Deklaracja dostępności

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych….

Więcej