Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny

Lokalizacja i dane kontaktowe:

Kasprowicza 30, 01-867 Warszawa (róg Podczaszyńskiego)

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35, zajęcia 8.30 – 14.00

Kontakt:

telefon 22 56 90 721

tel. kom.  781 476 473

e-mail: cksczp@bielanski.med.pl

Przyjęcia odbywają się po konsultacji z lekarzem Oddziału Dziennego.

Nasz zespół:

Kierownik Oddziału:

   • Dorota Suchecka specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta.

Lekarze:

   • Dorota Suchecka – specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta,
   • Aleksandra Dmowska – lekarz  w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Psychologowie

   • Marek Dzido – certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny CBT;
   • Katarzyna  Tomaszewska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia;
   • Anna Kossowska-Lubowicka – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta.

Pielęgniarki

   • Krystyna Gromke, kurs kwalifikacyjny pielęgniarki psychiatrycznej;
   • Renata Grunwald;
   • Agnieszka Wieczorek.

Terapeutka zajęciowa

   • Edyta Fedorowicz   

Zapisy na konsultacje:

W rejestracji poradni lub w punkcie zgłoszeniowym od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00 osobiście, telefonicznie 22 56 90 721.

Wymagane jest skierowanie od lekarza NFZ (psychiatry, lekarza rodzinnego lub innego specjalisty).

Kogo leczymy:

W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym leczymy pacjentów pełnoletnich ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych (z wyłączeniem uzależnień, zaburzeń funkcji poznawczych uniemożliwiających udział w terapii grupowej, niestabilnego stanu somatycznego) w sytuacji, gdy wskazane jest intensywne leczenie w trybie dziennym, a nie ma wskazań do całodobowego leczenia szpitalnego.

Świadczenia w oddziale dziennym:

Diagnoza lekarska, psychologiczna i pielęgniarka, farmakoterapia, psychoterapia indywidualna i grupowa, zebrania społeczności terapeutycznej, trening metapoznawczy, trening interpersonalny, psychoedukacja, ergoterapia, arteterapia, psychorysunek, relaksacja, terapia zajęciowa, wycieczki i wyjścia grupowe, spotkania z asystentami zdrowienia, konsultacje rodzinne, sesje Otwartego Dialogu.

Leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym trwa do 12 tygodni z możliwością przedłużenia w indywidualnych przypadkach.