Szpital Bielański zatrudni Kierownika w Dziale Sprzętu i Aparatury Medycznej

Szpital Bielański im. Ks. J.Popiełuszki SPZOZ w Warszawie zatrudni

Kierownika  w Dziale Sprzętu i Aparatury Medycznej

Komórka organizacyjna: Dział Sprzętu i Aparatury Medycznej

Nazwa stanowiska: Kierownik

Miejsce wykonywania pracy: Szpital Bielański

Opis zadań na stanowisku:

-Prowadzenie nadzoru nad ewidencją aparatury i urządzeń medycznych eksploatowanych w Szpitalu;

-Bieżący nadzór nad stanem technicznym aparatury i sprzętu medycznego;

-Przygotowanie danych niezbędnych do zakupu części zamiennych do wykonywanych napraw wewnętrznych;

-Współpraca przy zakupach akcesoriów i materiałów zużywalnych w eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych;

-Analizowanie kosztów w zakresie zakupu, naprawy i użytkowania aparatury i urządzeń medycznych;

-Nadzór nad realizacją długoterminowych umów i kontraktów serwisowych;

-Opracowywanie sprawozdań dotyczących eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych;

-Współudział w tworzeniu planów inwestycji i zakupów aparatury i urządzeń medycznych;

-Konsultacje w zakresie aparatury medycznej;

-Współudział w tworzeniu wniosków i przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla postępowań przetargowych na serwis aparatury i urządzeń medycznych;

-Nadzór nad realizacją oraz prawidłowe rozliczenie zleceń usług serwisowych wykonywanych przez serwisy zewnętrzne;

-Zakładanie, przechowywanie i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem paszportów do nowej i już eksploatowanej aparatury medycznej;

-Uczestnictwo w procesie kontroli, audytów wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych;

-Dbałość o stanowisko pracy, powierzony sprzęt, narzędzia i materiały;

-Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych wynikających z charakteru pracy, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

-Przyjmowanie od użytkowników zgłoszeń i zleceń serwisowych związanych z aparaturą medyczną;

-Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z serwisami aparatury medycznej;

-Weryfikacja i lokalizacja usterek aparatury;

-Wsparcie w pracach serwisowo-instalacyjnych;

-Współpraca z innymi działami;

-Prawidłowe organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie unormowań prawnych.

Wymagania:

-Bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność;

-Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

-Umiejętność pracy w zespole;

-Umiejętność pracy pod presją czasu;

-Wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie;

-Rzetelność, sumienność, fachowość;

-Komunikatywność;

-Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku oraz minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

-Doświadczenie zawodowe z zakresu eksploatacji aparatury medycznej;

-Mile widziane doświadczenie w serwisie aparatury i sprzętu medycznego.

Oferujemy:

-Pracę w stałych godzinach;

-Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres : dt@bielanski.med.pl

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Leave a reply