Centrala

(22) 56-90-500

Dyrektor Szpitala

(22) 56-90-353

dn@bielanski.med.pl

Dyrektor ds. Lecznictwa

Piotr Kryst

(22) 56-90-215

piotr.kryst@bielanski.med.pl

Dyrektor ds. Klinicznych

Wojciech Zgliczyński

(22) 56-90-529

wojciech.zgliczynski@bielanski.med.pl

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

(22) 56-90-350

elzbieta.blaszczyk@bielanski.med.pl

Główna Księgowa

Elżbieta Kmita

(22) 56-90-368

elzbieta.kmita@bielanski.med.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Danuta Rakowska-Róziewicz

(22) 56-90-309

przelozona@bielanski.med.pl

Kancelaria – Kierownik

Jarosław Żukowski

(22) 56-90-413
(22) 834-18-20

jaroslaw.zukowski@bielanski.med.pl

Dział Kadr i Płac – Kierownik

Iwona Pachnowska

(22) 56-90-421

iwona.pachnowska@bielanski.med.pl

Dział Zamówień Publicznych – Kierownik

Janusz Kurek

(22) 56-90-247

janusz.kurek@bielanski.med.pl

Dział Rozliczeń Usług Medycznych – Kierownik

Małgorzata Kiełbaska

(22) 56-90-526

malgorzata.kielbaska@bielanski.med.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy – Kierownik

Marcin Stempień

(22) 56-90-329

marcin.stempien@bielanski.med.pl

Dział Organizacjno-Prawny – Kierownik

Sabina Zych-Szczęsna

(22) 56-90-417

sabina.zych-szczesna@bielanski.med.pl

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Kapitan

(22) 56-90-432

iod@bielanski.med.pl

Rzecznik Prasowy

Karolina Jakobsche

693 868 351

karolina.jakobsche@bielanski.med.pl