ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ICD9

kod

Nazwa

00.17Wlew czynnika wazopresyjnego
03.31Nakłucie lędźwiowe
03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
06.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc
06.112Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana
07.191Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07.192Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07.193Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07.194Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07.199Hormonalne testy dynamiczne, inne
100.62Założenie cewnika do żyły centralnej
23.0103Porada lekarska
23.0105Konsultacja specjalistyczna
23.1701Usunięcie zęba jednokorzeniowego
33.22Bronchoskopia fiberoskopowa
33.23Inna bronchoskopia
34.041Drenaż jamy opłucnowej
34.094Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz
34.095Nakłucie opłucnej punkcja odbarczająca
37.281Echokardiografia jam serca
38.026Trombektomia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.028Trombektomia – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.951Założenie cewnika czasowego do dializy
39.951Hemodializa
40.19Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego – inne
41.31Biopsja szpiku kostnego
41.311Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
43.11Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43.19Gastrostomia – inna
44.13Gastroskopia – inna
44.16Gastroskopia diagnostyczna
44.161Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44.162Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
44.41Zaszycie wrzodu żołądka
44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
45.16Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.23Kolonoskopia
45.231Fiberokolonoskopia
45.239Kolonoskopia – inne
45.24Fiberosigmoidoskopia
45.25Endoskopowa biopsja jelita grubego
45.253Kolonoskopia z biopsją
45.42Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.43Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego
51.10Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
51.11Endoskopowa cholangiografia wsteczna
51.88Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
54.956Nakłucie otrzewnej punkcja odbarczająca
57.171Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)
57.94Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
84.129Amputacja w zakresie stopy – inne
84.91Amputacja – inne
86.38Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry
87.0Badania rtg tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi
87.03Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi
87.030TK głowy bez kontrastu
87.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033TK tętnic głowy i szyi
87.036TK szyi bez kontrastu
87.037TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.04Tomografia głowy i/ lub szyi – inne
87.049TK głowy z kontrastem
87.1Inne badania rtg twarzy, głowy i szyi
87.12Zdjęcie rentgenowskie zębów – inne
87.164RTG zatok nosa
87.171RTG czaszki w projekcji bocznej
87.172RTG czaszki w projekcji strzałkowej
87.176RTG czaszki przeglądowe
87.2Badanie rtg kręgosłupa
87.22Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego przeglądowe
87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe
87.23Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego
87.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.24Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego przeglądowe
87.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego celowane lub czynnościowe
87.29Zdjęcie rtg kręgosłupa – inne
87.3Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej
87.371Mammografia jednej piersi
87.372Mammografia obu piersi
87.373Mammografia skriningowa obu piersi
87.39Badanie rtg tkanek miękkich ściany klatki piersiowej – inne
87.4Inne badania rtg klatki piersiowej
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.415TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.42Tomografia klatki piersiowej – inne
87.44Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.440RTG klatki piersiowej
87.49Inne zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.54Cholangiografia – inne
87.62Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
87.64Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
87.65Badanie RTG jelit – inne
87.69Inne zdjęcie RTG przewodu pokarmowego
87.691RTG przełyku z kontrastem
87.699RTG przewodu pokarmowego – inne
88.0Badanie rtg tkanek miękkich brzucha
88.01Komputerowa tomografia brzucha
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.013TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.02Inna TK jamy brzusznej
88.1Inne badania rtg brzucha
88.11Zdjęcie RTG miednicy
88.110RTG miednicy przeglądowe
88.111RTG miednicy celowane
88.19Inne RTG brzucha
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.2Badanie rtg kości kończyn i miednicy
88.21Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
88.22Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
88.23Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
88.241RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
88.26Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne
88.27Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
88.28Zdjęcie RTG kostki/stopy
88.299RTG kości kończyny dolnej – nieokreślone inaczej
88.38Tomografia komputerowa – inne
88.381TK tętnic kończyn
88.389Inna TK z kontrastem
88.43Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem
88.522Angiokardiografia: prawego przedsionka
88.531Angiokardiografia: zastawki aortalnej
88.55Koronarografia z użyciem jednego cewnika
88.71Diagnostyka ultrasonograficzna głowy/szyi
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.714USG naczyń szyi doppler
88.715USG węzłów chłonnych szyi
88.716USG przezczaszkowa doppler
88.717USG ślinianek
88.72Diagnostyka ultrasonograficzna serca
88.721Echokardiografia
88.722Echokardiografia przezprzełykowa
88.729Echokardiografia – inne
88.732USG piersi
88.734USG jamy opłucnej
88.751USG naczyń nerkowych doppler
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759USG układu moczowego inne
88.76Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.764USG transwaginalne
88.769USG brzucha inne
88.77Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego
88.771Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.775USG naczyń narządów miąższowych – doppler
88.776USG naczyń kończyn górnych – doppler
88.777USG naczyń kończyn dolnych – doppler
88.779USG innych obszarów układu naczyniowego – doppler
88.79Inna diagnostyczna ultrasonografia
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793USG kończyn górnych lub dolnych
88.797USG stawów biodrowych
88.798USG stawów kolanowych
88.901RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.912RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
88.93Rezonans magnetyczny kanału kręgowego
88.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
88.94Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
88.97Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych
88.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.981Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)
88.983Densytometria radiograficzna
89.0Wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.01Profilaktyka i promocja zdrowia
89.02Porada lekarska, inne
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej
89.06Opieka paliatywna
89.141Elektroencefalografia (EEG)
89.142Holter EEG
89.383Badanie spirometryczne
89.385Ergospirometria
89.41Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter RR
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
89.51Elektrokardiogram (ocena rytmu serca)
89.52Elektrokardiogram
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.541Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.602Pulsoksymetria
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.65Gazometria krwi tętniczej
89.7Badanie fizykalne
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym
90.03Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego – posiew i antybiogram
90.04Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego – parazytologia
90.43Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz plwociny – posiew i antybiogram
90.5Mikroskopowe badanie krwi
90.52Mikroskopowe badanie krwi -posiew
90.53Mikroskopowe badanie krwi – posiew i antybiogram
90.92Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca – posiew
91.31Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – rozmaz bakterii
91.32Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew
91.33Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew i antybiogram
91.39Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – inne badania mikroskopowe
91.8Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc
91.82Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – posiew
91.821Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy i ilościowy
91.83Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc -posiew i antybiogram
91.831Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
92.01Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy
92.011Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy – z zastosowaniem jodu 131I
93.1139Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
93.3939Laseroterapia
93.57Założenie opatrunku na ranę – inne
93.89Rehabilitacja – inne
93.9Respiratoroterapia
93.932Resuscytacja ręczna
93.94Nebulizacja
93.96Tlenoterapia – inne
93.964Tlenoterapia
94.11Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.111Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.115Ocena stanu psychicznego – inne
94.19Wywiad/ocena psychiatryczna – inne
95.1902Badanie dna oka
95.241Elektronystagmogram (ENG)
95.41Audiometria
96.04Intubacja dotchawicza
99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.07Przetoczenie osocza – inne
99.08Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.152Częściowe żywienie pozajelitowe
99.17Wstrzyknięcie insuliny
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.2Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych
99.218Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.23Wstrzyknięcie sterydów
99.29624-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.29724-godzinny dożylny wlew – innych leków inotropowo dodatnich
99.29824-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99.592Próba tuberkulinowa
99.60Nieokreślone metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej
99.630Pośredni – ręczny masaż serca
99.8Różne zabiegi fizykalne
99.9Inne różne zabiegi
99.97Leczenie farmakologiczne
99.97910Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora

PODODZIAŁ DIAGNOSTYKI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

ICD9

kod

Nazwa

06.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc
06.11Przezskórna igłowa biopsja tarczycy
06.13Biopsja przytarczyc
06.19Inne zabiegi diagnostyczne tarczycy/ przytarczyc
07.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy
07.19Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy
07.191Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07.192Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07.193Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07.194Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07.199Hormonalne testy dynamiczne, inne
37.261Badania elektrofizjologiczne [EPS]
37.281Echokardiografia jam serca
44.13Gastroskopia – inna
44.162Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
45.23Kolonoskopia
55.2Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki
62.1Zabiegi diagnostyczne w obrębie jądra
81.98Zabiegi diagnostyczne stawów – inne
87.03Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi
87.030TK głowy bez kontrastu
87.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.04Tomografia głowy i/ lub szyi – inne
87.2Badanie rtg kręgosłupa
87.29Zdjęcie rtg kręgosłupa – inne
87.37Inna mammografia
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.44Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.440RTG klatki piersiowej
87.73Urografia
88.01Komputerowa tomografia brzucha
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.23Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
88.26Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne
88.30Inne diagnostyczne badania radiologiczne
88.37Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej
88.38Tomografia komputerowa – inne
88.7Diagnostyczna ultrasonografia
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.714USG naczyń szyi doppler
88.716USG przezczaszkowa doppler
88.72Diagnostyka ultrasonograficzna serca
88.721Echokardiografia
88.732USG piersi
88.734USG jamy opłucnej
88.76Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.773Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.79Inna diagnostyczna ultrasonografia
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.912RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
88.93Rezonans magnetyczny kanału kręgowego
88.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.94Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
88.97Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych
88.971RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.974RM oczodołu
88.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.981Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.02Porada lekarska, inne
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej
89.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter RR
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
89.51Elektrokardiogram (ocena rytmu serca)
89.511Elektrokardiografia z 1 3 odprowadzeniami
89.52Elektrokardiogram
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.541Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.542Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.66Gazometria mieszanej krwi żylnej
91.447Badanie mikroskopowe materiału biologicznego badanie cytologiczne
92.01Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy
92.011Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy – z zastosowaniem jodu 131I
92.13Scyntygrafia przytarczyc
92.183Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG
92.185Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
94.1Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny
94.111Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
95.05Badanie pola widzenia (perymetria)
95.09Badanie oka – inne
95.13USG gałki ocznej
95.23Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane VEP, VER)
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.9Inne różne zabiegi
99.972Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii