Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
Prof. dr hab. n. med. Wacław Kochman
Specjalizacja: Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Piotr Gajewski
Specjalizacja: Kardiologia
Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Śniadała
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Krystyna Podgajniak
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Małgorzata Stobbe

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki

 

Oddział Kardiologiczny

Kliniczny Oddział Kardiologiczny

 

Kontakt

 Sekretariat (0700 do 1430)

 Pielęgniarka Oddziałowa (0700 do 1430):

  • 22 56-90-297

 Pokój lekarski (cz. zachowawcza):

  • 22 56-90-375

 Pokój Lekarski „R”:

  • 22 56-90-241

 Pokój Lekarski (Hemodynamika):

  • 22 56-90-288

 Gabinet Zastępcy Ordynatora:

  • 22 56-90-294

 Punkt pielęgniarski:

  • 22 56-90-455

 Punkt pielęgniarski „R”:

  • 22 56-90-291

 Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej:

  • 22 56-90-438
Informacje ogólne

 Lokalizacja:

  • Budynek Główny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Piętro V

 Podjednostki działające w strukturze oddziału:

  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (tel. 22 56-90-291)Kierownik: dr n. med. Piotr Gajewski
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej (tel. 22 56-90-438)Kierownik: dr n. med. Aleksandra Konwicka
  • Pracownia Hemodynamiki ( tel. 22 56-90-511)Kierownik: lek. Dariusz Bielecki
  • Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Kardiologicznej (tel. 22 56-90-164) Kierownik: lek Sebastian Przychodzeń
  • Pracownia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów (tel. 22 56-90-164)

 Liczba łóżek w części zachowawczej oddziału:

  • 37 łóżek w tym 4 monitorowane

Sale – 2-5 osobowe w tym jedna izolatka

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • 10 łóżek

 Udogodnienia dla pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych

Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale. Informacji udziela sekretariat Oddziału tel. 22 56-90-292.

Informacje dla pacjentów oczekujących na planową hospitalizację w Oddziale Kardiologii.

Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów.Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Dni i godziny pracy Poradni

 

  Poradnia Kardiologiczna:

  Poniedziałek  WtorekŚrodaCzwartekPiątek
    0830-1800 0830-14400830-14400830-15200830-1440

Pracownia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów:

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
  0900 – 1400 0900 – 14000900 – 14000900 – 14000900 – 1400

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Choroba niedokrwienna serca: ostre i przewlekłe zespoły wieńcowe
 • Niewydolność serca ostra i przewlekła
 • Zaburzenia rytmu serca: migotanie przedsionków, arytmie komorowe.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
 • Zabiegowe leczenie zaburzeń rytmu serca oraz wszczepianie ICD oraz CRTD
 • Zabiegowe leczenie ostrego zawału serca
 • Przygotowanie i opieka okołoporodowa pacjentek z chorobami układu krążenia (współpraca z Kliniką Położnictwa).
 • Zaawansowane techniki w inwazyjnym leczeniu choroby wieńcowej:

– Rotablacja

– CTO

– IVUS

– FFR

Współpraca z innymi ośrodkami
 •  Instytut Kardiologii, Warszawa – Anin
 • WUM – Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha
 • Szpitale rejonowe
 • Zespoły ratownictwa medycznego (teletransmisje EKG)
Realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych
 •  Zajęcia ze studentami Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
 • Prowadzenie rezydentur z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii
Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnej
 • Prowadzenie rezydentur z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • Współpraca z UKSW w zakresie dydaktyki ze Studentami medycyny.
 • Prowadzenie kursów specjalizacyjnych i wykładów dla lekarzy w ramach CMKP
 • Leczenie hybrydowe komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca – praca statutowa zespołu,
 • Wpływ miejsca stymulacji prawej komory serca na hemodynamikę lewej komory u chorych ze wskazaniami do wszczepienia stałych układów stymulujących,
 • Wpływ czynników zapalnych na częstość nawrotów migotania przedsionków oraz znaczenie leczenia przeciwzapalnego w profilaktyce nawrotów migotania,
 • Wyniki leczenia częstoskurczów nadkomorowych metodą ablacji RF, u osób po ukończeniu 65 r. życia,
 • Przydatność kliniczna niskoenergetycznej kardiowersji przezprzełykowej.
 • Wpływ zaburzeń rozkurczu lewej komory na wydolność układu krążenia u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego,
 • Znaczenie zmian poziomu BNP dla rozpoznania niedokrwienia mięśnia sercowego w teście obciążeniowym,
 • Wpływ sposobu leczenia chorych w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego na przebieg kliniczny i zagrożenie rozwinięciem niewydolności serca w okresie rocznej obserwacji,
 • Doraźne stosowanie ultrafiltracji w zdekompensowanej, opornej na diuretyki niewydolności krążenia,
 • Próby wskazania czynników determinujących niekorzystną przebudowę lewej komory po zawale mięśnia sercowego,
 • Ocena bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów inwazyjnych i interwencyjnych wykonywanych przez tętnicę promieniową.
Informacje dla studentów/stażystów/rezydentów
 •  Aktualne informacje dla studentów są dostępne na tablicy informacyjnej przed wejściem do Oddziału Kardiologii.
 • Lekarze na stażu podyplomowym są proszeni o uzgadnianie terminu stażu z P. dr Piotrem Gajewskim (Z-ca Ordynatora, tel. 22 56 90 241) lub dr Krzysztofem Sarwińskim (tel. 22 56 90 460).
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych oraz przyjęcia okryć wierzchnich poza oddziałem.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń