Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie uczestniczy w projekcie:

„Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”

Informacje o projekcie


 

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie jest partnerem projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”

(nr projektu: POWR.04.01.00-00-D207/17)

 

Informacje o projekcie


 

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie uczestniczy w projekcie

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

 

Informacje o projekcie