Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. PRAW PACJENTA SZPITALA BIELAŃSKIEGO

Pacjenci mogą swoje uwagi zgłosić Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Praw Pacjenta Pani Małgorzacie Błaszczak w następującej formie:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 tel. (22) 56-90-400 lub tel. 728 435 883
 • osobiście: pokój nr 118, I piętro, pawilon H, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz w przepisach odrębnych.

Skargi, wnioski i petycje można składać do Rzecznika Praw Pacjenta:

 • pisemnie
  na adres:
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Płocka 11/13
  01-231 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
 • poprzez ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
 • faksem pod nr (22) 506-50-64
 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
  Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura: w poniedziałki w godz. 9.00-18.00
  •    od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

TIP czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA

Uprzejmie informujemy, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia uruchomiło bezpłatną infolinię:

800 190 590

Telefoniczna informacja pacjenta zastąpi wszystkie dotychczasowe numery infolinii wszystkich oddziałów NFZ oraz w Biurze RPP. Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital czy w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta.

INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA

Informujemy, że na uruchomionej przez NFZ stronie internetowej:

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

można uzyskać:

 • informacje o terminach leczenia wraz z informacją ile osób oczekuje aktualnie w kolejce,
 • wykaz placówek leczniczych wraz z danymi kontaktowymi, w których realizowane są dane świadczenia ambulatoryjne,
 • informacje o udogodnieniach dla pacjentów takich jak parking, podjazd dla wózków, winda czy specjalnie przystosowana łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Państwa prywatność

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla pacjentów Szpitala Bielańskiego

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu w Szpitalu Bielańskim

Obowiązek informacyjny dotyczący korespondencji wpływającej do Szpitala Bielańskiego

Obowiązek informacyjny dotyczący osób reprezentujących oraz osób realizujących umowy

Obowiązek informacyjny dotyczący działań promocyjno-informacyjnych

Obowiązek informacyjny dotyczący archiwum zakładowego w Szpitalu Bielańskim