ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ICD9

kod

nazwa

03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
22.0Aspiracja i płukanie zatok nosowych
23.0102Badanie lekarskie kontrolne
23.0105Konsultacja specjalistyczna
37.281Echokardiografia jam serca
38.9Nakłucie naczynia
38.95Cewnikowanie żyły do dializy
38.951Założenie cewnika czasowego do dializy
38.952Założenie cewnika permanentnego do dializy
39.951Hemodializa
39.952Ciągłe leczenie nerkozastępcze
43.1Gastrostomia
44.13Gastroskopia – inna
44.16Gastroskopia diagnostyczna
45.23Kolonoskopia
45.253Kolonoskopia z biopsją
51.10Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
54.91Przezskórny drenaż jamy brzusznej
55.0Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)
55.231Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
87.03Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi
87.030TK głowy bez kontrastu
87.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.037TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.04Tomografia głowy i/ lub szyi – inne
87.1Inne badania rtg twarzy, głowy i szyi
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.413TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem z zakontrastowaniem doustnym przełyku
87.415TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.42Tomografia klatki piersiowej – inne
87.44Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.440RTG klatki piersiowej
87.441RTG płuc inne
87.62Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
88.01Komputerowa tomografia brzucha
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.19Inne RTG brzucha
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199RTG jamy brzusznej inne
88.38Tomografia komputerowa – inne
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.721Echokardiografia
88.722Echokardiografia przezprzełykowa
88.751USG naczyń nerkowych doppler
88.76Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763USG gruczołu krokowego
88.769USG brzucha inne
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.93Rezonans magnetyczny kanału kręgowego
88.94Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
88.97Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych
89.0Wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.02Porada lekarska, inne
89.03Porada, personel pomocniczy
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej
89.41Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
89.52Elektrokardiogram
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.65Gazometria krwi tętniczej
89.7Badanie fizykalne
89.79Badanie fizykalne – inne
90.52Mikroskopowe badanie krwi -posiew
90.53Mikroskopowe badanie krwi – posiew i antybiogram
91.92Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – posiew
93.9Respiratoroterapia
93.92Inna wentylacja mechaniczna
93.96Tlenoterapia – inne
93.964Tlenoterapia
94.11Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.111Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
96.04Intubacja dotchawicza
96.73Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.07Przetoczenie osocza – inne
99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.152Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153Całkowite żywienie pozajelitowe
99.17Wstrzyknięcie insuliny
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.2Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych
99.21Wstrzyknięcie antybiotyku
99.218Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.24Wstrzyknięcie innego hormonu

PODODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

ICD9

kod

Nazwa

00.18Wlew lub wstrzyknięcie czynników immunosupresyjnych
100.51Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
23.0102Badanie lekarskie kontrolne
23.0103Porada lekarska
23.0105Konsultacja specjalistyczna
34.094Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz
37.281Echokardiografia jam serca
38.9Nakłucie naczynia
38.93Cewnikowanie żył – inne
38.95Cewnikowanie żyły do dializy
38.951Założenie cewnika czasowego do dializy
38.952Założenie cewnika permanentnego do dializy
39.94Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39.951Hemodializa
39.952Ciągłe leczenie nerkozastępcze
41.31Biopsja szpiku kostnego
41.312Trepanobiopsja szpiku kostnego
43.1Gastrostomia
43.19Gastrostomia – inna
44.13Gastroskopia – inna
45.23Kolonoskopia
45.231Fiberokolonoskopia
45.239Kolonoskopia – inne
45.253Kolonoskopia z biopsją
54.91Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54.98Dializa otrzewnowa
55.0Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)
55.02Wytworzenie przetoki nerkowej
55.022Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
55.231Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
57.3Zabiegi diagnostyczne w zakresie pęcherza moczowego
57.32Cystoskopia przezcewkowa
87.03Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi
87.030TK głowy bez kontrastu
87.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.22Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego przeglądowe
87.24Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego przeglądowe
87.372Mammografia obu piersi
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.415TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.44Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.440RTG klatki piersiowej
87.441RTG płuc inne
87.699RTG przewodu pokarmowego – inne
87.71Komputerowa tomografia nerek
87.72Nefrotomografia – inne
87.73Urografia
87.732Urografia z kontrastem jonowym
88.01Komputerowa tomografia brzucha
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.013TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.19Inne RTG brzucha
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199RTG jamy brzusznej inne
88.30Inne diagnostyczne badania radiologiczne
88.38Tomografia komputerowa – inne
88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
88.389Inna TK z kontrastem
88.7Diagnostyczna ultrasonografia
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.721Echokardiografia
88.749USG przewodu pokarmowego – inne
88.75Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego
88.751USG naczyń nerkowych doppler
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759USG układu moczowego inne
88.76Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763USG gruczołu krokowego
88.764USG transwaginalne
88.769USG brzucha inne
88.777USG naczyń kończyn dolnych – doppler
88.93Rezonans magnetyczny kanału kręgowego
88.95Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, prostaty
88.97Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych
88.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
89.0Wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.01Profilaktyka i promocja zdrowia
89.02Porada lekarska, inne
89.03Porada, personel pomocniczy
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej
89.141Elektroencefalografia (EEG)
89.4Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika
89.41Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.43Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89.449Testy wysiłkowe – inne
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
89.52Elektrokardiogram
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.65Gazometria krwi tętniczej
89.7Badanie fizykalne
89.79Badanie fizykalne – inne
90.0Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego
90.52Mikroskopowe badanie krwi -posiew
90.53Mikroskopowe badanie krwi – posiew i antybiogram
93.9Respiratoroterapia
93.92Inna wentylacja mechaniczna
93.94Nebulizacja
93.96Tlenoterapia – inne
93.964Tlenoterapia
94.1Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny
94.11Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
97.41Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.07Przetoczenie osocza – inne
99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.152Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153Całkowite żywienie pozajelitowe
99.17Wstrzyknięcie insuliny
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.2Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych
99.21Wstrzyknięcie antybiotyku
99.218Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.219Wstrzyknięcie antybiotyku – inne
99.239Wstrzyknięcie innych sterydów
99.29Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej
99.2909Wlew dożylny innej substancji leczniczej
99.71Plazmafereza lecznicza
99.97Leczenie farmakologiczne