SZPITAL BIELAŃSKI -
TRADYCYJNIE PROFESJONALNI,
LECZYMY Z PASJĄ, OPIEKUJEMY SIĘ Z TROSKĄ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym możliwym poziomie,
  • monitorowanie i wychodzenie na przeciw potrzebom zdrowotnym regionu,
  • racjonalne wykorzystywanie potencjału i dbałości o jego rozwój,
  • doskonalenie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Wszystkich pracowników Szpitala Bielańskiego proszę i zobowiązuję do pracy zgodnej z naszą misją, stosowanie przyjętej polityki zarządzania oraz stałe jej doskonalenie.

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

Dorota Gałczyńska-Zych