Pacjent, który na podstawie skierowania od lekarza miał wykonane badania w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Bielańskiego, może odebrać wyniki badań w następujący sposób:

  • W poradni – podczas wizyty kontrolnej mającej na celu omówienie wyników badań;
  • W rejestracji głównej w pawilonie H – w każdym momencie na życzenie pacjenta. Warunkiem odbioru wyników badań jest złożenie w rejestracji wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (formularz wniosku dostępny jest w punkcie informacyjnym Sekcji Rejestracji – stanowisko nr. 7 lub na stronie internetowej – Link).

Pacjent nie ma możliwości osobistego odbioru wyników badań w laboratorium.