Wykaz osób kierujących Oddziałem

Ordynator
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
Zastępca Ordynatora – I Oddział Chorób Wewnętrznych
Dr n. med. Elżbieta Rosłonowska
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
Zastępca Ordynatora – Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog, diabetolog
Zastępca Ordynatora – Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej
Dr n. med. Waldemar Misiorowski
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Jolanta Michałowska
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki I Oddział Chorób Wewnętrznych,

z Pododdziałem Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych

Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej

Klinika Endokrynologii CMKP

Wykaz osób kierujących Oddziałem
 • Ordynator Prof. dr hab. n. med. Wojciech ZgliczyńskiSpecjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
 • Zastępca Ordynatora – I Oddział Chorób WewnętrznychDr n. med. Elżbieta RosłonowskaSpecjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
 • Zastępca Ordynatora – Pododdział Diabetologii i Zaburzeń MetabolicznychDr n. med. Małgorzata Godziejewska – ZawadaSpecjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog, diabetolog
 • Zastępca Ordynatora – Pododdział Diagnostyki EndokrynologicznejDr n. med. Waldemar MisiorowskiSpecjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
 • Pielęgniarka Oddziałowa Mgr Jolanta MichałowskaSpecjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
Telefon kontaktowy Sekretariat I Oddziału Chorób Wewnętrznych:

 • 22 834-31-31,
 • 22 56-90-529

 Sekretariat Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej:

 • 22 56-90-529,
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • I Oddział Chorób Wewnętrznych

Budynek Główny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Piętro IV:

  • Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej

Budynek Główny, Pawilon C (skrzydło po lewej stronie), Piętro II.

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

  • Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych;
  • Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej.

 Liczba łóżek:

  • I Oddział Chorób Wewnętrznych – 35 łóżek w tym:
   • Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych – 12 łóżek;

oraz

  • Pododdział Diagnostyki Endokrtynologicznej – 22 łóżka.

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • I Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych – 1 łóżko;
  • Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej – 1 łóżko.

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowychPacjent powinien posiadać aktualne skierowanie do Szpitala od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Kwalifikacje i wyznaczanie terminu hospitalizacji odbywa się w Oddziale, a do Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej również w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Bielańskiego.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinZe względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż dwóch osób jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci do 10 roku życiaz uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka. Ze względu na organizację pracy oddziału najodpowiedniejsze są godziny popołudniowe.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnić poza Oddziałem.

Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentówInformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 osobiście przez lekarza prowadzącego. W sprawach nagłych informacji udziela lekarz dyżurny.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

Dni i godziny pracy Poradni 

 Poradnia Endokrynologiczna

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
 800-1500730-1500800-1500730-1800730-1500

 Poradnia Diabetologiczna

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
 0820-14200820-14201400-18000820-13200820-1520
Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki Zastosowanie najnowszych metod rozpoznawania i leczenia chorób:

  • Przysadki – głównie akromegalii, choroby Cushinga, prolactinoma;
  • Tarczycy – szczególnie jej nadczynności (leczenie m.in. radiomodem) oraz chorób tego gruczołu u ciężarnych;
  • Przytarczyc – głownie z ich pierwotną nadczynnością;
  • Nadnerczy – guzów czynnych hormonalnie oraz ujawnianych przypadkowo (” incydentaloma”)
  • Trzustki i przewodu pokarmowego – z guzami neuroendokrynnymi
  • Gonad – szczególnie guzów czynnych hormonalnie.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na MazowszuNasz ośrodek zajmuje się diagnostyką i leczeniem praktycznie wszystkich zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego. Ma pod swoją opieką największe w kraju grupy pacjentów z guzami przysadki – wydzielającymi PRL, GH, ACTH, TSH, LH i FSH, przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy – „incydentaloma” oraz guzami przytarczyc – prowadzącymi do pierwotnej nadczynności przytarczyc.
Główne tematy realizowanych prac badawczych
  • Od 2011 r. prowadzimy badanie II fazy (11-HM 10560A-201) bezpieczeństwa i skuteczności leczenia hormonem wzrostu o przedłużonym działaniu (rhGH-HMC001) dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu.
  • W 2012 r. ukończyliśmy badanie III fazy leku (CSOM 230 B2305) „Otwarte badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu SOM 230 w leczeniu pacjentów z rozpoznaną de novo przetrwałą chorobą Cushinga” – jako jedyny ośrodek w Polsce badania światowego;
  • W 2013 r. zakończyliśmy badanie CH-ACM-01 „Skuteczność i bezpieczeństwo doustnego analogu somatostatyny (Octreolin) u pacjentów z akromegalią”;
  • W 2013 r. zakończyliśmy „Wieloośrodkowe, dwustopniowe otwarte badania europejskie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Sandostatin LAR, stosowanego w dużych dawkach lub w połączeniu z antagonistą receptora GH lub agonistę dopaminy u chorych z akromegalią – HOSCAR (CSMS 995B/CO3)” – jako ośrodek koordynujący na terenie Polski;
  • W 2014 r. rozpoczeliśmy randomizowane, wieloośrodkowe badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo analogu somatostatyny (JTF 2984) u pacjentów z akromegalią – koordynator badania w Polsce.
Działalność naukowa i dydaktycznaZespół Kliniki składa się z 38 specjalistów ( w tym 5 profesorów i 18 doktorów medycyny) prowadzi działalność naukowo – badawczą biorąc udział m.in. w: międzynarodowych programach badawczych, badaniach leku I i II fazy, publikując wyniki osiągnięć w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Prowadzi też kształcenie lekarzy z całego kraju w zakresie endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Corocznie organizuje kursy specjalistyczne i udoskonalające oraz konferencje dydaktyczno – naukowe, które gromadzą około 2,5 tys. lekarzy.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń