CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania opłat przez Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ za usługi medyczne świadczone osobom nieuprawnionym do otrzymania świadczenia gwarantowanego.

Ceny w niniejszym cenniku nie zawierają kosztu leków, preparatów anestetycznych, preparatów krwii oraz badań dodatkowych.

Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywane przez podmioty lecznicze.

Usługi medyczne, których nie ma w cenniku, wyceniane będą po kosztach rzeczywistych po zakończeniu udzielania świadczenia.

L.p.Rodzaj usługiCena
Oddział Chorób Wewnętrznych I
1Koszt osobodnia440,00 zł
Poradnia Endokrynologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Densytometria100,00 zł
4USG tarczycy100,00 zł
5Biopsja cienkoigłowa tarczycy150,00 zł
6Przezskórne wstrzyknięcia etanolu100,00 zł
Zakład Izotopów i Tyreologii
1Scyntygrafia i radiozotopowe badanie czynnościowe tarczycy z zastosowaniem jodu 131 l z opisem plus wychwyt160,00 zł
Pracownia RIA w Poradni Endokrynologicznej
1Gastryna50,00 zł
2Podjednostka alfa hormonów glikoproteidowych70,00 zł
3Prolaktyna20,00 zł
4Testosteron20,00 zł
5T3 (wolne) FT320,00 zł
6T4 (wolne) FT420,00 zł
7Androstendion35,00 zł
8SHBG – Białko wiążące hormony płciowe40,00 zł
9DHEA – S0430,00 zł
10Estradiol E225,00 zł
11FSH25,00 zł
12LH25,00 zł
13TSH20,00 zł
1417-OH progesteron30,00 zł
15Kortyzol30,00 zł
16Progesteron25,00 zł
17Badanie przeciwciał anty-TPO25,00 zł
18Badanie przeciwciał anty-TG20,00 zł
19Makroprolatyna60,00 zł
20ACTH45,00 zł
21GH- hormon wzrostu20,00 zł
22Insulina20,00 zł
23IGF I somatomedyna C55,00 zł
24Aldosteron40,00 zł
25Glukagon30,00 zł
26Polipeptyd trzustkowy (PP)40,00 zł
27Chromogranina A-CgA70,00 zł
2817- OHCS (17-hydroksykortykoidy w moczu)66,00 zł
2917-Ketosterydy66,00 zł
30Wolne 17- hydroksykortykoidy50,00 zł
31Wolny Kortyzol50,00 zł
32Witamina D60,00 zł
Oddział Kardiologiczny
1Koszt osobodnia1 020,00 zł
Poradnia Kardiologiczna
(Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej)
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3EKG bez opisu40,00 zł
4EKG z opisem60,00 zł
5EKG wysiłkowe80,00 zł
6Holter80,00 zł
7Echokardiografia serca w prezentacji B z użyciem dopplera spektralnego.40,00 zł
II Oddział Chorób Wewnętrznych
1Koszt osobodnia390,00 zł
Poradnia Nefrologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Pediatryczny
1Koszt osobodnia540,00 zł
Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Hematologiczna dla Dzieci
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Neurologiczny
1Koszt osobodnia375,00 zł
Poradnia Neurologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Badanie EEG80,00 zł
Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
1Elektroneurografia – nerw czuciowy (ENG)40,00 zł
2Elektroneurografia – nerw ruchowy – krótkie odcinki (ENG)40,00 zł
3Elektroneurografia – nerw ruchowy długi (ENG)88,00 zł
4Elektromiografia – badanie ilościowe mięśnia (EMG)103,00 zł
5Elektromiografia – ocena czynności spoczynkowej mięśnia z igłą (EMG)63,00 zł
6Elektromiografia – ocena czynności spoczynkowej mięśnia bez igły (EMG)43,00 zł
7Elektromiografia – próba tężyczkowa (EMG)120,00 zł
8Elektrostymulacyjna próba męczliwości bez leku185,00 zł
9Elektrostymulacyjna próba męczliwości z lekiem225,00 zł
10Somatosensoryczne potencjały wywołane z kkg (SSPW)180,00 zł
11Somatosensoryczne potencjały wywołane z kkd (SSPW)180,00 zł
12Dermatomalne somatosensoryczne PW kkd ( L3, L4, L5, S1 ) obustronnie270,00 zł
13Blink – reflex95,00 zł
14Wzrokowe potencjały wywołane, WPW, VEP130,00 zł
Pododdział Fizjologii Noworodka
1Koszt osobodnia400,00 zł
Pododdział Patologii Noworodka
1Koszt osobodnia1 290,00 zł
Poradnia Neonatologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Chirurgii Ogólnej
1Koszt osobodnia570,00 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Rektoskopia60,00 zł
4Zabieg z zakresu małej chirurgii120,00 zł
5Założenie/zmiana opatrunku chirurgicznego40,00 zł
6Zdięcie szwów30,00 zł
Poradnia Proktologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją [zamknięta]60,00 zł
4Anoskopia40,00 zł
5Rektoskopia100,00 zł
6Usuwanie żylaków odbytu metodą Barrona150,00 zł
Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego (Stomijna)
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Leczenie wypadania stomii300,00 zł
4Chirurgiczne usuwanie polipów stomii100,00 zł
5Porada dla pacjentów ze stomią w zakresie samopielęgnacji (z ewentualną wymianą)50,00 zł
6Rozszerzanie kanału stomijnego50,00 zł
7Badanie przetoki jelita grubego20,00 zł
8Przyżeganie polipów na stomii60,00 zł
9Irygacja do stomii25,00 zł
10Leczenie zmian zapalnych skóry wokół stomii50,00 zł
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny
1Koszt osobodnia510,00 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Opatrunki miękkie unieruchamiające stawy kończyn górnych i dolnych40,00 zł
4Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną
  a/ małe60,00 zł
  b/ duże100,00 zł
5Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną w przypadku repozycji
  a/ małe80,00 zł
  b/ duże120,00 zł
6Kołnierz miękki unieruchamiający kręg szyjny40,00 zł
7Kołnierz gipsowy unieruchamiający kręg szyjny80,00 zł
8Punkcja stawowa30,00 zł
9Szycie rany
  a/ czystej40,00 zł
  b/ zanieczyszczonej60,00 zł
10Zdjęcie opatrunku gipsowego
  a/ małego15,00 zł
  b/ dużego20,00 zł
Oddział Urologiczny
1Koszt osobodnia700,00 zł
Poradnia Urologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Otolaryngologiczny
1Koszt osobodnia715,00 zł
Poradnia Logopedyczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Foniatryczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Otolaryngologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Audiologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Badanie słuchu30,00 zł
Poradnia Chirurgii Dzieci
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Zabieg z zakresu małej chirurgii120,00 zł
4Założenie/zmiana opatrunku chirurgicznego40,00 zł
5Zdięcie szwów30,00 zł
6Opatrunki miękkie unieruchamiające stawy kończyn górnych i dolnych40,00 zł
7Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną:
   a/ małe60,00 zł
   b/ duże100,00 zł
8Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną w przypadku repozycji
   a/ małe80,00 zł
   b/ duże120,00 zł
9Kołnierz miękki unieruchamiający kręg szyjny40,00 zł
10Kołnierz gipsowy unieruchamiający kręg szyjny80,00 zł
11Punkcja stawowa30,00 zł
12Szycie rany:
   a/ czystej40,00 zł
   b/ zanieczyszczonej60,00 zł
Pododdział Ginekologiczny
1Koszt osobodnia1 280,00 zł
Pododdział Położniczy
Położnictwo
1Koszt osobodnia380,00 zł
Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z zakresu uroginekologii130 zł / 170 zł
4Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130 zł / 170 zł
Poradnia Cytodiagnostyczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
4Kolposkopia250,00 zł
5Biopsja szyjki macicy (bez oceny histopatologicznej i znieczulenia)180,00 zł
6Elektronizacja szyjki macicy (bez oceny histopatologicznej i znieczulenia)130,00 zł
7Elektrokoagulacja szyjki macicy100,00 zł
8Krioterapia120,00 zł
9Usunięcie polipa szyjki macicy150,00 zł
Poradnia Leczenia Niepłodności
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
4Sztuczna inseminacja250,00 zł
5Izolowanie limfocytów T i B450,00 zł
6Oznaczenie kariotypu250,00 zł
7Badanie struktur chromosomów (GCQR)300,00 zł
8Fizjoogiczno-morfologiczne badanie nasienia z pobraniem250,00 zł
9Jakościowe badanie przeciwciał z zastosowaniem testów lateksowych200,00 zł
10Wykazanie przeciwciał nasienia150,00 zł
11Badanie nasienia80,00 zł
12Badanie nasienia rozszerzone o test migracji i test hypoosmotyczny – HOS100,00 zł
13Inseminacja nasieniem płukanym400,00 zł
14Test PCT80,00 zł
15Test Kremera100,00 zł
16Oznaczenie przeciwciał plemnikowych w surowicy, śluzie szyjkowym i w płynie nasiennym przy użyciu testu lateksowego50,00 zł
Poradnia Patologii Ciąży
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
Badania Cytodiagnostyczne
1Badanie cytologiczne25,00 zł
2Badanie cytohormonalne – każde pobranie20,00 zł
Badania USG wykonywane w Poradni dla Kobiet
1USG ginekologiczne transwaginalne100,00 zł
2USG macicy ciężarnej150,00 zł
Pracownia Badań Prenatalnych
1Amniopunkcja340,00 zł
2Biopsja trofoblastu340,00 zł
3Kordocenteza340,00 zł
4USG ginekologiczne transwaginalne100,00 zł
5USG macicy ciężarnej150,00 zł
6USG genetyczne170,00 zł
Oddział Neurochirurgiczny
1Koszt osobodnia910,00 zł
Poradnia Neurochirurgiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Intensywnej Terapii
1Koszt osobodnia1 720,00 zł
Oddział Psychiatryczny
1Koszt osobodnia395,00 zł
Izba Przyjęć Psychiatryczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego
1Porada lekarza specjalisty100,00 zł
2Porada lekarza w trakcie specjalizacji150,00 zł
Poradnia Alergologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Gastroenterologiczny
1Koszt osobodnia870,00 zł
Poradnia Gastrologiczna i Pracownia Endoskopowa
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Badanie histopatologiczne wycinka40,00 zł
4Gastroskopia diagnostyczna (bez kosztu znieczulenia)250,00 zł
5Kolonoskopia diagnostyczna (bez kosztu znieczulenia)350,00 zł
6Obliteracja żylaków przełyku1 550,00 zł
7Polipektomia żołądka700,00 zł
8Polipektomia jelita grubego mała (do dwóch polipów)900,00 zł
9Polipektomia jelita grubego duża (powyżej dwóch polipów)1 100,00 zł
10Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna (ECPW) z kosztem znieczulenia3 200,00 zł
11Założenie gastrostomii900,00 zł
12Usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego600,00 zł
13Tamowanie krwawienia750,00 zł
14Tamowanie krwawienia w trybie nagłym z kosztem znieczulenia2 300,00 zł
15Poszerzenie zwężenia przełyku z kosztem znieczulenia2 000,00 zł
16Poszerzenie zwężenia odźwiernika z kosztem znieczulenia2 000,00 zł
17Założenie zgłębnika do żołądka400,00 zł
18Endoskopowa ablacja guza żołądka5 500,00 zł
19Endoskopowa ablacja guza jelita grubego5 600,00 zł
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci (Ortoptyczna)
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Leczenia Jaskry
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Perymetria – Pole Widzenia50,00 zł
Szpitalny Oddział Ratunkowy
1Opieka medyczna*, w tym m.in..:270,00 zł
Badanie temperatury ciała
Farmakoterapia domięśniowa
Farmakoterapia doustna
Farmakoterapia dożylna
Farmakoterapia podjęzykowa
Farmakoterapia podskórna
Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
Farmakoteriapia doodbytnicza
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Pobranie krwi z żyły do badań laboratoryjnych
Pulsoksymetria
Wziernikowanie gardła
Wziernikowanie nosa
Wziernikowanie tchawicy
Wziernikowanie ucha
2Aspiracja stawu, punkcja kolana15,00 zł
3Badanie palcem odbytu5,00 zł
4Badanie USG macicy i przydatków (nieciężarnej)10,00 zł
5Badanie USG genetyczne10,00 zł
6Badanie USG ciężarnej10,00 zł
7Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe30,00 zł
8Cewnikowanie żył – inne5,00 zł
9Elektrokardiografia EKG z 12 lub więcej odprowadzeniemi (bez opisu)5,00 zł
10Gastroskopia bez znieczulenia110,00 zł
11Gastroskopia diagnostyczna z biopsją bez znieczulenia140,00 zł
12Gastroskopia diagnostyczna z biopsją ze znieczuleniem160,00 zł
13Gastroskopia ze znieczuleniem200,00 zł
14Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania15,00 zł
15Inne rodzaje umiarawiania serca/kardiowersja222,00 zł
16Intubacja dotchawicza15,00 zł
17Kardiotokografia5,00 zł
18Kołnierz miękki unieruchamiający kręg szyjny5,00 zł
19Konsultacja lekarza specjalisty70,00 zł
20Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych5,00 zł
21Nacięcie zmiany ropnej5,00 zł
22Nacięcie, drenaż skóry, tkanki podskórnej – inne15,00 zł
23Odsysanie górnych dróg oddechowych10,00 zł
24Płukanie przez inny cewnik moczowy35,00 zł
25Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)15,00 zł
26Płukanie rany – inne10,00 zł
27Płukanie żołądka10,00 zł
28Podanie anatoksyny przeciwtężcowej15,00 zł
29Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie (lek na wszy, świerzb)35,00 zł
30Pomiar glikemii z palca5,00 zł
31Pomiar parametrów krytycznych108,00 zł
32Przetoczenie innej substancji5,00 zł
33Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych5,00 zł
34Resuscytacja ręczna620,00 zł
35Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)315,00 zł
36Sedacja i nadzór intensywny (powyżej 2 godzin)1 865,00 zł
37Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej17,50 zł
38Tlenoterapia15,00 zł
39Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku10,00 zł
40Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej25,00 zł
41Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej15,00 zł
42Usunięcie cewnika żylnego5,00 zł
43Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem5,00 zł
44Usunięcie paznokcia15,00 zł
45Wlew dożylny innej substancji leczniczej5,00 zł
46Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka310,00 zł
47Wstrzyknięcie antybiotyku – inne5,00 zł
48Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów5,00 zł
49Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych15,00 zł
50Wymiana tamponu lub drenu w ranie10,00 zł
51Założenie innego unieruchomienia gipsowego48,00 zł
52Założenie innej szyny unieruchamiającej25,00 zł
53Założenie opatrunku na ranę10,00 zł
54Zamknięte nastawienie zwichnięcia/złamania20,00 zł
55Znieczulenie nasiękowe10,00 zł

* – w zakres ceny opieki medycznej wchodzi, utrzymanie w gotowości infrastruktury i personelu oraz czynności związane z udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej przez personel medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Cena obejmuje również wybrane procedury medyczne, których realizacja jest fakultatywna.

L.p.Rodzaj usługiCena
Oddział Chirurgii Naczyniowej
1Koszt osobodnia1 140,00 zł
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3USG naczyń badanie z użyciem metody Doppler Duplex – szyja100,00 zł
4USG naczyń badanie z użyciem metody Doppler Duplex – obwodowe100,00 zł
5USG naczyń badanie z użyciem metody Doppler Duplex – kończyny dolne/górne120,00 zł
6USG naczyń żylnych Doppler Duplex – miednica + kończyny dolne120,00 zł
7Kapilaroskopia kończyn górnych100,00 zł
Poradnia Rehabilitacyjna
1Konsultacja fizjoterapeuty100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
1Badanie lekarskie stomatologiczne – konsultacja150,00 zł
2Znieczulenie powierzchniowe20,00 zł
3Znieczulenie nasiękowe20,00 zł
4Znieczulenie przewodowe20,00 zł
5Podcięcia wędzidełka wargi, języka, policzka200,00 zł
6Usunięcie zęba mlecznego60,00 zł
7Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego100,00 zł
8Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego300,00 zł
9Usunięcie głęboko złamanego korzenia poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe za pomocą dźwigni i wierteł120,00 zł
10Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo okostnowego120,00 zł
11Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego300,00 zł
12Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych250,00 zł
13Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany (obejmującej jeden zębodół)40,00 zł
14Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany albo znacznie zanieczyszczonej rany obejmującej dwa i więcej zębodoły50,00 zł
15Założenie opatrunku chirurgicznego20,00 zł
16Płukanie naciętej zmiany ropnej20,00 zł
17Zdjęcie szwów20,00 zł
18Wycięcie małego guzka, zmiany zębopochodnej  lub włókniaka z wysłaniem materiału do badania histopatologicznego150,00 zł
19Plastyka połączenia ustno zatokowego (bez rewizji zatoki, z wytworzeniem płata śluzówkowo okostnowego)300,00 zł
20Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowego lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem50,00 zł
21Pierwsza pomoc przy złamaniach kości szczęk (rozpoznanie, repozycja)50,00 zł
22Założenie drucianej szyny nazębnej (unieruchomienie tymczasowe)100,00 zł
23Zdjęcie szyny nazębnej20,00 zł
24Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów60,00 zł
25Leczeniu „suchego zębodołu” (jedna wizyta)20,00 zł
26Resekcja korzenia zęba200,00 zł
27Wyłuszczenie torbieli250,00 zł
28Plastyka tkanek twardych300,00 zł
29Plastyka tkanek miękkich300,00 zł
30Zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej10,00 zł
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
1Wyjazd lekarza do pacjenta (porada + transport)250,00 zł
2Opieka medyczna*, w tym m.in..:100,00 zł
Badanie temperatury ciała
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (bez opisu)
Farmakoterapia domięśniowa
Farmakoterapia doodbytnicza
Farmakoterapia doustna
Farmakoterapia dożylna
Farmakoterapia podjęzykowa
Farmakoterapia podskórna
Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Wziernikowanie gardła
Wziernikowanie gardła
Wziernikowanie nosa
Wziernikowanie tchawicy
Wziernikowanie ucha
3Cewnikowanie żył – inne5,00 zł
4Pomiar glikemii z palca5,00 zł
5Usunięcie cewnika żylnego5,00 zł
6Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem5,00 zł
7Założenie opatrunku na ranę10,00 zł

* – w zakres ceny opieki medycznej wchodzi, utrzymanie w gotowości infrastruktury i personelu oraz czynności związane z udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej przez personel medyczny Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. Cena obejmuje również wybrane procedury medyczne, których realizacja jest fakultatywna.

L.p.Rodzaj usługiCena
Pracownia Serologiczna
1Oznaczenie grupy krwi45,00 zł
2Krewkarta15,00 zł
3Bezpośredni test antyglobulinowy BTA20,00 zł
4Badanie alloprzeciwciał odpornościowych40,00 zł
5Próba zgodności serologicznej z pierwszą jednostką60,00 zł
6Próba zgodności krwi, właściwa próba krzyżowa –  kolejne jednostki35,00 zł
Prosektorium
1Przechowywanie zwłok – zmarli w Sz. B. trzy pierwsze dobybezpłatnie
2Przechowywanie zwłok (doba)65,00 zł
Zakład Patomorfologii
1Badania cytologiczne
a.BACC /biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana – z użyciem monitora USG/180,00 zł
b.Badanie cytologiczne plwociny, osadu moczu i płynów (z barwieniem preparatów, oceną i ustaleniem rozpoznania)70,00 zł
2Badania histopatologiczne
a.Badanie małego wycinka40,00 zł
b.Badanie wycinków z badań skopowych (gastro-rekto-cysto-skopia) – do 3 wycinków45,00 zł
b’.Badanie wycinków z badań skopowych (gastro-rekto-cysto-skopia) – każde następne 3 wycinki35,00 zł
c.Biopsja gruboigłowa wątroby z oceną130,00 zł
d.Biopsja gruboigłowa stercza200,00 zł
e.Badanie wyskrobin45,00 zł
f.Badanie materiału nieonkologicznego średnich wymiarów (do 3 wycinków)80,00 zł
g.Badanie dużego materiału (powyżej 3 wycinków) – za każdy wycinek30,00 zł
h.Badanie śródoperacyjne makroskopowe100,00 zł
i.Badanie śródoperacyjne makro- i mikroskopowe150,00 zł
3Badania autopsyjne
a.Badanie sekcyjne makroskopowe600,00 zł
b.Badanie histopatologiczne wycinka dokumentującego rozpoznanie makroskopowe35,00 zł
c.Badanie neuropatologiczne makroskopowe mózgu, rdzenia kręgowego zakończone diagnozą150,00 zł
4Badania neuropatologiczne mikroskopowe
a.Badanie wycinka małego40,00 zł
b.Badanie wycinka średniego80,00 zł
c.Badanie wycinka dużego120,00 zł
5Techniki specjalne
a.Barwienie histologiczne (histochemiczne) dodatkowe – 1 barwienie45,00 zł
b.Barwienie immunohistochemiczne (średnio 3 surowice)120,00 zł
c.Barwienie materiału cytologicznego bez oceny diagnostycznej3,00 zł
d.Wykonanie preparatu histopatologicznego bez oglądania18,00 zł
6Konsultacje
a.Konsultacja badań 1 pacjenta bez barwień dodatkowych200,00 zł
b.Konsultacja badań 1 pacjenta z dodatkowym opracowaniem histologicznym, histochemicznym lub immunohistochemicznym + opłata za barwienie245,00 zł/ 320,00 zł
Badania diagnostyki obrazowej
1.Mammografia obu piersi – OPCJA ZEWNĘTRZNA66,00 zł
2.Mammografia jednej piersi – OPCJA ZEWNĘTRZNA33,00 zł
3.Mammografia – badanie /zdjęcie celowane/ – OPCJA ZEWNĘTRZNA66,00 zł
4.Mammografia – badanie dla celów screeningowych – OPCJA ZEWNĘTRZNA72,00 zł
5.Angio MRI tętnic szyjnych – bez kontrastu380,00 zł
6.Angio MRI tętnic szyjnych – z kontrastem570,00 zł
7.Angio MRI aorty brzusznej i tętnic biodrowych490,00 zł
8.Angio MRI głowy420,00 zł
9.Angio MRI z opcjami spektroskopii i kino – bez kontrastu – OPCJA ZEWNĘTRZNA700,00 zł
10.Angio MRI z opcjami spektroskopii i kino – z kontrastem – OPCJA ZEWNĘTRZNA850,00 zł
11.Artro MRI barku z dostawowym dodaniem kontrastu – OPCJA ZEWNĘTRZNA737,00 zł
12.MRI mózgowia – bez kontrastu330,00 zł
13.MRI mózgowia – bez i z kontrastem500,00 zł
14.MRI mózgowia – procedura udarowa166,00 zł
15.MRI mózgowia u noworodka – OPCJA ZEWNĘTRZNA700,00 zł
16.MRI mózgowia i kanału kręgowego w aparacie niskoteslowym – OPCJA ZEWNĘTRZNA510,00 zł
17.MRI przysadki440,00 zł
18.MRI ocena ilości płynu mózgowo-rdzeniowego650,00 zł
19.MRI krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (opcja cine)650,00 zł
20.MRI żył klatki piersiowej428,00 zł
21.MRI serca z oceną funkcji skurczowej670,00 zł
22.MRI serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności – OPCJA ZEWNĘTRZNA700,00 zł
23.MRI badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności – OPCJA ZEWNĘTRZNA720,00 zł
24.MRI serca z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji wieńcowej w spoczynku z próbą czynnościową – OPCJA ZEWNĘTRZNA760,00 zł
25.MRI serca z oceną ilościową przepływu krwi – OPCJA ZEWNĘTRZNA610,00 zł
26.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego szyjnego – bez kontrastu325,00 zł
27.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego piersiowego – bez kontrastu325,00 zł
28.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego lędźwiowo-krzyżowego – bez kontrastu325,00 zł
29.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego szyjnego – bez i z kontrastem500,00 zł
30.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego piersiowego – bez i z kontrastem500,00 zł
31.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego lędźwiowo-krzyżowego – bez i z kontrastem500,00 zł
32.MRI narządów jamy brzusznej – bez kontrastu350,00 zł
33.MRI narządów jamy brzusznej – bez i z kontrastem520,00 zł
34.MRI żył jamy brzusznej439,00 zł
35.MRI żył kończyny górnej439,00 zł
36.MRI żył kończyn dolnych439,00 zł
37.MRI małych stawów i kości – bez kontrastu400,00 zł
38.MRI małych stawów i kości – z kontrastem590,00 zł
39.MRI stawów i kości – bez kontrastu400,00 zł
40.MRI stawów i kości – z kontrastem590,00 zł
41.MRI miednicy małej – bez kontrastu540,00 zł
42.MRI miednicy małej – bez i z kontrastem540,00 zł
43.MRI oczodołów i gałki ocznej – bez kontrastu370,00 zł
44.MRI oczodołów i gałki ocznej – bez i z kontrastem530,00 zł
45.MRI – badanie dyfuzji lub perfuzji460,00 zł
46.MRI – badanie funkcjonalne – OPCJA ZEWNĘTRZNA850,00 zł
47.Enterografia MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA660,00 zł
48.Spektroskopia MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA720,00 zł
49.Traktografia MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA850,00 zł
50.MRI Rekonstrukcja 3D120,00 zł
51.Znieczulenie do badania diagnostycznego MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA582,00 zł
52.MRI – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film)12,00 zł
53.MRI – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD)2,00 zł
54.RTG czaszki ap+bok32,00 zł
55.RTG czaszki (1 proj.)26,00 zł
56.RTG podstawa twarzoczaszka (1 proj.)28,00 zł
57.RTG tylny dół czaszkowy (1 proj.)28,00 zł
58.RTG głowy34,00 zł
59.RTG kości nosa23,00 zł
60.RTG nosogardła37,00 zł
61.RTG zatok28,00 zł
62.RTG uszu wg. Schillera43,00 zł
63.RTG oczodołów ap28,00 zł
64.RTG tkanek miękkich twarzy57,00 zł
65.RTG żuchwy45,00 zł
66.RTG krtani36,00 zł
67.RTG szyi32,00 zł
68.RTG celowane tarczycy50,00 zł
69.RTG kręgosłupa szyjnego (1 proj.)37,00 zł
70.RTG kręgosłupa szyjnego ap+bok51,00 zł
71.RTG kręgosłupa szyjnego ap+skosy51,00 zł
72.RTG kręgosłupa szyjnego bok+skosy57,00 zł
73.RTG kręgosłupa szyjnego skosy31,00 zł
74.RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe42,00 zł
75.RTG kręgosłupa szyjnego ap+bok+czynnościowe55,00 zł
76.RTG kręgosłupa piersiowego ap+bok45,00 zł
77.RTG kręgosłupa lędźwiowego ap+bok43,00 zł
78.RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy37,00 zł
79.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ap+bok48,00 zł
80.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ap+skosy55,00 zł
81.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe51,00 zł
82.RTG celowane na poszczególny krąg33,00 zł
83.RTG celowane na poszczególny krąg (AP+LL)39,00 zł
84.RTG całego kręgosłupa w poz. stojącej (scolioza) ap95,00 zł
85.RTG całego kręgosłupa w poz. stojacej (scolioza) ap+bok110,00 zł
86.RTG klatki piersiowej ap34,00 zł
87.RTG klatki piersiowej bok49,00 zł
88.RTG klatki piersiowej ap+bok51,00 zł
89.RTG klatki piersiowej p.a. lub jamy brzusznej wykonany na oddziałach z opisem (aparat Przyjmującego zamówienie)200,00 zł
90.Zdjęcie klatki piersiowej ap (z możliwością podglądu na sali operacyjnej)55,00 zł
91.RTG przeglądowy jamy brzusznej (1 proj.)39,00 zł
92.RTG jamy brzusznej – ostry brzuch (2 proj.)58,00 zł
93.RTG żeber (jedna strona)43,00 zł
94.RTG żeber (L+P)63,00 zł
95.RTG mostka28,00 zł
96.RTG palca ręki ap+bok25,00 zł
97.RTG nadgarstka ap+bok29,00 zł
98.RTG nadgarstka (4 proj.)47,00 zł
99.RTG nadgarstków35,00 zł
100.RTG dłonie (porównawcze)33,00 zł
101.RTG ręki ap29,00 zł
102.RTG ręki ap+bok20,00 zł
103.RTG ręki ap+skos37,00 zł
104.RTG obu rąk porównawcze ap+bok38,00 zł
105.RTG kości przedramienia ap+bok37,00 zł
106.RTG kości ramiennej ap+bok36,00 zł
107.RTG stawu ramiennego ap w trzech rotacjach (zewnętrznej, neutralnej i wewnętrznej)112,00 zł
108.RTG stawu ramiennego- projekcja pachowa36,00 zł
109.RTG obojczyka33,00 zł
110.RTG obojczyków34,00 zł
111.RTG palca stopy26,00 zł
112.RTG pięty30,00 zł
113.RTG pięty (porównawcze L+P)37,00 zł
114.RTG kości piętowej bok+osiowe33,00 zł
115.RTG stopy32,00 zł
116.RTG stopy ap+bok32,00 zł
117.RTG stopy ap+bok w obciążeniu32,00 zł
118.RTG stopy ap+skos35,00 zł
119.RTG stopy skosy30,00 zł
120.RTG stopy – 2 projekcje+skos40,00 zł
121.RTG obu stóp porównawcze46,00 zł
122.RTG osiowe rzepki29,00 zł
123.RTG osiowe – dwie rzepki38,00 zł
124.RTG kości długich – udo, podudzie61,00 zł
125.RTG kości udowej ap+bok40,00 zł
126.RTG podudzia ap+bok39,00 zł
127.RTG całych kończyn dolnych188,00 zł
128.RTG kończyn dolnych na długiej kliszy do oceny osi długich kończyn188,00 zł
129.RTG Flebografia żył kończyn dolnych232,00 zł
130.RTG Flebografia żył kończyn górnych232,00 zł
131.RTG osiowe barku36,00 zł
132.RTG stawu barkowego31,00 zł
133.RTG obu stawów barkowych ap47,00 zł
134.RTG obu stawów barkowych ap+osiowe51,00 zł
135.RTG stawu łokciowego ap+bok36,00 zł
136.RTG stawu krzyżowo-biodrowego38,00 zł
137.RTG stawu biodrowego38,00 zł
138.RTG stawów biodrowych33,00 zł
139.RTG osiowe stawu biodrowego39,00 zł
140.RTG stawów biodrowych skosy45,00 zł
141.RTG kalibrowane bioder AP ze znacznikiem kulkowym40,00 zł
142.RTG stresowe kolana (obciążeniowe) do oceny niestabilności42,00 zł
143.RTG stawu kolanowego ap+bok26,00 zł
144.RTG stawów kolanowych39,00 zł
145.RTG stawów kolanowych w poz. stojącej36,00 zł
146.RTG stawów kolanowych porównawcze ap+jeden bok44,00 zł
147.RTG stawu skokowego ap+bok31,00 zł
148.RTG stawów skokowych29,00 zł
149.RTG stawów skokowych AP37,00 zł
150.RTG stawów skokowych (AP+LL)29,00 zł
151.RTG kości krzyżowej32,00 zł
152.RTG kości ogonowej32,00 zł
153.RTG kości miednicy36,00 zł
154.RTG celowane na siodło tureckie32,00 zł
155.RTG celowane na kość kulszową45,00 zł
156.RTG celowane na kopuły przepony45,00 zł
157.RTG łopatki + promieniem styczne do łopatki49,00 zł
158.RTG stawy skroniowo-żuchwowe67,00 zł
159.RTG kanału nerwu wzrokowego36,00 zł
160.RTG pojedyncze zęba – OPCJA ZEWNĘTRZNA22,00 zł
161.Pantomogram – OPCJA ZEWNĘTRZNA64,00 zł
162.Cholangiografia przez dren Kehra180,00 zł
163.Cholangiografia przezskórna180,00 zł
164.Cholangiografia śródoperacyjna180,00 zł
165.Cystografia – dorośli145,00 zł
166.Cystografia – dzieci135,00 zł
167.Cystografia mikcyjna – dorośli145,00 zł
168.Cystografia mikcyjna – dzieci135,00 zł
169.Fistulografia AV210,00 zł
170.Histerosalphingografia (HSG)145,00 zł
171.Badanie lekarskie przewodu pokarm. – przełyk102,00 zł
172.Seriogram dolnego odc. przewodu pokarm. (wlew cieniujący)195,00 zł
173.Seriogram górnego odc. przewodu pokarm. (żołądek i dwunastnica)155,00 zł
174.Seriogram jelita cienkiego (pasaż)158,00 zł
175.Urografia – dorośli200,00 zł
176.Urografia – dzieci210,00 zł
177.RTG za pomocą zdjęciowych aparatów RTG z opisem wykonany na sali operacyjnej lub oddziałach (aparat Udzielającego zamówienie)110,00 zł
178.Obsługa aparatów śródoperacyjnych ze skopią – stawka za godzinę pracy (aparat Udzielającego zamówienie)65,00 zł
179.RTG kości wykonany na oddziałach z opisem (aparat Przyjmującego zamówienie)200,00 zł
180.RTG wykonanie zabiegów pod kontrolą skopii (bez materiałów)130,00 zł
181.RTG z kontrastem pod kontrolą skopii90,00 zł
182.RTG – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film)12,00 zł
183.RTG – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD)2,00 zł
184.RTG – wiek kostny u dziecka48,00 zł
185.Angio TK głowy – z kontrastem350,00 zł
186.Angio TK szyi – z kontrastem380,00 zł
187.Angio TK klatki piersiowej – z kontrastem335,00 zł
188.Angio TK jamy brzusznej – z kontrastem360,00 zł
189.Angio TK żył jamy brzusznej183,00 zł
190.Angio TK kończyn – z kontrastem360,00 zł
191.Angio TK żył kończyn dolnych172,00 zł
192.Artro TK barku z dostawowym podaniem kontrastu – OPCJA ZEWNĘTRZNA237,00 zł
193.TK uwapnienie naczyń wieńcowych (calcium score)300,00 zł
194.TK głowy – bez kontrastu140,00 zł
195.TK głowy – z kontrastem200,00 zł
196.TK głowy – bez i z kontrastem200,00 zł
197.TK głowy – badanie dwufazowe270,00 zł
198.TK twarzoczaszki – bez kontrastu160,00 zł
199.TK twarzoczaszki – bez i z kontrastem265,00 zł
200.TK kości skroniowe, uszy – bez kontrastu168,00 zł
201.TK zatok – bez kontrastu160,00 zł
202.TK szyi – bez kontrastu160,00 zł
203.TK szyi – bez i z kontrastem270,00 zł
204.TK szyi – badanie dwufazowe250,00 zł
205.TK klatki piersiowej – bez kontrastu195,00 zł
206.TK klatki piersiowej – bez i z kontrastem250,00 zł
207.TK klatki piersiowej – badanie dwufazowe300,00 zł
208.TK klatki piersiowej HRCT195,00 zł
209.TK klatki piersiowej i przełyku – bez i z kontrastem281,00 zł
210.TK ocena czynności serca – OPCJA ZEWNĘTRZNA560,00 zł
211.TK kręgosłupa szyjnego – bez kontrastu140,00 zł
212.TK kręgosłupa piersiowego – bez kontrastu140,00 zł
213.TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – bez kontrastu140,00 zł
214.TK kręgosłupa szyjnego – bez i z kontrastem280,00 zł
215.TK kręgosłupa piersiowego – bez i z kontrastem280,00 zł
216.TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – bez i z kontrastem280,00 zł
217.TK jamy brzusznej – bez kontrastu175,00 zł
218.TK jamy brzusznej – bez i z kontrastem275,00 zł
219.TK jamy brzusznej – badanie dwufazowe140,00 zł
220.TK jamy brzusznej i miednicy małej – bez kontrastu220,00 zł
221.TK jamy brzusznej i miednicy małej – badanie dwufazowe310,00 zł
222.TK miednicy małej – bez kontrastu190,00 zł
223.TK miednicy małej – badanie dwufazowe320,00 zł
224.TK kości kończyn górnych i stawów – bez kontrastu160,00 zł
225.TK kości kończyn górnych i stawów – bez i z kontrastem334,00 zł
226.TK obu kończyn górnych z oceną rotacji177,00 zł
227.TK kości kończyn dolnych i stawów – bez kontrastu160,00 zł
228.TK kości kończyn dolnych i stawów – bez i z kontrastem334,00 zł
229.TK obu kończyn dolnych z oceną rotacji177,00 zł
230.TK Trauma scan całego ciała – bez kontrastu640,00 zł
231.TK Trauma scan całego ciała – z kontrastem760,00 zł
232.TK nieinwazyjna koronarografia590,00 zł
233.TK bronchoskopia wirtualna – OPCJA ZEWNĘTRZNA320,00 zł
234.TK kolonoskopia wirtualna – OPCJA ZEWNĘTRZNA480,00 zł
235.TK Rekonstrukcja 3D100,00 zł
236.TK – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film)12,00 zł
237.TK – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD)2,00 zł
238.Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG94,00 zł
239.USG tkanek miękkich wskazanej okolicy (krwiak, ropień, torbiel i inne)49,00 zł
240.USG tętnic szyjnych, kręgowych i łuku aorty – metodą Doppler Duplex82,00 zł
241.USG łuku aorty i tętnic kończyn górnych – metodą Doppler Duplex84,00 zł
242.USG aorty tętnic trzewnych i biodrowych – metodą Doppler Duplex82,00 zł
243.Diagnostyka niewydolności żył przeszywających w obrębie podudzia – metodą Doppler82,00 zł
244.USG żył szyi – metodą Doppler82,00 zł
245.USG żył jamy brzusznej – metodą Doppler82,00 zł
246.USG żył kończyn górnych – metodą Doppler82,00 zł
247.USG żył kończyn dolnych – metodą Doppler82,00 zł
248.USG tętnic kończyn dolnych – metodą Doppler Duplex86,00 zł
249.USG żył nerkowych – metodą Doppler82,00 zł
250.USG tętnic ocznych – metodą Doppler82,00 zł
251.USG tętnic nerkowych – metodą Doppler82,00 zł
252.USG przezczaszkowe – metodą Doppler82,00 zł
253.USG przezciemiączkowe – metodą Doppler82,00 zł
254.USG ślinianek i węzłów chłonnych49,00 zł
255.USG tarczycy49,00 zł
256.USG sutków49,00 zł
257.USG jamy opłucnej49,00 zł
258.USG jamy brzusznej (dorośli i dzieci)48,00 zł
259.USG jamy brzusznej wraz z gruczołem krokowym49,00 zł
260.USG stawów biodrowych u dzieci50,00 zł
261.USG narządów ruchu /jeden staw/72,00 zł
262.USG narządów ruchu /dwa stawy/106,00 zł
263.USG wątroby49,00 zł
264.USG układu moczowego48,00 zł
265.USG jąder49,00 zł
266.USG zawartości worka mosznowego49,00 zł
267.Diagnostyka USG ogólne przyłóżkowe z opisem (aparat Udzielającego zamówienie)70,00 zł
268.Diagnostyka USG Doppler przyłóżkowe z opisem (aparat Udzielającego zamówienie)83,00 zł
269.Konsultacja onkologiczna80,00 zł
Badania diagnostyki laboratoryjnej
1AFP10,00 zł
2Albumina1,40 zł
3Albumina w DZM6,30 zł
4Albumina w moczu6,30 zł
5Albumina w płynie z jamy ciała6,30 zł
6Alfa-1-antytrypsyna102,00 zł
7ALT1,00 zł
8Amfetamina w moczu, jakościowo26,25 zł
9AMH99,74 zł
10Amiodaron w surowicy110,24 zł
11Amoniak15,00 zł
12Amylaza1,45 zł
13Amylaza w moczu1,45 zł
14anty-CCP42,00 zł
15Antykoagulant toczniowy36,75 zł
16Antytrombina III, aktywność67,49 zł
17APTT1,05 zł
18ASO, ilościowo8,40 zł
19Aspergillus – antygen krążący160,00 zł
20AST1,00 zł
21Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza50,40 zł
22Badanie jednoczesnego wykrywania 14 typów wysokiego ryzyka HPV, ze zidentyfikowaniem typu HPV 16, HPV 18 i 45 oraz wykryciem pozostałych typów HPV wysokiego ryzyka (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) w próbkach pobranych na ThinPrep Pap Test PreservCyt, czas oczekiwania na wynik max 3 godzin; dostępność badań 24 godziny przez 7 dni w tygodniu150,00 zł
23Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 (podłoża wybiórcze i test carba)38,00 zł
24Badanie w kier. GBS z wymazów z pochwy i odbytu metodą Real Time PCR; czas oczekiwania na wynik max 3 godzin; dostępność badań 24 godziny przez 7 dni w tygodniu215,00 zł
25Barbiturany w moczu – jakościowo33,75 zł
26Barwienie Grama i ocena mikroskopowa moczu15,00 zł
27Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot300,00 zł
28Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG106,00 zł
29Benzodiazepiny w moczu, jakościowo39,36 zł
30Beta-2-mikroglobulina w moczu67,49 zł
31Beta-HCG8,00 zł
32Białko C, aktywność68,24 zł
33Białko całkowite1,20 zł
34Białko oligoklonalne w PMR178,49 zł
35Białko S wolne68,24 zł
36Białko w DZM1,40 zł
37Białko w moczu1,40 zł
38Bilirubina całkowita1,40 zł
39Bilirubina związana (bezpośrednia)1,40 zł
40Biocenoza pochwy-ocena mikroskopowa23,61 zł
41Borelioza IgG16,00 zł
42Borelioza IgG met. Western Blot58,00 zł
43Borelioza IgG w PMR73,50 zł
44Borelioza IgG w PMR met. Western Blot94,49 zł
45Borelioza IgG w PMR met. western-blot94,49 zł
46Borelioza IgM16,00 zł
47Borelioza IgM met. Western Blot58,00 zł
48Borelioza IgM w PMR73,50 zł
49Borelioza IgM w PMR met. Western Blot94,49 zł
50Borelioza IgM w PMR met. western-blot94,49 zł
51Bruceloza IgM56,24 zł
52CA 1259,00 zł
53CA 15-310,00 zł
54CA 19-910,73 zł
55Campylobacter antygen w kale60,00 zł
56Candida – antygen krążący134,14 zł
57CEA8,00 zł
58Ceruloplazmina67,49 zł
59Chlamydia pneumoniae IgA26,25 zł
60Chlamydia pneumoniae IgG23,11 zł
61Chlamydia pneumoniae IgM23,10 zł
62Chlamydia trachomatis IgG26,25 zł
63Chlamydia trachomatis IgM26,25 zł
64Chlorki1,40 zł
65Chlorki w moczu1,40 zł
66Cholesterol całkowity1,40 zł
67Cholesterol HDL3,00 zł
68CK1,41 zł
69CK-MB, mass7,21 zł
70Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale65,00 zł
71Clostridium difficille-toksyna B,toksyna binama,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR; dostępność badań 24 godziny przez 7 dni w tygodniu268,00 zł
72CMV (Cytomegalovirus) IgG15,75 zł
73CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR84,36 zł
74CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność68,24 zł
75CMV (Cytomegalovirus) IgM15,75 zł
76CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR84,36 zł
77Coxsackie typ A i B IgM met. IIF95,61 zł
78C-peptyd26,25 zł
79CRP, ilościowo2,05 zł
80CYFRA 21-131,50 zł
81Cyklosporyna A, ilościowo144,00 zł
82Cynk w surowicy, ilościowo61,87 zł
83Cystatyna C90,00 zł
84Cytoza płynu dializacyjnego9,00 zł
85Cytryniany w moczu65,15 zł
86Czynnik krzepniecia VII, aktywność71,17 zł
87Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność72,00 zł
88Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność71,17 zł
89Czynnik V Leiden105,00 zł
90D-dimer, ilościowo9,50 zł
91Dehydrogenaza mleczanowa1,40 zł
92Digoksyna, ilościowo45,00 zł
93DNA Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae z wymazów z pochwy, szyjki macicy i moczu metodą Real Time PCR; czas oczekiwania na wynik max 3 godzin; dostępność badań 24 godziny przez 7 dni w tygodniu175,00 zł
94Dopełniacz, składowa C-3c18,90 zł
95Dopełniacz, składowa C-418,90 zł
96EBV (Ebstein-Barr virus) IgG, IgM, profil36,75 zł
97EBV (Epstein-Barr virus) IgG23,10 zł
98EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA59,61 zł
99EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA42,00 zł
100EBV (Epstein-Barr virus) IgM23,10 zł
101EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo150,00 zł
102Ecstasy w moczu, jakościowo11,24 zł
103Elastaza trzustkowa w kale220,00 zł
104Elektrolity (Na, K)1,05 zł
105Enterowirusy IgG w PMR44,10 zł
106Enterowirusy IgM w PMR44,10 zł
107Erytropoetyna47,25 zł
108Etanol, ilościowo6,00 zł
109FDP – produkty degradacji fibrynogenu (ilościowo)28,12 zł
110Fenobarbital, ilościowo10,50 zł
111Fenytoina, ilościowo16,80 zł
112Ferrytyna4,99 zł
113Fibrynogen7,00 zł
114Fosfataza kwaśna6,75 zł
115Fosfataza kwaśna sterczowa12,60 zł
116Fosfataza zasadowa1,40 zł
117Fosfataza zasadowa izoenzym kostny52,50 zł
118Fosfor nieorganiczny1,40 zł
119Fosfor nieorganiczny w DZM1,40 zł
120Fosfor nieorganiczny w moczu1,40 zł
121Gastryna26,26 zł
122Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2)7,30 zł
123Gentamycyna, ilościowo43,76 zł
124GGTP1,40 zł
125Glukoza0,85 zł
126Glukoza po posiłku (0,1,2)2,55 zł
127Glukoza po posiłku (0,2)0,85 zł
128Glukoza w DZM2,50 zł
129Glukoza w moczu2,50 zł
130Grypa A, B, RSV (RNA) – metodą Real Time PCR; czas oczekiwania na wynik max 3 godzin; dostępność badań 24 godziny przez 7 dni w tygodniu180,00 zł
131Grypa typ A IgG67,49 zł
132Grypa typ A IgM78,73 zł
133Grypa typ B IgG67,49 zł
134Grypa typ B IgM78,73 zł
135Haptoglobina22,05 zł
136HAV przeciwciała całkowite36,75 zł
137HAV przeciwciała IgM36,75 zł
138HbA2136,49 zł
139HBc przeciwciała całkowite31,50 zł
140HBe antygen31,50 zł
141HBe przeciwciała31,50 zł
142HBs antygen7,12 zł
143HBs antygen, test potwierdzenia39,36 zł
144HBs przeciwciała10,00 zł
145HBV met. PCR, ilościowo150,00 zł
146HBV met. PCR, jakościowo150,00 zł
147HCG całkowite15,75 zł
148HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR)40,95 zł
149HCV met. PCR, ilościowo150,00 zł
150HCV met. PCR, jakościowo150,00 zł
151HCV przeciwciała9,50 zł
152HE412,60 zł
153Helicobacter pylori antygen w kale30,00 zł
154Helicobacter pylori IgG26,25 zł
155Hemoglobina glikowana met. HPLC11,02 zł
156Hemoglobina płodowa w erytrocytach102,80 zł
157Heroina w moczu, jakościowo39,36 zł
158Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG36,75 zł
159Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM36,75 zł
160HIV Ag/Ab (Combo)10,00 zł
161HIV-1 met. PCR, ilościowo350,00 zł
162HLA-B27125,99 zł
163Homocysteina61,87 zł
164hs CRP10,00 zł
165HSV (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. PCR, jakościowo200,00 zł
166HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR150,25 zł
167HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR150,25 zł
168IgA10,50 zł
169IgE całkowite11,00 zł
170IgE specyficzne dla wybranego alergenu14,00 zł
171IgE specyficzne dla wybranego panelu alergenów (np. oddechowy, pokarmowy, traw wczesnych)52,50 zł
172IgG33,75 zł
173IgG4, podklasa131,24 zł
174IgM33,75 zł
175Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)89,24 zł
176Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu89,24 zł
177Inhibina B157,49 zł
178Kalcytonina36,75 zł
179Kalprotektyna w kale84,31 zł
180Kał – badanie ogólne22,49 zł
181Kał – G. lamblia met. ELISA32,75 zł
182Kał – krew utajona (bez diety)8,40 zł
183Kał – norowirusy55,00 zł
184Kał – pasożyty (1 ozn.)9,95 zł
185Kał – resztki pokarmowe15,75 zł
186Kał – rota i adenowirusy20,00 zł
187Kamienie moczowe, analiza chemiczna35,00 zł
188Kanabinoidy w moczu, jakościowo11,24 zł
189Karbamazepina, ilościowo19,16 zł
190Karboksyhemoglobina, ilościowo26,83 zł
191Kariotyp, badanie cytogenetyczne350,00 zł
192Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM4,72 zł
193Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,FTA ABS,TPHA,Kiła (Treponema pallidum))80,00 zł
194Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)80,00 zł
195Klirens kreatyniny (oznaczony)1,00 zł
196Kokaina w moczu, jakościowo36,75 zł
197Komórki LE11,24 zł
198Kreatynina w DZM1,00 zł
199Kreatynina w moczu1,00 zł
200Kreatynina z klirensem wyliczonym1,00 zł
201Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA73,12 zł
202Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG73,12 zł
203Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM73,12 zł
204Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5- HIAA)83,99 zł
205Kwas deltaaminolewulinowy w moczu50,61 zł
206Kwas foliowy10,00 zł
207Kwas metylomalonowy (MMA)250,00 zł
208Kwas moczowy1,40 zł
209Kwas moczowy w DZM1,40 zł
210Kwas moczowy w moczu1,40 zł
211Kwas walproinowy, ilościowo15,33 zł
212Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA)84,36 zł
213Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo56,24 zł
214Legionella pneumophila IgG (legionelloza)250,00 zł
215Legionella pneumophila IgM (legionelloza)250,00 zł
216Legionella pneumophila, antygen60,00 zł
217Leptyna50,00 zł
218Lipaza6,30 zł
219Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)5,80 zł
220Lit, ilościowo36,75 zł
221Łańcuchy lekkie kappa36,75 zł
222Łańcuchy lekkie kappa w moczu36,75 zł
223Łańcuchy lekkie lambda36,75 zł
224Łańcuchy lekkie lambda w moczu36,75 zł
225Magnez1,40 zł
226Magnez w DZM1,40 zł
227Magnez w moczu1,40 zł
228Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo11,24 zł
229Metadon w moczu, jakościowo71,28 zł
230Metamfetamina w moczu, jakościowo39,36 zł
231Metoksykatecholaminy w DZM (M,N,3 – Mt)103,00 zł
232Metoksykatecholaminy w osoczu met. LC- MS/MS (Metanefryna, Normetanefryna, metoksytyramina)327,00 zł
233Miedź w moczu, ilościowo47,25 zł
234Miedź w surowicy, ilościowo47,25 zł
235Mielogram47,25 zł
236Mioglobina18,90 zł
237Mleczany, ilościowo10,50 zł
238Mocz – badanie ogólne1,05 zł
239Mocznik1,00 zł
240Mocznik w DZM1,40 zł
241Mocznik w moczu1,40 zł
242Mononukleoza zakaźna, jakościowo28,12 zł
243Morfina w moczu, jakościowo39,36 zł
244Morfologia krwi (pełna)1,05 zł
245Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi19,95 zł
246Mutacja 20210 G-A genu protrombiny73,12 zł
247Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z okr. wrazliwości na rifampicynę, Real Time-PCR320,00 zł
248Mycobacterium tuberculosis complex z jednocznesnym wykrywaniem genu oporności na rifampicinę metodą Real Time PCR; czas oczekiwania na wynik max 3 godzin; dostępność badań 24 godziny przez 7 dni w tygodniu250,00 zł
249Mycoplasma pneumoniae IgG21,00 zł
250Mycoplasma pneumoniae IgM21,00 zł
251Mykofenolan mofetilu (MPA)141,74 zł
252NT pro-BNP52,50 zł
253OB1,50 zł
254Odczyn Waalera-Rosego5,25 zł
255OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h)2,55 zł
256Opiaty w moczu jakościowo26,25 zł
257Osmolalność moczu10,00 zł
258Osmolalność surowicy10,00 zł
259Ospa (Varicella zoster virus) IgG52,50 zł
260Ospa (Varicella zoster virus) IgM52,50 zł
261Osteokalcyna57,75 zł
262P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF122,63 zł
263P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty- tGT) w kl. IgA met. ELISA36,75 zł
264P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty- tGT) w kl. IgG met. ELISA36,75 zł
265P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF37,80 zł
266P/c. p. antygenom jajnika met. IIF151,85 zł
267P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA45,00 zł
268P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF68,24 zł
269P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF57,48 zł
270P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA36,75 zł
271P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA36,75 zł
272P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG – ilościowo36,75 zł
273P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA35,00 zł
274P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF36,75 zł
275P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF36,75 zł
276P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG188,99 zł
277P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM188,99 zł
278P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF42,00 zł
279P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF42,00 zł
280P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA61,87 zł
281P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA26,25 zł
282P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA26,25 zł
283P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA173,24 zł
284P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF47,25 zł
285P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot68,24 zł
286P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF36,75 zł
287P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF47,25 zł
288P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty- LKM) met. IIF57,75 zł
289P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF57,75 zł
290P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty- ACHR) met. RIA123,72 zł
291P/c. p. receptorom TSH (TRAb)17,63 zł
292P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF73,49 zł
293P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa31,05 zł
294P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa31,04 zł
295p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF154,34 zł
296Panel drzew 5 (drzewa wczesne)56,62 zł
297Panel przeciwciał onko- i anty- neuronalnych met. IIF, Immunoblot149,09 zł
298PAPP-A (KRYPTOR)40,95 zł
299Paracetamol, ilościowo26,83 zł
300Paragrypa typ 1- 3 IgG78,73 zł
301Paragrypa typ 1-3 IgM79,79 zł
302Paragrypa typ 3 IgG72,81 zł
303Parathormon (intact)10,00 zł
304Parvowirus B19 IgG i IgM72,81 zł
305Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo350,00 zł
306Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot104,99 zł
307Płyn mózgowo rdzeniowy – badanie ogólne rozszerzone (ocena makroskopowa: barwa, przejrzystość, cytoza, stężenie białka całkowitego, stężenie albumin, stężenie IgG, stężenie glukozy, stężenie mleczanów, wzór odsetkowy z wykorzystaniem cytowirówki)61,42 zł
308Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne (ocena makroskopowa: barwa, przejrzystość, cytoza, stężenie białka całkowitego, Odczyn None-Apelta, stężenie glukozy, wzór odsetkowy leukocytów z wykorzystaniem cytowirówki, opcjonalnie próba benzydynowa)30,45 zł
309Płyn z jamy ciała – badanie ogólne z oceną wzoru odsetkowego leukocytów z wykorzystaniem cytowirówki31,50 zł
310Płytki krwi10,50 zł
311Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF157,47 zł
312Poliomawirus (JCV) w PMR met. PCR, ilościowo150,00 zł
313Posiew cewników naczyniowych metodą Maki48,00 zł
314Posiew i preparat barwiony Grama aspiratów z drzewa oskrzelowego, BAL i innych materiałów pobranych z dolnych dróg oddechowych w kierunku bakterii tlenowych i grzybów35,00 zł
315Posiew i preparat barwiony metodą Grama wymazu z pochwy i szyjki macicy oraz plwociny w kierunku bakterii tlenowych i grzybów35,00 zł
316Posiew i preparat mikroskopowy krwi w kierunku bakterii tlenowych i drożdżaków (pediatryczny)25,00 zł
317Posiew i preparat mikroskopowy krwi w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków (z użyciem podłóż z inhibitorem antybiotyków)40,00 zł
318Posiew i preparat mikroskopowy PMR w kierunku bakterii tlenowych, drożdżaków i ewentualnie beztlenowców35,00 zł
319Posiew ilościowy (CFU/g) i preparat mikroskopowy materiałów pobranych z ran przewlekłych metodą biopsji, wyłyżeczkowania lub wycinka tkanki w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków80,00 zł
320Posiew ilościowy i preparat mikroskopowy materiałów pobranych z ran przewlekłych metodą Levina w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków80,00 zł
321Posiew jakościowy i preparat mikroskopowy wymazów z ran, ropy, miejsca wkłucia, wszelkiego rodzaju punktaków, płynów z jam ciała, płynu dializacyjnego z jamy otrzewnej, wycinków tkanek, wydzieliny z gruczołu Bartholiniego w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków40,00 zł
322Posiew kału w kierunku Campylobacter45,00 zł
323Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)45,00 zł
324Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)45,00 zł
325Posiew kału w kierunku Yersinia45,00 zł
326Posiew moczu, nasienia i mleka kobiecego metodą ilościową w kierunku bakterii tlenowych i grzybów25,00 zł
327Posiew ogólny kału (w kierunku Salmonella-Shigella, Yersinia enterocolitica, EPEC i inne enteropatogenne pałeczki jelitowe)42,00 zł
328Posiew w kierunku bakterii beztlenowych, jeśli standardowa procedura badawcza tego nie przewiduje30,00 zł
329Posiew w kierunku grzybów, jeśli standardowa procedura badawcza tego nie przewiduje40,00 zł
330Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis complex (bakterioskopia, posiew na podłoża płynne i stałe, lekowrażliwość)94,89 zł
331Posiew wymazów ze środowiska szpitalnego (z wykorzystaniem płynnych podłoży wzbogaconych) lub metodą płytek odciskowych48,00 zł
332Posiew wymazu na nosicielstwo MRSA35,00 zł
333Posiew wymazu w kierunku GBS (wymaz z dróg rodnych i/lub odbytu)25,00 zł
334Posiew wymazu z odbytu na nosicielstwo VRE67,00 zł
335Posiew zastawek, protez naczyniowych i innych wszczepianych materiałów32,00 zł
336Posiewy wymazów ze spojówek, kanału słuchowego, cewki moczowej, spod napletka, jamy ustnej, gardła, nosa, pępka, skóry, odbytu w kierunku drobnoustrojów tlenowych i drożdżaków25,00 zł
337Potas w DZM2,10 zł
338Potas w moczu2,10 zł
339PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy36,75 zł
340PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening47,25 zł
341PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)125,99 zł
342PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano67,49 zł
343PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA42,15 zł
344PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA42,15 zł
345PPJ dsDNA met. IIF36,75 zł
346Profil dobowy glukozy0,85 zł
347Profil glukozy po posiłku (2pkt, 2h)1,70 zł
348Profil glukozy po posiłku (3pkt, 1 i 2h)2,55 zł
349Profil sterydowy380,00 zł
350Prokalcytonina, ilościowo36,75 zł
351Proteinogram12,00 zł
352Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgG65,00 zł
353Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgM65,00 zł
354Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA600,00 zł
355PSA całkowity4,99 zł
356PSA wolny11,60 zł
357PT (INR)1,05 zł
358Quantiferon TB, test IGRA250,00 zł
359Retikulocyty3,67 zł
360RF, ilościowo8,40 zł
361RF, jakościowo8,40 zł
362ROMA (Ca125+HE4+ROMA)90,24 zł
363Rozmaz krwi (manualnie)2,00 zł
364Różyczka (Rubella virus) IgG25,72 zł
365Różyczka (Rubella virus) IgM25,72 zł
366Serotonina35,00 zł
367Sód w DZM2,10 zł
368Sód w moczu2,10 zł
369Szczawiany w DZM63,00 zł
370Świnka (Myxovirus parotitis) IgG42,15 zł
371Świnka (Myxovirus parotitis) IgM45,99 zł
372T310,00 zł
373T410,00 zł
374Takrolimus, ilościowo194,24 zł
375TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA73,12 zł
376TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR82,40 zł
377TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA73,12 zł
378Termolabilny wariant MTHFR250,00 zł
379Test EMA350,00 zł
380Test jakościowy w PMR w kierunku obecności antygenów S. pneumoniae, N. meningitidis (A, B, C, Y, W 135) , E. coli K1, H. influenzae, S. agalactiae35,00 zł
381Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)1,70 zł
382Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)1,70 zł
383Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)1,70 zł
384Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)2,55 zł
385Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)3,40 zł
386Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2290,00 zł
387TIBC1,60 zł
388Toksokaroza (toxocara canis) przeciwciała IgG73,12 zł
389Toxoplasma gondii IgA49,82 zł
390Toxoplasma gondii IgG9,00 zł
391Toxoplasma gondii IgG awidność47,25 zł
392Toxoplasma gondii IgM9,00 zł
393Toxoplasma gondii w PMR met. PCR150,00 zł
394Transferyna8,40 zł
395Troponina T12,00 zł
396Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo26,83 zł
397Trójglicerydy1,40 zł
398Tryptaza125,99 zł
399Tyreoglobulina39,36 zł
400VDRL w PMR10,00 zł
401Wankomycyna, ilościowo42,00 zł
402Wapń całkowity1,40 zł
403Wapń w DZM1,40 zł
404Wapń w moczu1,40 zł
405Wapń zjonizowany met. ISE6,30 zł
406Witamina B1117,59 zł
407Witamina B1210,00 zł
408Witamina B6117,59 zł
409Witamina D3 metabolit 1,25(OH)283,99 zł
410Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)0,01 zł
411Wskaźnik wapń / kreatynina0,01 zł
412Wykrywanie i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48) bezpośrednio z materiału metodą Real Time PCR; czas oczekiwania na wynik max 3 godzin; dostępność badań 24 godziny przez 7 dni w tygodniu270,00 zł
413Wymaz z cewki moczowej lub kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.40,00 zł
414Wymaz z cewki moczowej lub szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji70,00 zł
415Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA45,00 zł
416Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA45,00 zł
417Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA45,00 zł
418Żelazo1,40 zł