Szpital Bielański

im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 

ma zaszczyt poinformować, że w październiku 2010 r. otrzymał Mazowiecką Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja Publiczna Ochrona Zdrowia