Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący
Lek. Elżbieta Baum
Specjalizacja: Anestezjologia i Intensywna Terapia
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Janusz Markowski
Specjalizacja: Anestezjologia i Intensywna Terapia
Pielęgniarka Oddziałowa
Agnieszka Bartczak
Specjalista anestezjologii i intensywnej opieki
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Grażyna Koroś
Pielęgniarka Koordynująca w zakresie anestezjologii na bloku ginekologiczno – położniczym
Grażyna Morawska – Obidzińska
Specjalista anestezjologii i intensywnej opieki

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Oddział intensywnej Terapii i Anestezjologii

 

Kontakt Ordynator:

 Lekarz Dyżurny:

 • Tel: 22 56-90-410

 Punkt pielęgniarski:

 • Tel: 22 56-90-366
Informacje ogólne Lokalizacja:

 • Budynek Główny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Piętro II

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

 • Oddział Intensywnej Terapii;
 • Oddział Anestezjologii.

 Liczba łóżek:

 • 10 stanowisk wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami. Wysokiej klasy kardiomonitory z funkcją inwazyjnego i małoinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego, respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej umożliwiają monitorowanie funkcji życiowych pacjentów oraz prowadzenie zaawansowanych terapii.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów. 

Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Konsultacje z ordynatorem odbywają się codziennie od godziny 1000 do godziny 1400.

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki 

W Oddziale Intensywnej Terapii zajmujemy się leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, szczególnie:

 • urazy wielonarządowe,
 • ostra niewydolność oddechowa,
 • ostra niewydolności nerek,
 • wstrząs,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • a także, z uwagi na szeroką specjalistykę szpitala, niewydolności wielonarządowe.

W oddziale wykonujemy wiele zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych metodami małoinwazyjnymi ( bronchoskopia, tracheostomia przezskórna), Wiele procedur wykonywanych jest z wykorzystaniem ultrasonografii. Nasi pacjenci korzystają z bogatej oferty diagnostycznej szpitala oraz konsultacji specjalistów.

W zakresie anestezjologii wykonujemy znieczulenia w:

 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • chirurgii naczyniowej,
 • laryngologii,
 • chirurgii dzieci,
 • urologii,
 • endoskopii,
 • ginekologii i położnictwie.

Zespół anestezjologów zapewnia konsultacje pacjentów w stanach zagrożenia życia na terenie szpitala, resuscytacje, konsultacje przedoperacyjne.

Jako jeden z nielicznych oddziałów na Mazowszu oferujemy swe usługi dla dorosłych i dzieci.

 

Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnej 

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia i dysponuje 10 miejscami dla rezydentów.

W oddziale odbywają się staże podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy, a także praktyki pielęgniarskie dla studentów pielęgniarstwa WUM, AWF oraz dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w zakresie medycyny paliatywnej i resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

 

Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń