Z wielką satysfakcją informujemy, że Pani Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska z dniem 10 października 2013 roku została powołana na Społecznego Doradcę Rzecznika Praw Dziecka. Jednocześnie wartym podkreślenia jest fakt, że w gronie osób wyróżnionych przez Rzecznika Praw Dziecka, dla których dobro dzieci jest najważniejsze, Pani Profesor jest jedynym Pediatrą.

 Powołanie

Ponadto Pani Prof. Teresa Jackowska pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pediatrii dla obszaru województwa mazowieckiego oraz konsultanta do spraw szczepień przy ministerstwie zdrowia.

 Powołanie2

Pani Prof. Teresa Jackowska została również odznaczona OSKAREM POLSKIEJ PEDIATRII. Wyróżnienie zostało przyznane za ogromny wkład pracy w leczenie małych pacjentów oraz rozwój pediatrii w Polsce, podczas XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 Prof. Jackowska Oskar

Jednocześnie Polskie Towarzystwo Pediatrii przyznało Pani Profesor Medal Honorowy im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego.

Medal