Pełna nazwa jednostki

 

 Oddział Ginekologiczno - Położniczy

 Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP

 

Wykaz osób kierujących Oddziałem

 • Ordynator 

  Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

 • Zastępca Ordynatora 

  Lek. Jurij Radźko

 • Pielęgniarka Oddziałowa 

  Mgr Beata Marciniak

 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej 

  Mgr Barbara Aleksandrowicz - Szustak

Telefon kontaktowy

 Sekretariat:

 • 22 56-90-274

 Pokój lekarski - Ginekologia:

 • 22 56-90-265

 Pokój lekarski - Patologia Ciąży:

 • 22 56-90-219

 Pokój lekarski - Położnictwo:

 • 22 56-90-264

Informacje ogólne

 Lokalizacja:

  • Budynek Główny, Pawilon C (skrzydło po lewej stronie), Piętro I

 Liczba łóżek:

  • 75 łóżek

 sale 1, 2, 3, 4 osobowe

 

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • 2 łóżka

 Udogodnienia dla Pacjentów:

 

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych

 

Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale. Informacji udziela sekretariat Oddziału tel. 22 56-90-274.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzin

 

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż dwóch osób jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci do 10 roku życia z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka. Ze względu na organizację pracy oddziału najodpowiedniejsze są godziny popołudniowe.

 

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnić poza Oddziałem.

 

Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów.

  

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 osobiście przez lekarza prowadzącego. W sprawach nagłych informacji udziela lekarz dyżurny.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

 

Wykaz i godziny pracy Poradni

 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0800 - 1400 0800 - 1900 0800 - 1400 0800 - 1400 0800 - 1520

 

Poradnia Ginekologii dla Dziewcząt:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0900 - 1800 0900 - 1320 0900 - 1420   1030 - 1210

 

Poradnia Ginekologii dla Leczenia Niepłodności:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

0830 - 1100

1400 - 1800

1000 - 1700

1300 - 1700

0830 - 1240 1100-1300  

 

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki

 

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP pozostaje wiodącym w kraju ośrodkiem diagnostyki i terapii prenatalnej, a także diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego oraz małopłytkowości płodu. Oddział Patologii Ciąży oferuje pomoc pacjentkom w ciążach z poważnymi patologiami płodu, jak również powikłanych chorobami samej pacjentki- opieka interdyscyplinarna. Ponadto jest ośrodkiem zajmującym się diagnostyką i terapią schorzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej, leczeniem schorzeń ginekologicznych u pacjentek z chorobą zakrzepowo-zatorową, a także problemami ginekologicznymi młodocianych

 

Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Pełen zakres świadczeń medycznych i diagnostycznych w oddziałach klinicznych ginekologii i położnictwa III-go stopnia referencyjności oraz procedury nielimitowane,
 • Pracownia ultrasonografii ginekologicznej i diagnostyki prenatalnej jest wyposażona w najnowocześniejszy aparat USG,
 • Diagnostyka i terapia wad płodu; m.in.: uropatia zaporowa, sekwestracja płucna, stenoza zastawki aortalnej płodu,
 • Współpraca z Zakładem Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wykonuje się zabiegi amniopunkcji genetycznej, zabiegi kordocentezy ze wskazań genetycznych i kordocentezy związane z diagnostyką konfliktu serologicznego lub małopłytkowością u płodu. Wykonuje się również transfuzje dopłodowe, zbiegi amniopunkcji.
Współpraca z innymi ośrodkami

 Prowadzimy ścisłą współpracę z:

 

 Instytutem Hematologii w zakresie:

 • Diagnostyki i terapii konfliktu serologicznego metodami biologii molekularnej,
 • Diagnostyki i terapii alloimmunotrombocytopenii płodu,
 • Zaburzeń układu krzepnięcia w położnictwie i ginekologii (skazy krwotoczne, trombofilie),
 • Prowadzenie ciąż powikłanych żylną chorobą zakrzepowo-zatorową,
 • Diagnostyki i terapii poronień nawykowych i zespołu antyfosfolipidowego,
 • Diagnostyka i opieka położnicza nad pacjentkami z chorobą Willebranda, trombastenią Glanzmanna, afibrynogenemią,
 • Zastosowania rekombinowanego czynnika VVII;

 

 Instytutem Onkologii w zakresie:

 • Prowadzenie ciąż po leczeniu ziarnicy złośliwej i z innymi chorobami rozrostowymi,
 • Opieki nad ciężarnymi z chorobami tarczycy i po leczeniu raka tarczycy;

 

 Instytutem Kardiologii w Aninie z zakresie:

 • Opieki nad ciężarną z wadami serca,
 • Opieki nad ciężarną po wszczepieniu zastawek biologicznych i sztucznych,
 • Opieki nad ciężarną z kardiomiopatią i zaburzeniami rytmu serca.
Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnej

 

 Osiągnięcia Kliniki:

II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim - nadal jest jednym z wiodących w kraju ośrodkiem genetycznej diagnostyki prenatalnej, diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego i małopłytkowości u płodu. W okresie od 01.10.2012. do 31.09.2013. w II Klinice Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim, przeprowadziliśmy  kolejnych 19 skutecznych zabiegów balonowego poszerzenia zastawki aortalnej u płodu.

Zabieg plastyki zastawki wykonany w okresie prenatalnym zapobiega nieodwracalnemu uszkodzeniu serca lub wręcz często ratuje życie dziecka. Obecnie płody z wadami serca, które mogą być leczone prenatalnie to krytyczna stenoza zastawki aortalnej, krytyczna stenoza zastawki płucnej, skrajnie restrykcyjny otwór owalny u płodów z zespołem niedorozwoju lewego serca.

Klinika jest ośrodkiem zajmującym się diagnostyką i terapią schorzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej, leczeniem schorzeń ginekologicznych u pacjentek z chorobą zakrzepowo-zatorową, nowymi technikami terapeutycznymi w uroginekologii, immunologicznymi patologiami rozrodu oraz zakażeniami w ginekologii dziecięcej oraz kontynuujemy realizację procedur związanych z onkologią ginekologiczną.

 

 Dydaktyka:

 Aktywność dydaktyczna nie rejestrowana przez Studia:

 • Wykłady:
  • Mazurska Szkoła Ultrasonografii:  - Prof. dr hab. Romuald Dębski, Lek. Piotr Kretowicz
  • Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii – Lek. Piotr Kretowicz
  • „Leczenie bólu pooperacyjnego” - cykl wykładów dla anestezjologów Kliniki Chirurgii Szpitala Dzieciątka Jezus, Instytutu Onkologii ul. Wawelska w Warszawie – Lek. Agnieszka Sękowska
 • MEDtube – portal wymiany wiedzy dla lekarzy oparty o treści multimedialne. medtiube.pl/Romuald Dębski – „Workowatość ciężarnej macicy”.
 • e-medycyna.pl – portal zawierający prezentacje i wykłady wygłaszane między innymi na cyklu kursów GINEKOLOGIA 2013 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia.

-Prof. dr hab. Romuald Dębski „Nowości w ginekologii i  położnictwie

 

 Specjalizacje:

 • 15 osób kontynuuje specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa.
 • 2 osoby kontynuują specjalizację w zakresie endokrynologii.

 

 Inne:

 • Udział Prof. CMKP dr hab. Romualda Dębskiego w sesji jesiennej 2012. i w sesji  wiosennej 2013. w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w przeprowadzeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie seksuologii.
 • Udział Prof. CMKP dr hab. Romualda Dębskiego w sesji jesiennej 2012. i sesji w wiosennej 2013. w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w przeprowadzeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii.
 • Udział Prof. CMKP dr hab. Romualda Dębskiego w pracach i posiedzeniach Odwoławczej Komisji Bioetycznej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia – 1 x w miesiącu – 01.10.2012. – 31.09.2013.
 • Udział Prof. dr hab. Romualda Dębskiego w Konferencji prasowej inaugurującej kampanie społeczną „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy” organizowanej przez Redakcję „Openmedica” – 16.11.2011.
 • Udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz w przeprowadzeniu egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego w sesji jesiennej 2012. i w sesji w wiosennej 2013. - Lek. Elżbiety Narojczyk-Świeściak
 • Udział w programach telewizji polskiej: TVP 1, TVP 2, TVN. – Prof. CMKP dr hab. Romuald Dębski – wszystkie materiały z emisji w archiwach telewizji – strony internetowe.
  •  TVP 1 – „Kawa czy herbata”:

„USG czy mammografia” - 20.10.2012;

„Otyłość” – 30.01.2013;

„Antkoncepcja” – 20.04.2013.

  • TVP 2 – „Pytanie na śniadanie”:

„Choroby weneryczne” – 27.02.2013;

„Epidemia różyczki” – 10.04.2013;

„Co wolno ginekologowi podczas badania?” – 07.05.2013;

„Zalety i wady porodu w domu” - 05.06.2013.

  • TVN – „Dzień dobry TVN”:

„Męski poród?” – 01.03.2013.

Informacje dla studentów/stażystów/rezydentów

 

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym możliwe jest odbywanie praktyk studenckich Uniwersytetów Medycznych i staży podyplomowych po uzyskaniu zgody Ordynatora Oddziału i Dyrektora Szpitala.

Oddział posiada akredytacje do kształcenia specjalizacji z Ginekologii i Położnictwa oraz Endokrynologii.

 

Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale  Zakres udzielanych świadczeń