Szpital Bielański zatrudni pielęgniarki (pielęgniarzy)/położne (położnych)/ ratowników medycznych

Szpital Bielański

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

SPZOZ w Warszawie

poszukuje kandydatów do pracy:

Nazwa stanowiska:

pielęgniarki (pielęgniarzy) / położne (położnych) w oddziałach specjalistycznych

pielęgniarki operacyjne (pielęgniarzy operacyjnych)

ratowników medycznych

opiekunów medycznych, opiekunki medyczne

Komórka organizacyjna:

Oddziały szpitalne,

Przychodnia Przyszpitalna.

Miejsce wykonywania pracy:

Szpital Bielański SPZOZ Warszawa, ul. Cegłowska 80

Krótki opis zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań pielęgniarki / położnej / ratownika medycznego zgodnie z zakresem zadań na tych stanowiskach określonych odnośnymi przepisami prawa.

Wymagania:

  • aktywne prawo wykonywania zawodu
  • specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne
  • miłą atmosferę
  • pracę w wysokospecjalistycznych komórkach/oddziałach organizacyjnych

Informacje dodatkowe:

  • Wiadomość i bliższe informacje:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: Danuta Rakowska-Róziewicz

tel 22 56 90 309; e-mail: danuta.rakowska-roziewicz@bielanski.med.pl

lub

Kierownik Działu Kadr i Płac – Iwona Pachnowska

tel. 22 56 90 363; e-mail: iwona.pachnowska@bielanski.med.pl

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy)osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na adres e-mail: iwona.pachnowska@bielanski.med.pl
  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami; nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Leave a reply