Wykaz osób kierujących Oddziałem

Ordynator
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
Zastępca Ordynatora – I Oddział Chorób Wewnętrznych
Dr n. med. Justyna Milczarek-Banach
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
Zastępca Ordynatora – Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Zastępca Ordynatora – Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej
Lek. Dorota Leszczyńska
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog
Zastępca Ordynatora – Pododdział  Endokrynologii Ginekologicznej
dr n. med. Katarzyna Szlendak-Sauer
Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet ul. Inflancka 6
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Michałowska
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Aleksandra Murawska

 

Pielęgniarka Koordynująca
Łucja Sikorska

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki

I Oddział Chorób Wewnętrznych,

Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych

Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej

Pododdział Endokrynologii Ginekologicznej

Klinika Endokrynologii CMKP

Wykaz osób kierujących Oddziałem
 • Ordynator 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog

 • Zastępca Ordynatora – I Oddział Chorób Wewnętrznych

Dr n. med. Elżbieta Rosłonowska

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog

 • Zastępca Ordynatora – Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych

Dr n. med. Małgorzata Godziejewska – Zawada

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog, diabetolog

 • Zastępca Ordynatora – Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej

Dr n. med. Waldemar Misiorowski

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, endokrynolog

 • Pielęgniarka Oddziałowa 

Mgr Jolanta Michałowska

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Telefon kontaktowy

 Sekretariat I Oddziału Chorób Wewnętrznych:

 Sekretariat Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej:

 • 22 56-90-529,

Pokój lekarski – zespół internistyczny

 • 22 56-90-153

Pokój lekarski – zespół metaboliczny

 • 22 56-90-305

Pokój lekarski – zespół endokrynologiczny

 • 22 56-90-306
 • 22 56-90-152
 • 22 56-90-352

Punkt Pielęgniarski – Pododdział Chorób Wewnętrznych

 • 22 56-90-307

Punkt Pielęgniarski – Pododdział Endokrynologii

 • 22 56-90-303

Pracownia Sterydowa

 • 22 56-90-320

Laboratorium Radioimmunologii RIA

 • 22 56-90-326
 • 22-56-90-293
Informacje ogólne

 Lokalizacja:

 • I Oddział Chorób Wewnętrznych

Budynek Główny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Piętro IV:

 • Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej

Budynek Główny, Pawilon C (skrzydło po lewej stronie), Piętro II.

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

 • Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych;
 • Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej.

 Liczba łóżek:

 • I Oddział Chorób Wewnętrznych – 35 łóżek w tym:
  • Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych – 12 łóżek;

oraz

 • Pododdział Diagnostyki Endokrtynologicznej – 22 łóżka.

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

 • I Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych – 1 łóżko;
 • Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej – 1 łóżko.

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

 • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
 • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

 • Punkty gastronomiczne;
 • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowychPacjent powinien posiadać aktualne skierowanie do Szpitala od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Kwalifikacje i wyznaczanie terminu hospitalizacji odbywa się w Oddziale, a do Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej również w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Bielańskiego.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.
Informacje o stanie zdrowia pacjentówInformacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Dni i godziny pracy Poradni

 

 Poradnia Endokrynologiczna

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
 800-1500730-1500800-1500730-1800730-1500

 Poradnia Diabetologiczna

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
 0820-14200820-14201400-18000820-13200820-1520
Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki

 Zastosowanie najnowszych metod rozpoznawania i leczenia chorób:

  • Przysadki – głównie akromegalii, choroby Cushinga, prolactinoma;
  • Tarczycy – szczególnie jej nadczynności (leczenie m.in. radiomodem) oraz chorób tego gruczołu u ciężarnych;
  • Przytarczyc – głownie z ich pierwotną nadczynnością;
  • Nadnerczy – guzów czynnych hormonalnie oraz ujawnianych przypadkowo (” incydentaloma”)
  • Trzustki i przewodu pokarmowego – z guzami neuroendokrynnymi
  • Gonad – szczególnie guzów czynnych hormonalnie.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na MazowszuNasz ośrodek zajmuje się diagnostyką i leczeniem praktycznie wszystkich zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego. Ma pod swoją opieką największe w kraju grupy pacjentów z guzami przysadki – wydzielającymi PRL, GH, ACTH, TSH, LH i FSH, przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy – „incydentaloma” oraz guzami przytarczyc – prowadzącymi do pierwotnej nadczynności przytarczyc.
Główne tematy realizowanych prac badawczych
  • Od 2011 r. prowadzimy badanie II fazy (11-HM 10560A-201) bezpieczeństwa i skuteczności leczenia hormonem wzrostu o przedłużonym działaniu (rhGH-HMC001) dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu.
  • W 2012 r. ukończyliśmy badanie III fazy leku (CSOM 230 B2305) „Otwarte badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu SOM 230 w leczeniu pacjentów z rozpoznaną de novo przetrwałą chorobą Cushinga” – jako jedyny ośrodek w Polsce badania światowego;
  • W 2013 r. zakończyliśmy badanie CH-ACM-01 „Skuteczność i bezpieczeństwo doustnego analogu somatostatyny (Octreolin) u pacjentów z akromegalią”;
  • W 2013 r. zakończyliśmy „Wieloośrodkowe, dwustopniowe otwarte badania europejskie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Sandostatin LAR, stosowanego w dużych dawkach lub w połączeniu z antagonistą receptora GH lub agonistę dopaminy u chorych z akromegalią – HOSCAR (CSMS 995B/CO3)” – jako ośrodek koordynujący na terenie Polski;
  • W 2014 r. rozpoczeliśmy randomizowane, wieloośrodkowe badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo analogu somatostatyny (JTF 2984) u pacjentów z akromegalią – koordynator badania w Polsce.
Działalność naukowa i dydaktycznaZespół Kliniki składa się z 38 specjalistów ( w tym 5 profesorów i 18 doktorów medycyny) prowadzi działalność naukowo – badawczą biorąc udział m.in. w: międzynarodowych programach badawczych, badaniach leku I i II fazy, publikując wyniki osiągnięć w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Prowadzi też kształcenie lekarzy z całego kraju w zakresie endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Corocznie organizuje kursy specjalistyczne i udoskonalające oraz konferencje dydaktyczno – naukowe, które gromadzą około 2,5 tys. lekarzy.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń