może przemieszczać się nad Warszawą np. radioaktywna chmura.

Zespól „BÓBR” złożył podziękowanie Dyrekcji Szpitala Bielańskiego i jego personelowi medycznemu oraz technicznemu za możliwość udziału w ćwiczeniach „Wol-Fram-23”

Udział bielańskich medyków w ćwiczeniach „Wol-Fram-23” pozwolił nam sprawdzić:

– gotowość Szpitala Bielańskiego do funkcjonowania w warunkach zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych według procedury zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia.

– szpitalny program postępowania na wypadek wystąpienia wypadku, katastrofy, klęski żywiołowej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, konfliktu zbrojnego.

– procedury wewnętrzne w szpitalu, np. wydawanie preparatów jodowych, przygotowanie defibrylatorów, zestawów do tlenoterapii, zabezpieczenie skażonych rzeczy osobistych i ubrań, wydawanie, piżam dla dekontaminowanych i ich szybkie przetransportowanie do SOR

– łączność oraz współpracę Szpitala Bielańskiego z policją, strażą pożarną oraz ratownictwem medycznym.

Elementem, którym został przećwiczony w nicy z poniedziałku na wtorek było też zabezpieczenie ciągłości pracy szpitala, opieka nad chorymi przebywającymi w placówce medycznej oraz wdrożenie odpowiednich procedur ochrony przed skutkami działania broni masowego rażenia na podstawie instrukcji i poradników z zakresu reagowania na ten rodzaj zagrożenia.

Ważne! Podczas ćwiczeń działalność Szpitala Bielańskiego nie została przerwana. Wszyscy pacjenci byli objęci stałą opieką personelu medycznego oraz zostali poinformowani o realizowanym treningu.

 

 

Leave a reply