Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1213 z późn. zm.)).

Informacje dla pacjentów

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • Ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itp;
 • Nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;
 • Ostrym zatruciem – w tym najczęściejlekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp;

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ (szczegółowe informacje: http://www.nfz-warszawa.pl/index/ewus/wszystko-o-ewus)

Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest:

 • Nagły ból w klatce piersiowej;
 • Nagłe zaburzenia rytmu serca;
 • Nagła duszność;
 • Nagły silny ból głowy;
 • Nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości;
 • Napad drgawek;
 • Nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy;
 • Nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty;
 • Masywne krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • Nagłe silne krwawienie z dróg rodnych;
 • Nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0° C).

Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem uzyskania:

 • Porady ogólnolekarskiej;
 • Porady specjalistycznej;
 • Uzyskania pomocy socjalnej;
 • Wypisania recepty;
 • Uzyskanie zwolnienia lekarskiego;
 • Zmiany opatrunków;
 • Wykonania iniekcji;
 • Zdjęcia szwów z rany;
 • Zdjęcia opatrunków gipsowych;
 • Wymiany cewników, itp;
 • Badań – za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

SOR krok po kroku:

1

Po przybyciu do SOR wypełnij formularz, która ułatwi i usprawni procedurę wstępnej oceny przedlekarskiej oraz, w dalszym postepowaniu, proces rejestracji i przyjęcia.

2

Triaż (wstępna ocena przedlekarska) dokonywany jest niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR.

3

Triaż kończony jest przyznaniem kodu/koloru. Przyznany kolor/kod informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania na poradę lekarską:

Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do SOR zamiast do lekarza rodzinnego i do Poradni Specjalistycznych – zwiększając liczbę oczekujących pacjentów na triaż.

Kody kwalifikacji pacjentów:

Kod i kolorOpisCzas działania*
1 – czerwonybezpośrednie zagrożenie życianatychmiast
2 – pomarańczowy
wysokie ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie lub z silnym bólemdo 10 minut
3 – żółty
stan pacjenta wymagający rozszerzonej diagnostyki oraz stosowania leczenia farmakologicznego u pacjenta stabilnego hemodynamiczniedo 60 minut
4 – zielonystan pacjenta wymagający podstawowej diagnostyki oraz stosowania monoterapii u pacjenta stabilnego hemodynamiczniedo 120 minut
5 – niebieskipacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowegodo 240 minut

*- maksymalny czas w którym powinien nastąpić kontakt z lekarzem diagnozującym, po ustaleniu koloru/kodu

W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Powyższej zmiany dokonuje osoba segregująca, samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – najliczniejsi są pacjenci z grupy zielonej i niebieskiej. Z tego powodu czas oczekiwania tych pacjentów, zarówno na badanie lekarskie, jak i wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy. Może to być czas nawet 24 godzin.

1

Nie denerwuj się czasem oczekiwania. Twoja karta nie zginie, a personel pamięta, że czekasz. Na czas oczekiwania ma wpływ wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów koniecznych do wypisu pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej lub też przeniesienia do oddziału szpitalnego a także dostępna ilość stanowisk do obserwacji (14 łóżek). Potrzebny też jest czas lekarzowi na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.

2

Pamiętaj, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w triażu.

3

Punkt Konsultacyjny: Pediatryczny i Ginekologiczno – Położniczy są wydzielone poza obszarem SOR ogólnego.

4

Nie oczekuj, że po zakończonym procesie diagnostyki i leczenia otrzymasz wszystkie wykonane analizy i wyniki badań obrazowych. Stanowią one własność szpitala. Będziesz miał je zawarte w karcie informacyjnej. Możesz wystąpić z odpowiednim wnioskiem o ich kopię w dni powszednie (Art. 28. 3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1127 ze zm.)

5

Przekierowanie do innego podmiotu opieki zdrowotnej może nastąpić, jeżeli u osoby zgłaszającej się do SOR zostanie wykluczone nagłe zagrożenie zdrowotne (np. do podstawowego lub specjalistycznego podmiotu opieki zdrowotnej dyżurującego w pobliżu)

6

Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR – zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i stanu aktualnego – może zostać przekazany do innego oddziału w Szpitalu, do innego szpitala, do Specjalistycznych Poradni, do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub odesłany do domu – z odpowiednimi zaleceniami.

7

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Bielańskiego jest miejscem praktyki zawodowej studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019, poz.1213 z późn. zm.), informujemy, że:

 

  1. Osoby zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
   • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej zadeklarowanego przez Pacjenta,
   • w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
  1. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o przyjęciu pacjenta na SOR wynosi do 6 godzin.
  2. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji o skierowaniu pacjenta na oddział szpitalny lub o odmowie przyjęcia do SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi do 12 godzin od kontaktu lekarza z pacjentem.