CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania opłat przez Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ za usługi medyczne świadczone osobom nieuprawnionym do otrzymania świadczenia gwarantowanego.

Ceny w niniejszym cenniku nie zawierają kosztu leków, preparatów anestetycznych, preparatów krwii oraz badań dodatkowych.

Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywane przez podmioty lecznicze.

Usługi medyczne, których nie ma w cenniku, wyceniane będą po kosztach rzeczywistych po zakończeniu udzielania świadczenia.

L.p.Rodzaj usługi Cena
Oddział Chorób Wewnętrznych I
1Koszt osobodnia330,00 zł
Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej
1Koszt osobodnia330,00 zł
Poradnia Endokrynologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Densytometria100,00 zł
4USG tarczycy100,00 zł
5Biopsja cienkoigłowa tarczycy150,00 zł
6Przezskórne wstrzyknięcia etanolu100,00 zł
Zakład Izotopów i Tyreologii
1Scyntygrafia tarczycy z opisem120,00 zł
2Wychwyt J131 przez tarczycę [T 24]95,00 zł
Pracownia RIA w Poradni Endokrynologicznej
1Gastryna50,00 zł
2Podjednostka alfa hormonów glikoproteidowych70,00 zł
3Prolaktyna20,00 zł
4Testosteron20,00 zł
5T3 (wolne) FT320,00 zł
6T4 (wolne) FT420,00 zł
7Androstendion35,00 zł
8SHBG – Białko wiążące hormony płciowe40,00 zł
9DHEA – S0430,00 zł
10Estradiol E225,00 zł
11FSH25,00 zł
12LH25,00 zł
13TSH20,00 zł
1417-OH progesteron30,00 zł
15Kortyzol30,00 zł
16Progesteron25,00 zł
17Badanie przeciwciał anty-TPO25,00 zł
18Badanie przeciwciał anty-TG20,00 zł
19Makroprolatyna60,00 zł
20ACTH45,00 zł
21GH- hormon wzrostu20,00 zł
22Insulina20,00 zł
23IGF I somatomedyna C55,00 zł
24Aldosteron40,00 zł
25Glukagon30,00 zł
26Polipeptyd trzustkowy (PP)40,00 zł
27Chromogranina A-CgA70,00 zł
2817- OHCS (17-hydroksykortykoidy w moczu)65,00 zł
2917-Ketosterydy65,00 zł
30Wolne 17- hydroksykortykoidy50,00 zł
31Wolny Kortyzol50,00 zł
32Witamina D60,00 zł
Oddział Kardiologicznyz Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
1Koszt osobodnia680,00 zł
Poradnia Kardiologiczna
(Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej)
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3EKG bez opisu40,00 zł
4EKG z opisem60,00 zł
5EKG wysiłkowe80,00 zł
6Holter80,00 zł
7Echokardiografia serca w prezentacji B z użyciem dopplera spektralnego.40,00 zł
II Oddział Chorób Wewnętrznych z Nefrologią
1Koszt osobodnia400,00 zł
Poradnia Nefrologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Pediatryczny
1Koszt osobodnia510,00 zł
Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Hematologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym
1Koszt osobodnia380,00 zł
Poradnia Neurologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Badanie EEG80,00 zł
Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
1Elektroneurografia – nerw czuciowy (ENG)40,00 zł
2Elektroneurografia – nerw ruchowy – krótkie odcinki (ENG)40,00 zł
3Elektroneurografia – nerw ruchowy długi (ENG)88,00 zł
4Elektromiografia – badanie ilościowe mięśnia (EMG)103,00 zł
5Elektromiografia – ocena czynności spoczynkowej mięśnia z igłą (EMG)63,00 zł
6Elektromiografia – ocena czynności spoczynkowej mięśnia bez igły (EMG)43,00 zł
7Elektromiografia – próba tężyczkowa (EMG)120,00 zł
8Elektrostymulacyjna próba męczliwości bez leku185,00 zł
9Elektrostymulacyjna próba męczliwości z lekiem225,00 zł
10Somatosensoryczne potencjały wywołane z kkg (SSPW)180,00 zł
11Somatosensoryczne potencjały wywołane z kkd (SSPW)180,00 zł
12Dermatomalne somatosensoryczne PW kkd ( L3, L4, L5, S1 ) obustronnie270,00 zł
13Blink – reflex95,00 zł
14Wzrokowe potencjały wywołane, WPW, VEP130,00 zł
Oddział Neonatologiczny
1Koszt osobodnia410,00 zł
Pododdział Patologii Noworodka
1Koszt osobodnia1 270,00 zł
Poradnia Neonatologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Chirurgii Ogólnej
1Koszt osobodnia480,00 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Rektoskopia60,00 zł
4Zabieg z zakresu małej chirurgii120,00 zł
5Założenie/zmiana opatrunku chirurgicznego40,00 zł
6Zdjęcie szwów30,00 zł
Poradnia Proktologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją [zamknięta]60,00 zł
4Anoskopia40,00 zł
5Rektoskopia100,00 zł
6Usuwanie żylaków odbytu metodą Barrona150,00 zł
Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego (Stomijna)
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Leczenie wypadania stomii300,00 zł
4Chirurgiczne usuwanie polipów stomii100,00 zł
5Porada dla pacjentów ze stomią w zakresie samopielęgnacji (z ewentualną wymianą)50,00 zł
6Rozszerzanie kanału stomijnego50,00 zł
7Badanie przetoki jelita grubego20,00 zł
8Przyżeganie polipów na stomii60,00 zł
9Irygacja do stomii25,00 zł
10Leczenie zmian zapalnych skóry wokół stomii50,00 zł
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny
1Koszt osobodnia510,00 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Opatrunki miękkie unieruchamiające stawy kończyn górnych i dolnych40,00 zł
4Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną
  a/ małe60,00 zł
  b/ duże100,00 zł
5Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną w przypadku repozycji
  a/ małe80,00 zł
  b/ duże120,00 zł
6Kołnierz miękki unieruchamiający kręg szyjny40,00 zł
7Kołnierz gipsowy unieruchamiający kręg szyjny80,00 zł
8Punkcja stawowa30,00 zł
9Szycie rany
  a/ czystej40,00 zł
  b/ zanieczyszczonej60,00 zł
10Zdjęcie opatrunku gipsowego
  a/ małego15,00 zł
  b/ dużego20,00 zł
Oddział Urologiczny
1Koszt osobodnia590,00 zł
Poradnia Urologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Laryngologiczny
1Koszt osobodnia530,00 zł
Poradnia Logopedyczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Foniatryczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Otolaryngologiczna
1Porada lekarza specjalisty100,00 zł
2Porada lekarza w trakcie specjalizacji150,00 zł
Poradnia Audiologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Badanie słuchu30,00 zł
Poradnia Chirurgii Dzieci
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Zabieg z zakresu małej chirurgii120,00 zł
4Założenie/zmiana opatrunku chirurgicznego40,00 zł
5Zdjęcie szwów30,00 zł
6Opatrunki miękkie unieruchamiające stawy kończyn górnych i dolnych40,00 zł
7Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną:
   a/ małe60,00 zł
   b/ duże100,00 zł
8Opatrunki gipsowe unieruchamiające kończynę górną i dolną w przypadku repozycji
   a/ małe80,00 zł
   b/ duże120,00 zł
9Kołnierz miękki unieruchamiający kręg szyjny40,00 zł
10Kołnierz gipsowy unieruchamiający kręg szyjny80,00 zł
11Punkcja stawowa30,00 zł
12Szycie rany:
   a/ czystej40,00 zł
   b/ zanieczyszczonej60,00 zł
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ginekologia
1Koszt osobodnia720,00 zł
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Położnictwo
1Koszt osobodnia390,00 zł
Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z zakresu uroginekologii130 zł / 170 zł
4Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130 zł / 170 zł
Poradnia Cytodiagnostyczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
4Kolposkopia250,00 zł
5Biopsja szyjki macicy (bez oceny histopatologicznej i znieczulenia)180,00 zł
6Elektronizacja szyjki macicy (bez oceny histopatologicznej i znieczulenia)130,00 zł
7Elektrokoagulacja szyjki macicy100,00 zł
8Krioterapia120,00 zł
9Usunięcie polipa szyjki macicy150,00 zł
Poradnia Leczenia Niepłodności
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
4Sztuczna inseminacja250,00 zł
5Izolowanie limfocytów T i B450,00 zł
6Oznaczenie kariotypu250,00 zł
7Badanie struktur chromosomów (GCQR)300,00 zł
8Fizjoogiczno-morfologiczne badanie nasienia z pobraniem250,00 zł
9Jakościowe badanie przeciwciał z zastosowaniem testów lateksowych200,00 zł
10Wykazanie przeciwciał nasienia150,00 zł
11Badanie nasienia80,00 zł
12Badanie nasienia rozszerzone o test migracji i test hypoosmotyczny – HOS100,00 zł
13Inseminacja nasieniem płukanym400,00 zł
14Test PCT80,00 zł
15Test Kremera100,00 zł
16Oznaczenie przeciwciał plemnikowych w surowicy, śluzie szyjkowym i w płynie nasiennym przy użyciu testu lateksowego50,00 zł
Poradnia Patologii Ciąży
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Porada lekarska z badaniem ginekologicznym130zł / 180 zł
Badania Cytodiagnostyczne
1Badanie cytologiczne25,00 zł
2Badanie cytohormonalne – każde pobranie20,00 zł
Badania USG wykonywane w Poradni dla Kobiet
1USG macicy ciężarnej40,00 zł
Oddział Neurochirurgiczny
1Koszt osobodnia860,00 zł
Poradnia Neurochirurgiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Intensywnej Terapii
1Koszt osobodnia3 070,00 zł
Oddział Psychiatryczny
1Koszt osobodnia320,00 zł
Izba Przyjęć Psychiatryczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego
1Porada lekarza specjalisty100,00 zł
2Porada lekarza w trakcie specjalizacji150,00 zł
Poradnia Alergologiczna
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Oddział Gastroenterologiczny
1Koszt osobodnia570,00 zł
Poradnia Gastrologiczna i Pracownia Endoskopowa
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Badanie histopatologiczne wycinka40,00 zł
4Gastroskopia diagnostyczna (bez kosztów znieczulenia)250,00 zł
5Kolonoskopia diagnostyczna (bez kosztów znieczulenia)350,00 zł
6Obliteracja żylaków przełyku1 550,00 zł
7Polipektomia żołądka700,00 zł
8Polipektomia jelita grubego mała (do dwóch polipów)900,00 zł
9Polipektomia jelita grubego duża (powyżej dwóch polipów)1 100,00 zł
10Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna (ECPW) z kosztem znieczulenia3 200,00 zł
11Założenie gastrostomii900,00 zł
12Usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego600,00 zł
13Tamowanie krwawienia750,00 zł
14Tamowanie krwawienia w trybie nagłym z kosztem znieczulenia2 300,00 zł
15Poszerzenie zwężenia przełyku z kosztem znieczulenia2 000,00 zł
16Poszerzenie zwężenia odźwiernika z kosztem znieczulenia2 000,00 zł
17Założenie zgłębnika do żołądka400,00 zł
18Endoskopowa ablacja guzka żołądka5 500,00 zł
19Endoskopowa ablacja guzka jelita grubego5 600,00 zł
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci (Ortoptyczna)
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Leczenia Jaskry
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Perymetria – Pole Widzenia50,00 zł
Szpitalny Oddział Ratunkowy
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3Opieka pielęgniarki lub położnej35,00 zł
4Zamknięte nastawienie zwichnięcia/ złamania80,00 zł
5Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej70,00 zł
6Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej80,00 zł
7Założenie innego unieruchomienia gipsowego80,00 zł
8Założenie innej szyny unieruchamiającej90,00 zł
9Aspiracja stawu, punkcja kolana90,00 zł
10Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe70,00 zł
11Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych70,00 zł
12Płukanie przez inny cewnik moczowy130,00 zł
13Usunięcie cewnika żylnego20,00 zł
14Cewnikowanie żył – inne20,00 zł
15Znieczulenie miejscowe powierzchniowe40,00 zł
16Gastroskopia bez znieczulenia250,00 zł
17Gastroskopia ze znieczuleniem350,00 zł
18Gastroskopia diagnostyczna z biopsją bez znieczulenia260,00 zł
19Gastroskopia diagnostyczna z biopsją ze znieczuleniem360,00 zł
20Nacięcie zmiany ropnej90,00 zł
21Tylnia i przednia tamponada nosa przy krwotoku110,00 zł
22Wziernikowanie ucha20,00 zł
23Wziernikowanie nosa20,00 zł
24Wziernikowanie gardła20,00 zł
25Wziernikowanie tchawicy / gardła20,00 zł
26Nakłucie lędźwiowe70,00 zł
27Nakłucie opłucnej120,00 zł
28Nacięcie, drenaż skóry, tkanki podskórnej – inne90,00 zł
29Usunięcie paznokcia40,00 zł
30Płukanie rany – inne70,00 zł
31Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4 cm110,00 zł
32Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4 cm130,00 zł
33Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem70,00 zł
34Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania80,00 zł
35Założenie opatrunku na ranę – inne – mały30,00 zł
36Założenie opatrunku na ranę – inne – średni40,00 zł
37Założenie opatrunku na ranę – inne – duży60,00 zł
38Badanie palcem odbytu20,00 zł
39Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego10,00 zł
40Badanie temperatury ciała10,00 zł
41Elektrokardiografia EKG z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)50,00 zł
42Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych20,00 zł
43Pulsoksymetria10,00 zł
44Analizator9,00 zł
45Tlenoterapia40,00 zł
46Resuscytacja ręczna750,00 zł
47Intubacja dotchawicza40,00 zł
48Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka360,00 zł
49Płukanie żołądka90,00 zł
50Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)70,00 zł
51Wymiana tamponu lub drenu w ranie70,00 zł
52Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych70,00 zł
53Szczepienie ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym20,00 zł
54Przetoczenie innej substancji30,00 zł
55Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów30,00 zł
56Podanie anatosyny tężcowej30,00 zł
57Podanie anatoksyny przeciwtężcowej30,00 zł
58Inne rodzaje umiarawiania serca/ kardiowersja290,00 zł
59Wstrzyknięcie antybiotyku – inne10,00 zł
60Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie (lek na wszy, Świerzb)60,00 zł
