II Zespół Leczenia Środowiskowego (II ZLŚ)

Lokalizacja i dane kontaktowe:

ul. Kasprowicza 30, 01-867 Warszawa (róg Podczaszyńskiego)

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, zgłoszenia 8.00 – 19.00

Kontakt:

telefon 22 56 90 725

mail: cksczp@bielanski.med.pl                                                                                                                           

Nasz zespół:

Kierownik Zespołu:

   • Anna Kossowska-Lubowicka – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

   • Maria Załuska
   • lek. Paulina Pietrzak – lekarz w trakcie specjalizacji

Psychologowie

   • Sylwia Szczygielska
   • Tomasz  Godorowski
   • Beata Cicha – psycholog
   • Marzena Wierucka

Terapeuci środowiskowi

   • Agnieszka Wieczorek – pielęgniarka
   • Julianna Grzeszek – terapeuta zajęciowy
   • Jakub Szarubka – ratownik medyczny
   • Agnieszka Kłosowska – pracownik socjalny

Asystenci Zdrowienia – wykwalifikowani eksperci przez doświadczenie:

   • Anna Olearczuk
   • Artur Grzenkowicz
   • Paweł Nowicki
   • Paweł Szustak

Przyjęcia do II Zespołu Leczenia Środowiskowego:

Odbywają się po konsultacji psychiatry i psychologa kierującego zespołem.

Zapisy na konsultacje w rejestracji poradni lub w punkcie zgłoszeniowym od poniedziałku do piątku w godzinach:  8:00 – 19:00

Kogo Leczymy w II Zespole Leczenia Środowiskowego:    

Pacjentów pełnoletnich ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych (z wyłączeniem uzależnień jako jedynego problemu zdrowotnego) – wymagających kompleksowej opieki środowiskowej z powodu znacznych trudności funkcjonowania w życiu codziennym, w nauce, pracy i kontaktach społecznych.

Formy świadczeń:

   • porady ambulatoryjne,
   • wizyty domowe, środowiskowe

Rodzaje świadczeń:

   • Diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych przez specjalistów psychiatrów;
   • Diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna;
   • Psychoterapia indywidualna, grupowa, sesje wsparcia psychospołecznego;
   • Sesje rodzinne i sesje Otwartego Dialogu ODA;
   • Psychoedukacja, edukacja zdrowotna;
   • Świadczenia pielęgniarskie: w tym iniekcje neuroleptyków depot;
   • Świadczenia asystentów zdrowienia wsparcie emocjonalne i informacyjne na podstawie własnego doświadczenia kryzysu i zdobytych kwalifikacji w zakresie pomocy psychologicznej;
   • Opieka czynna – zorganizowane świadczenia zespołu terapeutycznego – realizowane według uzgodnionego indywidualnego planu terapii z aktywnym, odpowiednio częstym podtrzymywaniem kontaktu z pacjentem i jego środowiskiem społecznym oraz placówkami opieki zdrowotnej i oparcia społecznego;
   • Koordynacja opiekipomoc koordynatora w uzyskaniu dostępu i korzystaniu ze świadczeń medycznych i oparcia społecznego (zgodnie z planem terapii) w przypadkach kryzysu psychicznego powodującego znaczne trudności w zakresie samodzielnego zaspokajania potrzeb zdrowotnych i społecznych;