Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Anna Pietrzak
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, gastroenterologia
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Roman Antolak
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, gastroenterolog
Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Joanna Taładaj

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

Oddział Gastroenterologiczny

II Klinika Gastroenterologii CMKP

 

Kontakt Sekretariat:

 Pokój Lekarski:

 • 22 56-90-596

 Punkt Pielęgniarski:

 • 22 56-90-208

 Pielęgniarka Oddziałowa:

 • 22 56-90-173
Informacje ogólneLokalizacja:

 • Oddział Gastroenterologiczny – Budynek Główny, Pawilon C (skrzydło po lewej stronie),   Piętro II;

Liczba łóżek – 23 łóżka:

 • 3 sale pięcioosobowe;
 • 1 sala H1D dwuosobowa;
 • 1 sala jednoosobowe;
 • 5 łóżek do leczenia biologicznego

Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych 

Skierowania do szpitala wraz z dokumentacją medyczną pacjenci przesyłają listem, mailem bądź faksem. Po skonsultowaniu wszystkich dokumentów przez lekarza z oddziału pacjenci informowani są telefonicznie bądź mailowo o decyzji dotyczącej trybu i przybliżonego czasu przyjęcia oraz wpisywani są w kolejkę osób oczekujących na przyjęcie do szpitala.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów.Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Zabiegi ECPW;
 • Pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalenia jelit;
 • Rozszerzanie i protezowanie przełyku.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Zabiegi ECPW.
Współpraca z innymi  ośrodkami Współpraca z placówkami na terenie województwa mazowieckiego
Realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych

Program badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego (PBP) – Link

Program Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita

Działalność naukowa i dydaktyczna Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy:

 • gastoenterologia,
 • choroby wewnętrzne.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń