XII Ogólnopolski Kongres Chirurgii Kolorektalnej Serock

Już po raz 12. odbył się Ogólnopolski Kongres „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej” organizowany przez Szpital Bielański . To największa tego typu impreza w Polsce z udziałem wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy, wypełniona sesjami naukowymi, warsztatami praktycznymi i dyskusjami na temat unowocześniania i rozwoju polskiej chirurgii. Udział w wydarzeniu wzięło około 1000 osób.

Trzydniowy kongres na stałe wpisał się do kalendarza najważniejszych wydarzeń naukowych. To nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale także poszukiwania nowych rozwiązań oraz unowocześniania leczenia. Ważną częścią były spotkania tematyczne, dyskusje panelowe, prezentacje przypadków klinicznych, sesje interdyscyplinarne, dyskusje okrągłego stołu czy warsztaty edukacyjne dla rezydentów i specjalistów. Odbyło się 13 sesji naukowych, 7 warsztatów edukacyjnych oraz 3 warsztaty specjalne.

– Kongres jest okazją do wymiany myśli i tworzenia nowych standardów. Chcemy wyznaczać nowe trendy oraz poprawiać jakość leczenia i życia pacjentów, by po operacji mogli jak najlepiej funkcjonować – podsumował prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Bielańskim.

Wśród uczestników znaleźli się również studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którzy pod okiem doświadczonych medyków zdobywali nowe doświadczenia.

Podczas Kongresu odbyło się też zebranie założycielskie Sekcji Chirurgii Kolorektalnej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

XII Ogólnopolski Kongres „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej” odbył się w dniach 20-22 kwietnia 2023 roku w hotelu Narvil w Serocku. (www.chirurgiakolorektalna.pl).

W komitecie organizacyjnym znaleźli się:

Dr Dorota Gałczyńska-Zych – dyrektor Szpitala Bielańskiego – Honorowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. Marek Szczepkowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Leave a reply