Zasady korzystania

Uprzejmie informujemy mieszkańców Dzielnicy Bielany, Starych Babic oraz Izabelina, że od dnia 01.10.2017 r. Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ udziela świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych (dorośli i dzieci) w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania.

„Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 dnia danego do godziny 800 dnia następnego.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna znajduje się w Budynku Głównym, Pawilon G (skrzydło po prawej stronie) – wejście do Pracowni Endoskopowej.”

Dyżurujący lekarze udzielają porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Rejestracja rozmów telefonicznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych pacjentów informujemy, iż stosujemy system rejestrujący rozmowy telefoniczne. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarzy POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Zgłoszenia:

 • tel. /22/ 56-90-184,
 • fax. /22/ 56-90-180

Zlecania zabiegów wynikających z ciągłości leczenia

Świadczenia Nocnej i Świątecznej pomocy zdrowotnej NIE MAJĄ zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności w sytuacji:

 • Utraty przytomności,
 • Nagłych zaburzeń świadomości,
 • Nagłej duszności,
 • Złamań, upadków z wysokości,
 • Wypadków komunikacyjnych,
 • Urazów,
 • Porażenia prądem elektrycznym,
 • Porodu i połogu.

W sytuacjach zagrożenia życia konieczne jest użycie telefonu alarmowego Ratownictwa Medycznego  999 lub 112.