61Wlew dożylny innej substancji leczniczej20,00 zł
62Farmakoterapia doustna10,00 zł
63Farmakoterapia domięśniowa20,00 zł
64Farmakoterapia podskórna20,00 zł
65Farmakoterapia podjęzykowa10,00 zł
66Farmakoterapia doodbytnicza20,00 zł
67Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora30,00 zł
68Odsysanie górnych dróg oddechowych40,00 zł
69Sedencja i nadzór intensywny (powyżej 2 godzin)2 230,00 zł
70Sedencja i nadzór intensywny (do 2 godzin)380,00 zł
71Pobranie materiału do badań laboratoryjnych – pakiet podstawowy20,00 zł
72Pobranie krwi z żył do badań laboratoryjnych20,00 zł
73Pomiar glikemii z palca10,00 zł
 74 Kołnierz miękki unieruchamiający kręg szyjny40,00 zł
Oddział Chirurgii Naczyniowej
1Koszt osobodnia950,00 zł
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
1Porada lekarza w trakcie specjalizacji100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
3USG naczyń badanie z użyciem metody Doppler Duplex – szyja100,00 zł
4USG naczyń badanie z użyciem metody Doppler Duplex – obwodowe100,00 zł
5USG naczyń badanie z użyciem metody Doppler Duplex – kończyny dolne/górne120,00 zł
6USG naczyń żylnych Doppler Duplex – miednica + kończyny dolne120,00 zł
7Kapilaroskopia kończyn górnych100,00 zł
Poradnia Rehabilitacyjna
1Konsultacja fizjoterapeuty100,00 zł
2Porada lekarza specjalisty150,00 zł
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
1Badanie lekarskie stomatologiczne – konsultacja150,00 zł
2Znieczulenie powierzchniowe10,00 zł
3Znieczulenie nasiękowe10,00 zł
4Znieczulenie przewodowe20,00 zł
5Podcięcia wędzidełka wargi, języka, policzka100,00 zł
6Usunięcie zęba mlecznego30,00 zł
7Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego60,00 zł
8Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego80,00 zł
9Usunięcie głęboko złamanego korzenia poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe za pomocą dźwigni i wierteł120,00 zł
10Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo okostnowego120,00 zł
11Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego200,00 zł
12Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych200,00 zł
13Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany (obejmującej jeden zębodół)30,00 zł
14Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany albo znacznie zanieczyszczonej rany obejmującej dwa i więcej zębodoły50,00 zł
15Założenie opatrunku chirurgicznego20,00 zł
16Płukanie naciętej zmiany ropnej20,00 zł
17Zdjęcie szwów20,00 zł
18Wycięcie małego guzka, zmiany zębopochodnej  lub włókniaka z wysłaniem materiału do badania histopatologicznego150,00 zł
19Plastyka połączenia ustno zatokowego (bez rewizji zatoki, z wytworzeniem płata śluzówkowo okostnowego)180,00 zł
20Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowego lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem50,00 zł
21Pierwsza pomoc przy złamaniach kości szczęk (rozpoznanie, repozycja)50,00 zł
22Założenie drucianej szyny nazębnej (unieruchomienie tymczasowe)100,00 zł
23Zdjęcie szyny nazębnej20,00 zł
24Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów60,00 zł
25Leczeniu „suchego zębodołu” (jedna wizyta)20,00 zł
26Resekcja korzenia zęba200,00 zł
27Wyłuszczenie torbieli150,00 zł
28Plastyka tkanek twardych120,00 zł
29Plastyka tkanek miękkich120,00 zł
30Zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej10,00 zł
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
1Wyjazd lekarza do pacjenta (porada + transport)200,00 zł
2Porada lekarska100,00 zł
3Porada Lekarza specjalisty150,00 zł
4Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)20,00 zł
5Farmakoterapia domięśniowa10,00 zł
6Farmakoterapia podskórna10,00 zł
7Farmakoterapia podjęzykowa10,00 zł
8Farmakoterapia doustna10,00 zł
9Farmakoterapia doodbitnicza10,00 zł
10Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora20,00 zł
11Wlew dożylny innej substancji leczniczej10,00 zł
12Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego10,00 zł
13Badanie temperatury ciała10,00 zł
14Pomiar glikemii z palca10,00 zł
15Założenie opatrunku na ranę – inne – mały20,00 zł
16Założenie opatrunku na ranę – inne – duży30,00 zł
17Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej50,00 zł
18Cewnikowanie żył – inne10,00 zł
19Usunięcie cewnika żylnego10,00 zł
20Wziernikowanie ucha10,00 zł
21Wziernikowanie gardła10,00 zł
Pracownia Serologiczna
1Oznaczenie grupy krwi30,00 zł
2Krewkarta15,00 zł
3Bezpośredni test antyglobulinowy BTA15,00 zł
4Badanie alloprzeciwciał odpornościowych40,00 zł
5Próba zgodności serologicznej z pierwszą jednostką60,00 zł
6Próba zgodności krwi, właściwa próba krzyżowa –  kolejne jednostki15,00 zł
Prosektorium
1Przechowywanie zwłok – zmarli w Sz. B. trzy pierwsze dobybezpłatnie
2Przechowywanie zwłok (doba)30,00 zł
Zakład Patomorfologii
1Badania cytologiczne
a.BACC /biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana – z użyciem monitora USG/180,00 zł
b.Badanie cytologiczne plwociny, osadu moczu i płynów (z barwieniem preparatów, oceną i ustaleniem rozpoznania)70,00 zł
2Badania histopatologiczne
a.Badanie małego wycinka40,00 zł
b.Badanie wycinków z badań skopowych (gastro-rekto-cysto-skopia) – do 3 wycinków45,00 zł
b’.Badanie wycinków z badań skopowych (gastro-rekto-cysto-skopia) – każde następne 3 wycinki35,00 zł
c.Biopsja gruboigłowa wątroby z oceną130,00 zł
d.Biopsja gruboigłowa stercza200,00 zł
e.Badanie wyskrobin45,00 zł
f.Badanie materiału nieonkologicznego średnich wymiarów (do 3 wycinków)80,00 zł
g.Badanie dużego materiału (powyżej 3 wycinków) – za każdy wycinek30,00 zł
h.Badanie śródoperacyjne makroskopowe100,00 zł
i.Badanie śródoperacyjne makro- i mikroskopowe150,00 zł
3Badania autopsyjne
a.Badanie sekcyjne makroskopowe600 zł
b.Badanie histopatologiczne wycinka dokumentującego rozpoznanie makroskopowe35,00 zł
c.Badanie neuropatologiczne makroskopowe mózgu, rdzenia kręgowego zakończone diagnozą150,00 zł
4Badania neuropatologiczne mikroskopowe
a.Badanie wycinka małego40,00 zł
b.Badanie wycinka średniego80,00 zł
c.Badanie wycinka dużego120,00 zł
5Techniki specjalne
a.Barwienie histologiczne (histochemiczne) dodatkowe – 1 barwienie45,00 zł
b.Barwienie immunohistochemiczne (średnio 3 surowice)120,00 zł
c.Barwienie materiału cytologicznego bez oceny diagnostycznej3,00 zł
d.Wykonanie preparatu histopatologicznego bez oglądania18,00 zł
6Konsultacje
a.Konsultacja badań 1 pacjenta bez barwień dodatkowych200,00 zł
b.Konsultacja badań 1 pacjenta z dodatkowym opracowaniem histologicznym, histochemicznym lub immunohistochemicznym + opłata za barwienie245,00 zł / 320,00 zł
Badania diagnostyki obrazowej
1.Mammografia obu piersi – OPCJA ZEWNĘTRZNA66,00 zł
2.Mammografia jednej piersi – OPCJA ZEWNĘTRZNA33,00 zł
3.Mammografia – badanie /zdjęcie celowane/ – OPCJA ZEWNĘTRZNA66,00 zł
4.Mammografia – badanie dla celów screeningowych – OPCJA ZEWNĘTRZNA72,00 zł
5.Angio MRI tętnic szyjnych – bez kontrastu380,00 zł
6.Angio MRI tętnic szyjnych – z kontrastem570,00 zł
7.Angio MRI aorty brzusznej i tętnic biodrowych490,00 zł
8.Angio MRI głowy420,00 zł
9.Angio MRI z opcjami spektroskopii i kino – bez kontrastu – OPCJA ZEWNĘTRZNA700,00 zł
10.Angio MRI z opcjami spektroskopii i kino – z kontrastem – OPCJA ZEWNĘTRZNA850,00 zł
11.Artro MRI barku z dostawowym dodaniem kontrastu – OPCJA ZEWNĘTRZNA737,00 zł
12.MRI mózgowia – bez kontrastu330,00 zł
13.MRI mózgowia – bez i z kontrastem500,00 zł
14.MRI mózgowia – procedura udarowa166,00 zł
15.MRI mózgowia u noworodka – OPCJA ZEWNĘTRZNA700,00 zł
16.MRI mózgowia i kanału kręgowego w aparacie niskoteslowym – OPCJA ZEWNĘTRZNA510,00 zł
17.MRI przysadki440,00 zł
18.MRI ocena ilości płynu mózgowo-rdzeniowego650,00 zł
19.MRI krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (opcja cine)650,00 zł
20.MRI żył klatki piersiowej428,00 zł
21.MRI serca z oceną funkcji skurczowej670,00 zł
22.MRI serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności – OPCJA ZEWNĘTRZNA700,00 zł
23.MRI badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności – OPCJA ZEWNĘTRZNA720,00 zł
24.MRI serca z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji wieńcowej w spoczynku z próbą czynnościową – OPCJA ZEWNĘTRZNA760,00 zł
25.MRI serca z oceną ilościową przepływu krwi – OPCJA ZEWNĘTRZNA610,00 zł
26.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego szyjnego – bez kontrastu325,00 zł
27.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego piersiowego – bez kontrastu325,00 zł
28.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego lędźwiowo-krzyżowego – bez kontrastu325,00 zł
29.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego szyjnego – bez i z kontrastem500,00 zł
30.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego piersiowego – bez i z kontrastem500,00 zł
31.MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego lędźwiowo-krzyżowego – bez i z kontrastem500,00 zł
32.MRI narządów jamy brzusznej – bez kontrastu350,00 zł
33.MRI narządów jamy brzusznej – bez i z kontrastem520,00 zł
34.MRI żył jamy brzusznej439,00 zł
35.MRI żył kończyny górnej439,00 zł
36.MRI żył kończyn dolnych439,00 zł
37.MRI małych stawów i kości – bez kontrastu400,00 zł
38.MRI małych stawów i kości – z kontrastem590,00 zł
39.MRI stawów i kości – bez kontrastu400,00 zł
40.MRI stawów i kości – z kontrastem590,00 zł
41.MRI miednicy małej – bez kontrastu540,00 zł
42.MRI miednicy małej – bez i z kontrastem540,00 zł
43.MRI oczodołów i gałki ocznej – bez kontrastu370,00 zł
44.MRI oczodołów i gałki ocznej – bez i z kontrastem530,00 zł
45.MRI – badanie dyfuzji lub perfuzji460,00 zł
46.MRI – badanie funkcjonalne – OPCJA ZEWNĘTRZNA850,00 zł
47.Enterografia MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA660,00 zł
48.Spektroskopia MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA720,00 zł
49.Traktografia MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA850,00 zł
50.MRI Rekonstrukcja 3D120,00 zł
51.Znieczulenie do badania diagnostycznego MRI – OPCJA ZEWNĘTRZNA582,00 zł
52.MRI – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film)12,00 zł
53.MRI – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD)2,00 zł
54.RTG czaszki ap+bok32,00 zł
55.RTG czaszki (1 proj.)26,00 zł
56.RTG podstawa twarzoczaszka (1 proj.)28,00 zł
57.RTG tylny dół czaszkowy (1 proj.)28,00 zł
58.RTG głowy34,00 zł
59.RTG kości nosa23,00 zł
60.RTG nosogardła37,00 zł
61.RTG zatok28,00 zł
62.RTG uszu wg. Schillera43,00 zł
63.RTG oczodołów ap28,00 zł
64.RTG tkanek miękkich twarzy57,00 zł
65.RTG żuchwy45,00 zł
66.RTG krtani36,00 zł
67.RTG szyi32,00 zł
68.RTG celowane tarczycy50,00 zł
69.RTG kręgosłupa szyjnego (1 proj.)37,00 zł
70.RTG kręgosłupa szyjnego ap+bok51,00 zł
71.RTG kręgosłupa szyjnego ap+skosy51,00 zł
72.RTG kręgosłupa szyjnego bok+skosy57,00 zł
73.RTG kręgosłupa szyjnego skosy31,00 zł
74.RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe42,00 zł
75.RTG kręgosłupa szyjnego ap+bok+czynnościowe55,00 zł
76.RTG kręgosłupa piersiowego ap+bok45,00 zł
77.RTG kręgosłupa lędźwiowego ap+bok43,00 zł
78.RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy37,00 zł
79.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ap+bok48,00 zł
80.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ap+skosy55,00 zł
81.RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe51,00 zł
82.RTG celowane na poszczególny krąg33,00 zł
83.RTG celowane na poszczególny krąg (AP+LL)39,00 zł
84.RTG całego kręgosłupa w poz. stojącej (scolioza) ap95,00 zł
85.RTG całego kręgosłupa w poz. stojacej (scolioza) ap+bok110,00 zł
86.RTG klatki piersiowej ap34,00 zł
87.RTG klatki piersiowej bok49,00 zł
88.RTG klatki piersiowej ap+bok51,00 zł
89.RTG klatki piersiowej p.a. lub jamy brzusznej wykonany na oddziałach z opisem (aparat Przyjmującego zamówienie)200,00 zł
90.Zdjęcie klatki piersiowej ap (z możliwością podglądu na sali operacyjnej)55,00 zł
91.RTG przeglądowy jamy brzusznej (1 proj.)39,00 zł
92.RTG jamy brzusznej – ostry brzuch (2 proj.)58,00 zł
93.RTG żeber (jedna strona)43,00 zł
94.RTG żeber (L+P)63,00 zł
95.RTG mostka28,00 zł
96.RTG palca ręki ap+bok25,00 zł
97.RTG nadgarstka ap+bok29,00 zł
98.RTG nadgarstka (4 proj.)47,00 zł
99.RTG nadgarstków35,00 zł
100.RTG dłonie (porównawcze)33,00 zł
101.RTG ręki ap29,00 zł
102.RTG ręki ap+bok20,00 zł
103.RTG ręki ap+skos37,00 zł
104.RTG obu rąk porównawcze ap+bok38,00 zł
105.RTG kości przedramienia ap+bok37,00 zł
106.RTG kości ramiennej ap+bok36,00 zł
107.RTG stawu ramiennego ap w trzech rotacjach (zewnętrznej, neutralnej i wewnętrznej)112,00 zł
108.RTG stawu ramiennego- projekcja pachowa36,00 zł
109.RTG obojczyka33,00 zł
110.RTG obojczyków34,00 zł
111.RTG palca stopy26,00 zł
112.RTG pięty30,00 zł
113.RTG pięty (porównawcze L+P)37,00 zł
114.RTG kości piętowej bok+osiowe33,00 zł
115.RTG stopy32,00 zł
116.RTG stopy ap+bok32,00 zł
117.RTG stopy ap+bok w obciążeniu32,00 zł
118.RTG stopy ap+skos35,00 zł
119.RTG stopy skosy30,00 zł
120.RTG stopy – 2 projekcje+skos40,00 zł
121.RTG obu stóp porównawcze46,00 zł
122.RTG osiowe rzepki29,00 zł
123.RTG osiowe – dwie rzepki38,00 zł
124.RTG kości długich – udo, podudzie61,00 zł
125.RTG kości udowej ap+bok40,00 zł
126.RTG podudzia ap+bok39,00 zł
127.RTG całych kończyn dolnych188,00 zł
128.RTG kończyn dolnych na długiej kliszy do oceny osi długich kończyn188,00 zł
129.RTG Flebografia żył kończyn dolnych232,00 zł
130.RTG Flebografia żył kończyn górnych232,00 zł
131.RTG osiowe barku36,00 zł
132.RTG stawu barkowego31,00 zł
133.RTG obu stawów barkowych ap47,00 zł
134.RTG obu stawów barkowych ap+osiowe51,00 zł
135.RTG stawu łokciowego ap+bok36,00 zł
136.RTG stawu krzyżowo-biodrowego38,00 zł
137.RTG stawu biodrowego38,00 zł
138.RTG stawów biodrowych33,00 zł
139.RTG osiowe stawu biodrowego39,00 zł
140.RTG stawów biodrowych skosy45,00 zł
141.RTG kalibrowane bioder AP ze znacznikiem kulkowym40,00 zł
142.RTG stresowe kolana (obciążeniowe) do oceny niestabilności42,00 zł
143.RTG stawu kolanowego ap+bok26,00 zł
144.RTG stawów kolanowych39,00 zł
145.RTG stawów kolanowych w poz. stojącej36,00 zł
146.RTG stawów kolanowych porównawcze ap+jeden bok44,00 zł
147.RTG stawu skokowego ap+bok31,00 zł
148.RTG stawów skokowych29,00 zł
149.RTG stawów skokowych AP37,00 zł
150.RTG stawów skokowych (AP+LL)29,00 zł
151.RTG kości krzyżowej32,00 zł
152.RTG kości ogonowej32,00 zł
153.RTG kości miednicy36,00 zł
154.RTG celowane na siodło tureckie32,00 zł
155.RTG celowane na kość kulszową45,00 zł
156.RTG celowane na kopuły przepony45,00 zł
157.RTG łopatki + promieniem styczne do łopatki49,00 zł
158.RTG stawy skroniowo-żuchwowe67,00 zł
159.RTG kanału nerwu wzrokowego36,00 zł
160.RTG pojedyncze zęba – OPCJA ZEWNĘTRZNA22,00 zł
161.Pantomogram – OPCJA ZEWNĘTRZNA64,00 zł
162.Cholangiografia przez dren Kehra180,00 zł
163.Cholangiografia przezskórna180,00 zł
164.Cholangiografia śródoperacyjna180,00 zł
165.Cystografia – dorośli145,00 zł
166.Cystografia – dzieci135,00 zł
167.Cystografia mikcyjna – dorośli145,00 zł
168.Cystografia mikcyjna – dzieci135,00 zł
169.Fistulografia AV210,00 zł
170.Histerosalphingografia (HSG)145,00 zł
171.Badanie lekarskie przewodu pokarm. – przełyk102,00 zł
172.Seriogram dolnego odc. przewodu pokarm. (wlew cieniujący)195,00 zł
173.Seriogram górnego odc. przewodu pokarm. (żołądek i dwunastnica)155,00 zł
174.Seriogram jelita cienkiego (pasaż)158,00 zł
175.Urografia – dorośli200,00 zł
176.Urografia – dzieci210,00 zł
177.RTG za pomocą zdjęciowych aparatów RTG z opisem wykonany na sali operacyjnej lub oddziałach (aparat Udzielającego zamówienie)110,00 zł
178.Obsługa aparatów śródoperacyjnych ze skopią – stawka za godzinę pracy (aparat Udzielającego zamówienie)65,00 zł
179.RTG kości wykonany na oddziałach z opisem (aparat Przyjmującego zamówienie)200,00 zł
180.RTG wykonanie zabiegów pod kontrolą skopii (bez materiałów)130,00 zł
181.RTG z kontrastem pod kontrolą skopii90,00 zł
182.RTG – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film)12,00 zł
183.RTG – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD)2,00 zł
184.RTG – wiek kostny u dziecka48,00 zł
185.Angio TK głowy – z kontrastem350,00 zł
186.Angio TK szyi – z kontrastem380,00 zł
187.Angio TK klatki piersiowej – z kontrastem335,00 zł
188.Angio TK jamy brzusznej – z kontrastem360,00 zł
189.Angio TK żył jamy brzusznej183,00 zł
190.Angio TK kończyn – z kontrastem360,00 zł
191.Angio TK żył kończyn dolnych172,00 zł
192.Artro TK barku z dostawowym podaniem kontrastu – OPCJA ZEWNĘTRZNA237,00 zł
193.TK uwapnienie naczyń wieńcowych (calcium score)300,00 zł
194.TK głowy – bez kontrastu140,00 zł
195.TK głowy – z kontrastem200,00 zł
196.TK głowy – bez i z kontrastem200,00 zł
197.TK głowy – badanie dwufazowe270,00 zł
198.TK twarzoczaszki – bez kontrastu160,00 zł
199.TK twarzoczaszki – bez i z kontrastem265,00 zł
200.TK kości skroniowe, uszy – bez kontrastu168,00 zł
201.TK zatok – bez kontrastu160,00 zł
202.TK szyi – bez kontrastu160,00 zł
203.TK szyi – bez i z kontrastem270,00 zł
204.TK szyi – badanie dwufazowe250,00 zł
205.TK klatki piersiowej – bez kontrastu195,00 zł
206.TK klatki piersiowej – bez i z kontrastem250,00 zł
207.TK klatki piersiowej – badanie dwufazowe300,00 zł
208.TK klatki piersiowej HRCT195,00 zł
209.TK klatki piersiowej i przełyku – bez i z kontrastem281,00 zł
210.TK ocena czynności serca – OPCJA ZEWNĘTRZNA560,00 zł
211.TK kręgosłupa szyjnego – bez kontrastu140,00 zł
212.TK kręgosłupa piersiowego – bez kontrastu140,00 zł
213.TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – bez kontrastu140,00 zł
214.TK kręgosłupa szyjnego – bez i z kontrastem280,00 zł
215.TK kręgosłupa piersiowego – bez i z kontrastem280,00 zł
216.TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – bez i z kontrastem280,00 zł
217.TK jamy brzusznej – bez kontrastu175,00 zł
218.TK jamy brzusznej – bez i z kontrastem275,00 zł
219.TK jamy brzusznej – badanie dwufazowe140,00 zł
220.TK jamy brzusznej i miednicy małej – bez kontrastu220,00 zł
221.TK jamy brzusznej i miednicy małej – badanie dwufazowe310,00 zł
222.TK miednicy małej – bez kontrastu190,00 zł
223.TK miednicy małej – badanie dwufazowe320,00 zł
224.TK kości kończyn górnych i stawów – bez kontrastu160,00 zł
225.TK kości kończyn górnych i stawów – bez i z kontrastem334,00 zł
226.TK obu kończyn górnych z oceną rotacji177,00 zł
227.TK kości kończyn dolnych i stawów – bez kontrastu160,00 zł
228.TK kości kończyn dolnych i stawów – bez i z kontrastem334,00 zł
229.TK obu kończyn dolnych z oceną rotacji177,00 zł
230.TK Trauma scan całego ciała – bez kontrastu640,00 zł
231.TK Trauma scan całego ciała – z kontrastem760,00 zł
232.TK nieinwazyjna koronarografia590,00 zł
233.TK bronchoskopia wirtualna – OPCJA ZEWNĘTRZNA320,00 zł
234.TK kolonoskopia wirtualna – OPCJA ZEWNĘTRZNA480,00 zł
235.TK Rekonstrukcja 3D100,00 zł
236.TK – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film)12,00 zł
237.TK – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD)2,00 zł
238.Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG94,00 zł
239.USG tkanek miękkich wskazanej okolicy (krwiak, ropień, torbiel i inne)49,00 zł
240.USG tętnic szyjnych, kręgowych i łuku aorty – metodą Doppler Duplex82,00 zł
241.USG łuku aorty i tętnic kończyn górnych – metodą Doppler Duplex84,00 zł
242.USG aorty tętnic trzewnych i biodrowych – metodą Doppler Duplex82,00 zł
243.Diagnostyka niewydolności żył przeszywających w obrębie podudzia – metodą Doppler82,00 zł
244.USG żył szyi – metodą Doppler82,00 zł
245.USG żył jamy brzusznej – metodą Doppler82,00 zł
246.USG żył kończyn górnych – metodą Doppler82,00 zł
247.USG żył kończyn dolnych – metodą Doppler82,00 zł
248.USG tętnic kończyn dolnych – metodą Doppler Duplex86,00 zł
249.USG żył nerkowych – metodą Doppler82,00 zł
250.USG tętnic ocznych – metodą Doppler82,00 zł
251.USG tętnic nerkowych – metodą Doppler82,00 zł
252.USG przezczaszkowe – metodą Doppler82,00 zł
253.USG przezciemiączkowe – metodą Doppler82,00 zł
254.USG ślinianek i węzłów chłonnych49,00 zł
255.USG tarczycy49,00 zł
256.USG sutków49,00 zł
257.USG jamy opłucnej49,00 zł
258.USG jamy brzusznej (dorośli i dzieci)48,00 zł
259.USG jamy brzusznej wraz z gruczołem krokowym49,00 zł
260.USG stawów biodrowych u dzieci50,00 zł
261.USG narządów ruchu /jeden staw/72,00 zł
262.USG narządów ruchu /dwa stawy/106,00 zł
263.USG wątroby49,00 zł
264.USG układu moczowego48,00 zł
265.USG jąder49,00 zł
266.USG zawartości worka mosznowego49,00 zł
267.Diagnostyka USG ogólne przyłóżkowe z opisem (aparat Udzielającego zamówienie)70,00 zł
268.Diagnostyka USG Doppler przyłóżkowe z opisem (aparat Udzielającego zamówienie)83,00 zł
269.Konsultacja onkologiczna80,00 zł
Badania diagnostyki laboratoryjnej
1AFP9,00 zł
2Albumina1,00 zł
3Albumina w DZM6,00 zł
4Albumina w moczu6,00 zł
5Albumina w płynie z jamy ciała5,00 zł
6Alfa-1-antytrypsyna96,43 zł
7Alkohol etylowy (s)5,00 zł
8ALT – Aminotransferaza alaninowa0,60 zł
9Amfetamina w moczu, jakościowo25,00 zł
10Amiodaron w surowicy105,00 zł
11Amoniak12,00 zł
12Amylaza (m)0,80 zł
13Amylaza (s)0,80 zł
14anty-CCP40,00 zł
15Antygen H. pylori w kale (szybki test)34,29 zł
16Antykoagulant toczniowy35,00 zł
17Antytrombina III, aktywność64,28 zł
18APTT1,20 zł
19ASO – Antystreptolizyna O, ilościowo8,00 zł
20Aspergillus – antygen krążący153,30 zł
21AST – Aminotransferaza asparaginianowa0,60 zł
22Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe490,00 zł
23Badanie jednoczesnego wykrywania 14 typów wysokiego ryzyka HPV, ze zidentyfikowaniem typu HPV 16, HPV 18 i 45 oraz wykryciem pozostałych typów HPV wysokiego ryzyka (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) w  próbkach pobranych na ThinPrep Pap Test PreservCyt95,00 zł
24Badanie kału w kierunku antygenów wirusów Noro (szybki test)40,00 zł
25Badanie kału w kierunku antygenów wirusów Rota i Adeno (szybki test)7,00 zł
26Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 (podłoża wybiórcze i test carba)69,64 zł
27Badanie w kier. C. difficile (oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hieprepidemicznego NAP1) metodą Real Time PCR306,60 zł
28Badanie w kier. Clostridium difficile (GDH i toksyny A i B, jeśli GDH(+))70,00 zł
29Badanie w kier. enterowirusów z płynu mózgowo-rdzeniowego metodą Real Time PCR401,50 zł
30Badanie w kier. grypy (oznaczanie grypy B, grypy A) oraz wirusa RSV metodą Real Time PCR313,90 zł
31Badanie w kier. wankomycynoopornych enterokoków metodą Real Time PCR445,30 zł
32Barbiturany w moczu – jakościowo32,15 zł
33Barwienie Grama i ocena mikroskopowa moczu7,30 zł
34Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot265,00 zł
35Benzodiazepiny w moczu, ilościowo37,49 zł
36Benzodiazepiny w moczu, jakościowo37,49 zł
37Beta-2-mikroglobulina64,28 zł
38Beta-HCG5,84 zł
39Białko C, aktywność65,00 zł
40Białko całkowite0,58 zł
41Białko oligoklonalne w PMR170,00 zł
42Białko S wolne65,00 zł
43Białko w DZM0,80 zł
44Białko w moczu0,80 zł
45Bilirubina całkowita0,66 zł
46Bilirubina związana (bezpośrednia)0,66 zł
47Biocenoza pochwy15,00 zł
48Borelioza IgG15,00 zł
49Borelioza IgG met. western-blot55,00 zł
50Borelioza IgG w PMR69,64 zł
51Borelioza IgM15,00 zł
52Borelioza IgM met. western-blot55,00 zł
53Borelioza IgM w PMR69,64 zł
54Bruceloza IgG53,57 zł
55Bruceloza IgM53,57 zł
56CA 1257,30 zł
57CA 15-38,76 zł
58CA 19-910,22 zł
59Campylobacter antygen w kale128,04 zł
60Candida – antygen krążący127,75 zł
61CEA – Antygen karcynoembrionalny5,84 zł
62Ceruloplazmina64,28 zł
63Chlamydia pneumoniae IgA25,00 zł
64Chlamydia pneumoniae IgG22,00 zł
65Chlamydia pneumoniae IgM22,00 zł
66Chlamydia trachomatis DNA  metodą Real Time PCR100,00 zł
67Chlamydia trachomatis IgA42,86 zł
68Chlamydia trachomatis IgG25,00 zł
69Chlamydia trachomatis IgM25,00 zł
70Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej w wymazach z dróg rodnych54,00 zł
71Chlorki2,00 zł
72Chlorki PMR2,50 zł
73Chlorki w moczu2,50 zł
74Cholesterol całkowity2,00 zł
75Cholesterol HDL3,00 zł
76CK0,90 zł
77CK-MB, mass6,50 zł
78CMV (Cytomegalovirus) IgG15,00 zł
79CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR80,35 zł
80CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność65,00 zł
81CMV (Cytomegalovirus) IgM15,00 zł
82CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR80,35 zł
83CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo271,15 zł
84Coxackie wirusy przeciwciała91,06 zł
85C-peptyd25,00 zł
86CRP, ilościowo1,68 zł
87CYFRA 21-130,00 zł
88Cyklosporyna A, ilościowo135,58 zł
89Cynk, ilościowo58,93 zł
90Cystatyna C85,72 zł
91Cytoza płynu dializacyjnego8,57 zł
92Cytryniany w moczu (stężenie)62,05 zł
93Czas protrombinowy PT / INR1,20 zł
94Czynnik krzepniecia VII, aktywność67,79 zł
95Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność67,79 zł
96Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność67,79 zł
97Czynnik V Leiden100,00 zł
98D-dimer, ilościowo (metoda immunologiczna ilościowa)9,49 zł
99Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)1,10 zł
100Digoksyna, ilościowo42,86 zł
101Dopełniacz, składowa C-3c18,00 zł
102Dopełniacz, składowa C-418,00 zł
103EBV (Ebstein-Barr virus) IgG, IgM, profil35,00 zł
104EBV (Epstein-Barr virus) IgG22,00 zł
105EBV (Epstein-Barr virus) IgG  EA56,78 zł
106EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA40,00 zł
107EBV (Epstein-Barr virus) IgM22,00 zł
108EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo271,15 zł
109Ecstasy w moczu10,71 zł
110Enterowirusy IgG w PMR42,00 zł
111Enterowirusy IgM w PMR42,00 zł
112FDP – produkty degradacji fibrynogenu (metoda immunologiczna ilościowa)26,78 zł
113Fenobarbital, ilościowo10,00 zł
114Fenytoina, ilościowo16,00 zł
115Ferrytyna4,75 zł
116Fibrynogen5,99 zł
117Fosfataza kwaśna6,43 zł
118ALP – Fosfataza zasadowa0,58 zł
119Fosfataza zasadowa izoenzym kostny50,00 zł
120Fosfor nieorganiczny0,58 zł
121Fosfor nieorganiczny w DZM2,50 zł
122Fosfor nieorganiczny w moczu2,50 zł
123Gastryna25,00 zł
124Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2)6,94 zł
125GGTP0,66 zł
126Glukoza0,58 zł
127Glukoza w DZM2,50 zł
128Glukoza w moczu metoda ilościowa enzymatyczna2,50 zł
129Grypa typ A IgG64,28 zł
130Grypa typ A IgM74,99 zł
131Grypa typ B IgG64,28 zł
132Grypa typ B IgM74,99 zł
133Haptoglobina21,00 zł
134HAV przeciwciała całkowite35,00 zł
135HAV przeciwciała IgM35,00 zł
136HbA2130,00 zł
137HBc przeciwciała całkowite30,00 zł
138HBe antygen30,00 zł
139HBe przeciwciała30,00 zł
140HBs antygen4,75 zł
141HBs antygen, test potwierdzenia37,49 zł
142HBs przeciwciała8,76 zł
143HBV met. PCR, jakościowo100,00 zł
144HCG całkowite15,00 zł
145HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR)39,00 zł
146HCV met. PCR, ilościowo255,50 zł
147HCV met. PCR, jakościowo100,00 zł
148HCV przeciwciała9,49 zł
149HE412,00 zł
150Helicobacter pylori IgG25,00 zł
151Hemoglobina glikowana met. HPLC10,50 zł
152Hemoglobina płodowa w erytrocytach97,91 zł
153Heroina w moczu, jakościowo37,49 zł
154HIV Ag/Ab (Combo)8,76 zł
155Homocysteina58,93 zł
156HS-CRP5,50 zł
157HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR143,11 zł
158HSV (Herpes simplex virus) IgG, ilościowo35,00 zł
159HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR143,11 zł
160HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo35,00 zł
161HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo176,78 zł
162IgA10,00 zł
163IgE całkowite10,00 zł
164IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca)35,00 zł
165IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych35,00 zł
166IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych35,00 zł
167IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)35,00 zł
168IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni35,00 zł
169IgE sp. TP9 – mieszanka drzew35,00 zł
170IgE specyficzne dla wybranego alergenu12,00 zł
171IgG32,15 zł
172IgG w PMR26,78 zł
173IgM32,15 zł
174Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)85,00 zł
175Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu85,00 zł
176Kalcytonina35,00 zł
177Kalprotektyna w kale met. ELISA80,30 zł
178Kał – badanie ogólne21,42 zł
179Kał – G. lamblia met. ELISA32,15 zł
180Kał – krew utajona (bez diety)8,00 zł
181Kał – pasożyty (1 ozn.)9,00 zł
182Kał – resztki pokarmowe15,00 zł
183Kamienie moczowe, analiza chemiczna58,93 zł
184Kanabinoidy w moczu, jakościowo10,71 zł
185Karbamazepina, ilościowo18,25 zł
186Karboksyhemoglobina, ilościowo25,55 zł
187Kariotyp, badanie cytogenetyczne265,00 zł
188Kokaina w moczu, jakościowo35,00 zł
189Komórki LE10,71 zł
190Kreatynina (w tym z wyliczonym klirensem)0,65 zł
191Kreatynina w DZM0,66 zł
192Kreatynina w moczu0,66 zł
193Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA69,64 zł
194Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG69,64 zł
195Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM69,64 zł
196Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA)80,00 zł
197Kwas deltaaminolewulinowy w moczu48,20 zł
198Kwas foliowy7,30 zł
199Kwas metylomalonowy (MMA)205,00 zł
200Kwas moczowy0,58 zł
201Kwas moczowy  w DZM12,85 zł
202Kwas moczowy w moczu80,35 zł
203Kwas walproinowy, ilościowo14,60 zł
204Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA)80,35 zł
205Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo53,57 zł
206Legionella pneumophila IgG (legionelloza)241,02 zł
207Legionella pneumophila IgM (legionelloza)241,02 zł
208Legionella pneumophila, antygen271,15 zł
209Liczba Addisa16,07 zł
210Lipaza6,06 zł
211Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)2,00 zł
212Lit, ilościowo35,00 zł
213Łańcuchy lekkie kappa35,00 zł
214Łańcuchy lekkie kappa w moczu35,00 zł
215Łańcuchy lekkie lambda35,00 zł
216Łańcuchy lekkie lambda w moczu35,00 zł
217Magnez1,83 zł
218Magnez w DZM2,50 zł
219Magnez w moczu2,50 zł
220Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo10,71 zł
221Meningitis test jakościowy w PMR37,49 zł
222Metadon w moczu, jakościowo67,89 zł
223Metamfetamina w moczu, jakościowo37,49 zł
224Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)100,00 zł
225Metotreksat, ilościowo64,28 zł
226Miedź w moczu, ilościowo45,00 zł
227Miedź, ilościowo45,00 zł
228Mielogram45,00 zł
229Mioglobina18,00 zł
230Mleczany w PMR, ilościowo5,00 zł
231Mleczany, ilościowo10,00 zł
232Mocz – badanie ogólne1,10 zł
233Mocznik0,62 zł
234Mocznik w DZM2,00 zł
235Mocznik w moczu2,00 zł
236Mononukleoza zakaźna, jakościowo26,78 zł
237Morfina w moczu, jakościowo37,49 zł
238Morfologia krwi 5-diff z parametrami retikulocytarnymi (Retic#, Retic%, MCVr, CHr, CHr:CH i określeniem %MICRO, %HYPO, %MACRO, %HYPER)19,00 zł
239Morfologia krwi 5-diff z rozmazem automatycznym21,05 zł
240Morfologia krwi 5-diff z rozmazem manualnym1,83 zł
241Mutacja 20210 G-A genu protrombiny69,00 zł
242Mycobacterium tuberculosis complex z jednocznesnym wykrywaniem genu oporności na rifampicinę metodą Real Time PCR210,00 zł
243Mycoplasma pneumoniae IgG20,00 zł
244Mycoplasma pneumoniae IgM20,00 zł
245Mycoplasma/Ureaplasma w wymazach z dróg moczowo-płciowych20,00 zł
246Mykofenolan mofetilu135,00 zł
247N-GAL190,00 zł
248NT pro-BNP50,00 zł
249OB.0,88 zł
250Odczyn Waalera-Rosego5,00 zł
251Opiaty w moczu jakościowo25,00 zł
252Osmolalność moczu5,00 zł
253Osmolalność surowicy5,00 zł
254Ospa (Varicella zoster virus) IgG50,00 zł
255Ospa (Varicella zoster virus) IgM50,00 zł
256Oznaczenie lekowrażliwości drobnoustrojów z określeniem MIC, jeśli w danym przypadku nie ma takiego obowiązku w aktualnych rekomendacjach doboru testów do oznaczania lekowrażliwości45,00 zł
257P/c.  p. akwaporynie 4 AQP4 met. IIF116,80 zł
258P/c.  p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R)147,00 zł
259P/c. onkoneuronalne met. IIF142,00 zł
260P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA35,00 zł
261P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA35,00 zł
262P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF36,00 zł
263P/c. p. antygenom jajnika met. IIF144,63 zł
264P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF65,00 zł
265P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF54,75 zł
266P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA35,00 zł
267P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA35,00 zł
268P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)35,00 zł
269P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF35,00 zł
270P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF35,00 zł
271P/c. p. fosfatazie tyrozynowej105,45 zł
272P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF40,00 zł
273P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF40,00 zł
274P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA58,93 zł
275P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA25,00 zł
276P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA25,00 zł
277P/c. p. kinazie tyrozynowej  (anty-MuSK) met. RIA165,00 zł
278P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF45,00 zł
279P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. Immunoblot65,00 zł
280P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF35,00 zł
281P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF45,00 zł
282P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF55,00 zł
283P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF55,00 zł
284P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA117,84 zł
285P/c. p. receptorom TSH (TRAb)16,79 zł
286P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa29,57 zł
287P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa29,57 zł
288Panel drzew 5 (drzewa wczesne)53,93 zł
289PAPP-A (KRYPTOR)39,00 zł
290Paracetamol, ilościowo25,55 zł
291Paragrypa typ 1- 3 IgG74,99 zł
292Paragrypa typ 1-3 IgM76,00 zł
293Paragrypa typ 3 IgG69,35 zł
294Parathormon (intact)8,03 zł
295Parvowirus B19 IgG i IgM69,35 zł
296Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo301,28 zł
297P-ciała p/Pneumocystis jiroveci IgG (s)74,99 zł
298P-ciała p/Pneumocystis jiroveci IgM (s)74,99 zł
299Płyn mózgowo rdzeniowy – badanie ogólne rozszerzone (ocena makroskopowa: barwa, przejrzystość; cytoza, stężęnie białka całkowitego, stężenie albumin, stężenie IgG, stężenie glukozy, stężenie mleczanów, wzór odsetkowy leukocytów z cytowirówki), odczyn Pandy’ego opcjonalnie58,50 zł
300Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne (ocena makroskopowa: barwa, przejrzystość; cytoza, stężęnie białka całkowitego, Odczyn None-Apelta, stężenie glukozy, wzór odsetkowy leukocytów, opcjonalnie-próba benzydynowa), odczyn Pandy’ego opcjonalnie29,00 zł
301Płyn z jamy ciała – badanie ogólne (ocena makroskopowa: barwa, przejrzystość; cytoza, stężęnie białka całkowitego, stężenie LDH, stężenie glukozy, amylaza, wzór odsetkowy leukocytów)30,00 zł
302Posiew aspiratów z drzewa oskrzelowego, BAL i innych materiałów pobranych z dolnych dróg oddechowych w kierunku bakterii tlenowych i grzybów25,00 zł
303Posiew cewników naczyniowych metodą Maki48,20 zł
304Posiew i preparat barwiony metodą Grama wymazu z pochwy i szyjki macicy oraz plwociny w kierunku bakterii tlenowych i grzybów18,25 zł
305Posiew i preparat mikroskopowy krwi w kierunku bakterii tlenowych i drożdżaków25,00 zł
306Posiew i preparat mikroskopowy krwi w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków (z użyciem podłóż z inhibitorem antybiotyków)40,00 zł
307Posiew i preparat mikroskopowy PMR w kierunku bakterii tlenowych, drożdżaków i ewentualnie beztlenowców25,55 zł
308Posiew ilościowy (CFU/g) i preparat mikroskopowy materiałów pobranych z ran przewlekłych metodą biopsji, wyłyżeczkowania lub wycinka tkanki w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków25,55 zł
309Posiew ilościowy i preparat mikroskopowy materiałów pobranych z ran przewlekłych metodą Levina w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków65,00 zł
310Posiew jakościowy i preparat mikroskopowy wymazów z ran, ropy, wszelkiego rodzaju punktaków, płynów z jam ciała, płynu dializacyjnego z jamy otrzewnej, wycinków tkanek w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków38,00 zł
311Posiew kału w kierunku Campylobacter spp.85,00 zł
312Posiew kału w kierunku EPEC45,00 zł
313Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella45,00 zł
314Posiew kału w kierunku Yersinia45,00 zł
315Posiew moczu, nasienia i mleka kobiecego metodą ilościową w kierunku bakterii tlenowych i grzybów25,00 zł
316Posiew ogólny kału (w kierunku Salmonella-Shigella, Yersinia enterocolitica, EPEC i inne enteropatogenne pałeczki jelitowe)42,00 zł
317Posiew w kierunku bakterii beztlenowych, jeśli standardowa procedura badawcza tego nie przewiduje21,50 zł
318Posiew w kierunku BK (czas oczekiwanie na kakterioskopie max 3 dni)90,00 zł
319Posiew wymazów ze środowiska szpitalnego (z wykorzystaniem płynnych podłoży wzbogaconych) lub metodą płytek odciskowych48,00 zł
320Posiew wymazu na nosicielstwo MRSA32,00 zł
321Posiew wymazu w kierunku GBS25,00 zł
322Posiew wymazu z odbytu na nosicielstwo pałeczek VRE67,00 zł
323Posiew zastawek, protez naczyniowych i innych wszczepianych materiałów32,00 zł
324Posiewy wymazów ze spojówek, kanału słuchowego, cewki moczowej, spod napletka, jamy ustnej, gardła, nosa, pępka, skóry, odbytu w kierunku drobnoustrojów tlenowych i drożdżaków25,00 zł
325Potas0,65 zł
326Potas w DZM2,00 zł
327Potas w moczu2,00 zł
328PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy35,00 zł
329PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening45,00 zł
330PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA40,15 zł
331PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA40,15 zł
332PPJ dsDNA met. IIF35,00 zł
333PPJ test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID50,00 zł
334PPJ typ świecenia, miano met. IIF64,28 zł
335Prokalcytonina, ilościowo35,00 zł
336Proteinogram9,49 zł
337PSA całkowity4,75 zł
338PSA wolny11,00 zł
339Retikulocyty3,50 zł
340RF, ilościowo8,00 zł
341RF, jakościowo8,00 zł
342ROMA (Ca125+HE4+ROMA)85,00 zł
343Rozmaz krwi (manualnie)0,73 zł
344Różyczka (Rubella virus) IgG24,50 zł
345Różyczka (Rubella virus) IgM24,50 zł
346Sód0,65 zł
347Sód w DZM2,00 zł
348Sód w moczu2,00 zł
349Szczawiany w DZM60,00 zł
350Szybki test aglutynacyjny we krwi lub w PMR50,00 zł
351Świnka (Myxovirus parotitis) IgG40,15 zł
352Świnka (Myxovirus parotitis) IgM43,80 zł
353T38,50 zł
354T48,50 zł
355TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA69,64 zł
356TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR69,64 zł
357TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA69,64 zł
358Test  EMA290,00 zł
359Test potwierdzenia infekcji HIV-1 / HIV-2 z krwi pełnej metodą Real Time PCR313,90 zł
360TIBC1,20 zł
361Toksokaroza (Toxocara canis) IgG69,64 zł
362Toksoplazmoza IgA47,45 zł
363Toksoplazmoza IgG6,94 zł
364Toksoplazmoza IgG, awidność45,00 zł
365Toksoplazmoza IgM6,94 zł
366Toxoplasma gondii w PMR met. PCR302,00 zł
367Transferyna8,00 zł
368Troponina T10,00 zł
369Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo25,55 zł
370Trójglicerydy1,50 zł
371Tyreoglobulina37,49 zł
372VDRL4,50 zł
373VDRL w PMR8,40 zł
374Wankomycyna, ilościowo40,00 zł
375Wapń całkowity0,58 zł
376Wapń w DZM2,00 zł
377Wapń w moczu6,57 zł
378Wapń zjonizowany met. ISE6,00 zł
379Witamina B126,57 zł
380Witamina B6112,00 zł
381Witamina D3 metabolit 1,25(OH)280,00 zł
382Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (bezpłatnie wyliczone z oznaczonych parametrów)0,01 zł
383Wskaźnik wapń / kreatynina (bezpłatnie wyliczone z oznaczonych parametrów)0,01 zł
384Wykrywanie i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) bezpośrednio z materiału metodą Real Time PCR365,00 zł
385Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA42,86 zł
386Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA42,86 zł
387Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA42,86 zł
388Żelazo0,58 zł