Wykaz osób kierujących Oddziałem

Kierownik Centralnego Bloku Operacyjnego
Mgr Renata Rembek – Suchowicz
Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego
Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Kalinowska
Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Centralny Blok Operacyjny

 

Wykaz osób kierujących Oddziałem
 • Kierownik CBO Mgr Renata Rembek – Suchowicz
 • Pielęgniarka Oddziałowa Dorota Kalinowska
Telefon kontaktowyKierownik CBO

 • 22 56-90-371.

Sekretariat:

 • 22 56-90-157.

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • 22 56-90-371.
Informacje ogólne Wieloprofilowy Blok Operacyjny

 Siedem sal operacyjnych:

 • neurochirurgii,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • laryngologii,
 • urologii,
 • chirurgii naczyniowej.