ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ICD9

kod

nazwa

00.09Inna terapia ultradźwiękowa
06.4Całkowita resekcja tarczycy
100.3Znieczulenie zewnątrzoponowe
100.34Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin)
23.0105Konsultacja specjalistyczna
34.28Zabiegi diagnostyczne ściany klatki piersiowej, opłucnej i przepony – inne
37.281Echokardiografia jam serca
39.951Hemodializa
40.3Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40.41Jednostronna radykalna dissekcja szyi
41.5Całkowita splenektomia
45.23Kolonoskopia
45.76Sigmoidektomia
45.799Częściowe wycięcie jelita grubego – inne
45.94Zespolenie jelito grube-jelito grube
46.03Wyłonienie jelita grubego
47.09Inna appendektomia
54.1Laparotomia
54.11Laparotomia zwiadowcza
54.12Laparotomia przez ranę pooperacyjną
54.123Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19Laparotomia – inna
54.21Laparoskopia
54.232Biopsja sieci
54.514Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54.517Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54.52Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo
54.524Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy – laparoskopowo
54.61Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
54.91Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54.956Nakłucie otrzewnej punkcja odbarczająca
55.012Nacięcie miąższu nerki w celu eksploracji nerki metodą otwartą
56.515Wytworzenie przetoki metodą Brickera
56.82Zeszycie rany moczowodu
56.96Przezcewkowe wprowadzenie cewnika do moczowodu lub usunięcie
56.961Przezcewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana
57.32Cystoskopia przezcewkowa
59.793Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego
59.795Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy
59.9Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
60.21Przezcewkowe zniszczenie stercza laserem
65.22Klinowa resekcja jajnika
65.25Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
65.26Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
65.29Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany jajnika – inne
65.292Kauteryzacja jajnika
65.39Jednostronne usunięcie jajnika – inne
65.4Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu
65.41Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
65.49Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu – inne
65.52Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika
65.6Usunięcie obu jajników i jajowodów
65.61Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65.71Szycie jajnika
65.81Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65.9Inne zabiegi w zakresie jajników
65.93Otwarcie na tępo ropnia jajowodowo-jajnikowego
65.95Uwolnienie skrętu jajnika
66.01Nacięcie jajowodu
66.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajowodów
66.19Zabiegi diagnostyczne jajowodu – inne
66.4Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
66.5Całkowite obustronne wycięcie jajowodów
66.51Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
66.521Wycięcie pozostałego jajowodu
66.522Wycięcie jedynego jajowodu
66.6Inne zabiegi usunięcia lub zniszczenia jajowodów
66.61Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu
66.62Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową
66.8Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
66.9Inne zabiegi w zakresie jajowodów
66.91Aspiracja treści jajowodu
67.0Rozszerzenie kanału szyjki macicy
67.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie szyjki macicy
67.11Biopsja kanału szyjki macicy
67.12Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.2Konizacja szyjki macicy
67.3Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki szyjki macicy
67.322Elektroresekcja szyjki macicy LEEP (Loop electrosurgical excision procedure)
67.39Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne
67.4Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
67.591Szew okrężny na cieśń macicy
67.592Operacja McDonalda
67.61Szycie rozdarcia szyjki macicy
67.621Zamknięcie przetoki szyjkowo-esiczej
68.11Badanie palpacyjne macicy
68.12Histeroskopia diagnostyczna
68.161Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy
68.19Zabiegi diagnostyczne macicy i struktur ją podtrzymujących – inne
68.2Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy
68.231Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
68.233Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.234Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
68.24Histerolaparoskopia lecznicza
68.29Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.291Usunięcie mięśniaka macicy
68.31Laparoskopowa nadszyjkowe usunięcie macicy[LSH]
68.312Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]
68.391Nadszyjkowe wycięcie macicy
68.4Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną
68.41Proste wycięcie macicy
68.42Poszerzone wycięcie macicy
68.5Wycięcie macicy drogą pochwową
68.59Inne wycięcie macicy drogą pochwową
68.6Radykalne wycięcie macicy drogą brzuszną
68.61Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
68.62Operacja Wertheima
69.0Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy
69.01Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
69.02Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
69.03Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – diagnostyczne
69.04Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – lecznicze
69.1Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69.23Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy
69.29Inne operacje naprawcze macicy i struktur podtrzymujących
69.41Szycie rozdarcia macicy
69.52Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu
69.59Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
69.7Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
69.9Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym
69.91Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
70.12Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.13Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
70.14Inne nacięcie pochwy
70.141Wycięcie przegrody pochwowej
70.21Wziernikowanie pochwy
70.24Biopsja pochwy
70.33Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
70.4Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
70.50Plastyka przednia i tylna pochwy
70.51Operacja uchyłka pęcherzowego pochwy
70.511Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej
70.521Tylna plastyka pochwy
70.61Wytworzenie pochwy
70.62Odtworzenie pochwy
70.71Szycie rozdarcia pochwy
70.77Podwieszenie i umocowanie pochwy
70.791Plastyka pochwy i krocza
70.8Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy
71.0Nacięcie sromu i krocza
71.09Nacięcie sromu/ krocza – inne
71.091Powiększenie wejścia do pochwy
71.099Nacięcie sromu/ krocza – inne
71.11Biopsja sromu
71.19Zabiegi diagnostyczne sromu – inne
71.22Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
71.23Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
71.24Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina
71.29Inne operacje na gruczole Bartholina
71.3Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
71.5Radykalne wycięcie sromu
71.71Szycie pęknięcia sromu lub krocza
71.72Operacja przetoki sromu lub krocza
71.791Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza
72.7Próżniociąg położniczy
72.71Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
73.1Inne chirurgiczne wzniecenie porodu
73.4Farmakologiczne wzniecenie porodu
73.71Poród samoistny bez nacięcia krocza
73.72Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
73.99Inne
74.0Klasyczne cięcie cesarskie
74.1Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
75.03Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne
75.1Amniocenteza diagnostyczna
75.2Transfuzja wewnątrzmaciczna
75.3Inne wewnątrzmaciczne zabiegi na płodzie i owodni
75.342Monitorowanie płodu, nie określone inaczej
75.35Inne zabiegi diagnostyczne na płodzie i owodni
75.352Kordocenteza
75.36Korekcja wady rozwojowej płodu
75.4Ręczne wydobycie łożyska
75.51Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia szyjki macicy
75.69Zeszycie innego położniczego uszkodzenia
75.691Zeszycie sromu i krocza
75.693Zabieg naprawczy krocza
75.694Zabieg naprawczy pochwy
75.696Wtórne zeszycie nacięcia krocza
75.7Ręczna lub instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.71Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie
75.72Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
86.26Podwiązanie wyrośli skórnej
86.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
87.03Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi
87.3Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej
87.39Badanie rtg tkanek miękkich ściany klatki piersiowej – inne
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.44Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.440RTG klatki piersiowej
87.699RTG przewodu pokarmowego – inne
87.82Histerosalpingografia (kontrast gazowy)
87.83Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
88.0Badanie rtg tkanek miękkich brzucha
88.01Komputerowa tomografia brzucha
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.38Tomografia komputerowa – inne
88.7Diagnostyczna ultrasonografia
88.712Echoencefalografia
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.721Echokardiografia
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759USG układu moczowego inne
88.76Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.764USG transwaginalne
88.769USG brzucha inne
88.771Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.777USG naczyń kończyn dolnych – doppler
88.78Diagnostyka USG macicy ciężarnej
88.781USG płodu
88.784Echokardiografia płodu
88.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna
88.790USG węzłów chłonnych
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.798USG stawów kolanowych
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.95Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, prostaty
89.0Wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.02Porada lekarska, inne
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej
89.05Opieka pielęgniarki lub położnej – wizyta domowa
89.206Badanie urodynamiczne z testem ciśnieniowo-przepływowym
89.26Badanie ginekologiczne
89.33Badanie palcem przetoki jelitowej
89.36Ręczne badanie piersi
89.393Kardiotokografia
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
89.51Elektrokardiogram (ocena rytmu serca)
89.52Elektrokardiogram
89.79Badanie fizykalne – inne
90.52Mikroskopowe badanie krwi -posiew
90.53Mikroskopowe badanie krwi – posiew i antybiogram
91.3Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia
91.32Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew
91.33Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew i antybiogram
91.39Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – inne badania mikroskopowe
91.4Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych
91.421Badania mikroskopowe płodu – rozmaz bakterii
91.432Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – posiew
91.433Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – posiew i antybiogram
91.44Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy
91.441Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – rozmaz bakterii
91.442Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – posiew
91.443Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – posiew i antybiogram
91.447Badanie mikroskopowe materiału biologicznego badanie cytologiczne
91.453Badanie mikroskopowe materiału z macicy – posiew i antybiogram
91.7Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej
91.8Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc
91.82Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – posiew
91.821Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy i ilościowy
91.831Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
94.11Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
96.17Wprowadzenie krążka dopochwowego
96.18Wprowadzenie innego pesarium pochwowego
97.71Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
98.16Usunięcie ciała obcego ze światła macicy bez nacięcia
99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.07Przetoczenie osocza – inne
99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.14Wstrzyknięcie gammaglobulin
99.153Całkowite żywienie pozajelitowe
99.218Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.23Wstrzyknięcie sterydów
99.295Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży
99.993Wprowadzenie czopka z prostaglandyną