Wykaz osób kierujących Oddziałem

Kierownik Centralnego Bloku Operacyjnego
dr n. med. Tomasz Rajs
Specjalizacja: Chirurgia Ogólna; Chirurgia Onkologiczna
Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Kalinowska
Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Centralny Blok Operacyjny

 

Wykaz osób kierujących Oddziałem
 • Kierownik CBO

dr. n. med. Tomasz Rajs

 • Pielęgniarka Oddziałowa

Dorota Kalinowska

KontaktSekretariat:

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • Tel: 22 56-90-371

Punkt pielęgniarski:

 • Tel: 22 56-90-233

Pokój lekarzy anestezjologów:

 • Tel: 22 56-90-387
Informacje ogólne Wieloprofilowy Blok Operacyjny

 Siedem sal operacyjnych:

 • neurochirurgii,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • laryngologii,
 • urologii,
 • chirurgii naczyniowej.