Wykaz osób kierujących Oddziałem

Ordynator
Lek. Elżbieta Baum
Specjalizacja: Anestezjologia i Intensywna Terapia
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Wojciech Moraczewski
Specjalizacja: Anestezjologia i Intensywna Terapia
Pielęgniarka Oddziałowa
Agnieszka Bartczak
Specjalista anestezjologii i intensywnej opieki
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Grażyna Koroś
Pielęgniarka Koordynująca w zakresie anestezjologii na bloku ginekologiczno – położniczym
Grażyna Morawska – Obidzińska
Specjalista anestezjologii i intensywnej opieki

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Oddział intensywnej Terapii i Anestezjologii

 

Kontakt Ordynator:

 Lekarz Dyżurny:

 • Tel: 22 56-90-410

 Punkt pielęgniarski:

 • Tel: 22 56-90-366
Informacje ogólne Lokalizacja:

 • Budynek Główny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Piętro II

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

 • Oddział Intensywnej Terapii;
 • Oddział Anestezjologii.

 Liczba łóżek:

 • 10 stanowisk wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami. Wysokiej klasy kardiomonitory z funkcją inwazyjnego i małoinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego, respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej umożliwiają monitorowanie funkcji życiowych pacjentów oraz prowadzenie zaawansowanych terapii.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinZe względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż jednej osoby jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów, jak i dziecka.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów. 

Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Konsultacje z ordynatorem odbywają się codziennie od godziny 1000 do godziny 1400.

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki 

W Oddziale Intensywnej Terapii zajmujemy się leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, szczególnie:

 • urazy wielonarządowe,
 • ostra niewydolność oddechowa,
 • ostra niewydolności nerek,
 • wstrząs,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • a także, z uwagi na szeroką specjalistykę szpitala, niewydolności wielonarządowe.

W oddziale wykonujemy wiele zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych metodami małoinwazyjnymi ( bronchoskopia, tracheostomia przezskórna), Wiele procedur wykonywanych jest z wykorzystaniem ultrasonografii. Nasi pacjenci korzystają z bogatej oferty diagnostycznej szpitala oraz konsultacji specjalistów.

W zakresie anestezjologii wykonujemy znieczulenia w:

 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • chirurgii naczyniowej,
 • laryngologii,
 • chirurgii dzieci,
 • urologii,
 • endoskopii,
 • ginekologii i położnictwie.

Zespół anestezjologów zapewnia konsultacje pacjentów w stanach zagrożenia życia na terenie szpitala, resuscytacje, konsultacje przedoperacyjne.

Jako jeden z nielicznych oddziałów na Mazowszu oferujemy swe usługi dla dorosłych i dzieci.

 

Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnej 

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia i dysponuje 10 miejscami dla rezydentów.

W oddziale odbywają się staże podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy, a także praktyki pielęgniarskie dla studentów pielęgniarstwa WUM, AWF oraz dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w zakresie medycyny paliatywnej i resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

 

Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń