Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr n. med. Tomasz Rajs
Specjalista chirurgi ogólnej i onkologicznej
Kierownik Kliniki CMKP
Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
Specjalista chirurg
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Wojciech Drewniak
Specjalista chirurg
Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Wioletta Polkowska

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostkiOddział Chirurgiczny Ogólny

Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP

KontaktSekretariat (700 – 1430):

Pielęgniarka Oddziałowa (700 – 1430):

 • tel: 22 56-90-214

Pokój Lekarski:

 • tel: 22 56-90-216
 • tel: 22 56-90-217
 • tel: 22 56-90-218

Punkt pielęgniarski:

 • tel: 22 56-90-221
 • tel: 22 56-90-255
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek Główny, Pawilon C (skrzydło po lewej stronie), Piętro V

 Liczba łóżek:

  • 43 łóżka
   • 2 sale jednoosobowe
   • 1 sala dwuosobowa
   • 3 sale trzyosobowe
   • 4 sale czteroosobowe
   • 2 sale pięcioosobowe

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • 1 łóżko

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   •  Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowychKwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale. Informacji udziela sekretariat Oddziału tel. (22)56-90-222.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.
Informacje o stanie zdrowia pacjentaInformacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Wykaz i godziny pracy PoradniPoradnia Chirurgii Ogólnej

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0800-14000800-14001000-18000800-14000800-1400

Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego – Stomijna

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0800-12001100-18001200-15001000-1400

Poradnia Proktologiczna

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
900-15001100-18001000-11001000-1200
Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • W Oddziale wykonywane są operacje we wszystkich technikach chirurgicznych- klasycznych, laparoskopowych i hybrydowych.
 • Prace nad Diversion Colitis– zapalenie jelita grubego wyączonego z pasażu jelitowego- tworzenie jednego z największych na świecie rejestru pacjentów. Kierowany przez pana profesora Marka Szczepkowskiego Oddział, jest w Polsce jednym z 23 ośrodków referencyjnych w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób jelita grubego. Wykonujemy rocznie kilkaset operacji obejmujących swym zakresem jelito grube. W wielu obszarach chirurgii jelita grubego, m.in. leczeniu przepuklin okołostomijnych, technik minimalnie inwazyjnych w leczeniu raka jelita grubego, problemu Diversion Colitis, jesteśmy liderami nie tylko w skali krajowej ale i międzynarodowej.
 • Wykonywanie operacji odbytnicy technikami minimalnie inwazyjnymi (TEM – Transanal EndoscopicMicrosurgery) a także opracowywanie nowych, niestandardowych, wskazań do wykonywania tego typu zabiegów. W tej dziedzinie również trwają prace badawcze, które zakończone będą publikacjami.
 • Stworzenie klasyfikacji Przepuklin Okołostomijnych nazwanej Bielanski Hospital Classification, która obecnie stosowana jest w piśmiennictwie międzynarodowym, a Europejskie Towarzystwo Przepuklinowe (EHS) użyło jej jako podstawy do stworzenia własnej klasyfikacji przepuklin okołostomijnych.
 • Opracowanie nowatorskiej metody hybrydowej operacji przepuklin okołostomijnych – roboczo nazwanej HyPER (Hybrid Parastomal Endoscopic Re-do) – będącej nową koncepcją ich leczenia. Technika ta stanowi połączenie techniki klasycznej z laparoskopową. Dotychczasowe wyniki leczenia są niezwykle obiecujące i trwają prace nad wykazaniem, iż jest to metoda, która ma szansą zastąpić dotychczasowe metody leczenia chirurgicznego.
 • Prowadzenie cyklicznych Ogólnopolskich Sympozjów „Postępy w chirurgii kolorektalnej”, w trakcie których prezentowane są najnowsze koncepcje w operacjach naprawy przepuklin okołostomijnych i operacjach w technikach minimalnie inwazyjnych dotyczących  patologii odbytnicy. W trakcie sympozjum odbywają się też liczne sesje naukowe, podczas których najwięksi polscy eksperci poruszają ważne tematy w chirurgii kolorektalnej.
Współpraca z innymi ośrodkami
 • Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa 45 (skrytka pocztowa 55)tel. 22 834 06 36tel. 22 834 04 31 wew. 478
  e-mail: wr@awf.edu.pl
 • Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawieul. W. K. Roentgena 5 02-781
  tel. 22 546 20 00
Realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznychKliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Kolorektalnej prowadzi program monitorowania chorych po operacjach z powodu raka jelita grubego, których celem jest poprawa wyników leczenia poprzez ocenę późnych powikłań pooperacyjnych, wykrycie nawrotu choroby, zapewnienie odpowiedniej jakości leczenia oraz poprawę jakości życia pacjentów.

Dodatkowo Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Kolorektalnej prowadzi liczne programy w ramach współpracy z innymi ośrodkami m.in. z Centrum Onkologii w Warszawie. Programy terapeutyczne obejmują: leczenie chorych na nieresekcyjnego raka odbytnicy, leczenie oszczędzające chorych na raka odbytnicy, radioterapia neoadjuwantowa i wycięcie w technice mikrochirurgicznej raka odbytnicy w stopniu zaawansowania T1, T2.

Linki zewnętrzne odnoszące się do działalności oddziału
Nagrody, wyróżnienia i certyfikatyNasze badania i projekty zyskały uznanie w Polsce i na świecie. Tylko w 2013 roku w związku z projektami ukazało się 10 publikacji w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej o łącznym współczynniku oddziaływania IF=19,484.
Działalność naukowa i dydaktycznaOddział współpracuje z Wydziałem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w wymiarze dydaktycznym i naukowym.

Współpraca dydaktyczna dotyczy kształcenia studentów kierunku fizjoterapia studiów I i II stopnia oraz studentów studiów doktoranckich, prowadzenie ćwiczeń i organizowanie staży klinicznych dla studentów kierunku pielęgniarstwa.

Współpraca naukowa obejmuje współtworzenie i realizację projektów badawczych w ramach działalności statutowej Wydziału Rehabilitacji oraz grantów z zewnętrznych źródeł finansowania a także prowadzenie badań naukowych na potrzeby prac dyplomowych i doktorskich.

Informacje dla studentów /stażystów /rezydentówKliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej jest jednym z podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów specjalizacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej w ramach rezydentury (www.cmkp.edu.pl) oraz  odbywania w nim stażu podyplomowego (www.oil.org.pl).

Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe ,,Skalpel” zrzeszające studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku lekarskiego, którego działalność ma charakter teoretyczno- praktyczny. Praca w Kole opiera się na cyklicznych spotkaniach oraz odbywaniu dyżurów (www.sknskalpel.wum.edu.pl).

Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń