Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
Prof. dr hab. n. med. Wacław Kochman
Specjalizacja: Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Piotr Gajewski
Specjalizacja: Kardiologia
Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Śniadała
Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki

 

Oddział Kardiologiczny

Kliniczny Oddział Kardiologiczny

 

Kontakt Sekretariat (0700 do 1430)

 Pielęgniarka Oddziałowa (0700 do 1430):

  • 22 56-90-297

 Pokój lekarski (cz. zachowawcza):

  • 22 56-90-375

 Pokój Lekarski „R”:

  • 22 56-90-241

 Pokój Lekarski (Hemodynamika):

  • 22 56-90-288

 Gabinet Zastępcy Ordynatora:

  • 22 56-90-294

 Punkt pielęgniarski:

  • 22 56-90-455

 Punkt pielęgniarski „R”:

  • 22 56-90-291

 Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej:

  • 22 56-90-438
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek Głowny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Piętro V

 Podjednostki działające w strukturze oddziału:

  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (tel 22 56-90-291)Kierownik: dr n. med. Piotr Gajewski
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej (tel. 22 56-90-438)Kierownik: dr n. med. Aleksandra Konwicka
  • Pracownia Hemodynamiki ( tel. 22 56-90-511)Kierownik: lek. Dariusz Bielecki
  • Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Kardiologicznej (tel. 22 56-90-164) Kierownik: lek Sebastian Przychodzeń
  • Pracownia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów (tel. 22 56-90-164)

 Liczba łóżek w części zachowawczej oddziału:

  • 37 łóżek w tym 4 monitorowane

Sale – 2-5 osobowe

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • 10 łóżek

 Udogodnienia dla pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowychKwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale. Informacji udziela sekretariat Oddziału tel. 22 56-90-292.

Informacje dla pacjentów oczekujących na planową hospitalizację w Oddziale Kardiologii.

Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów.Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Dni i godziny pracy Poradni 

  Poradnia Kardiologiczna:

  Poniedziałek  WtorekŚrodaCzwartekPiątek
    0830-1800 0830-14400830-14400830-15200830-1440

Pracownia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów:

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
  0900 – 1400 0900 – 14000900 – 14000900 – 14000900 – 1400

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Choroba niedokrwienna serca ostra i przewlekła
 • Niewydolność serca
 • Leczenie przy pomocy elektroterapii (układy stymulujące, ablacje w zaburzeniach rytmu)
 • Nadciśnienie płucne
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Kompleksowa, pełna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
 • Przygotowanie i opieka okołoporodowa pacjentek z chorobami układu krążenia (współpraca z Kliniką Położnictwa)
Współpraca z innymi ośrodkami
 •  Instytut Kardiologii, Warszawa – Anin
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 • Inne jednostki zgłaszające potrzebę opieki nad chorymi
Realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych
 •  Zajęcia ze studentami Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
 • Współpraca w programie ERASMUS
 • Prowadzenie rezydentur z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii
Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnej
 •  Leczenie hybrydowe komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca – praca statutowa zespołu.
 • Wpływ miejsca stymulacji prawej komory serca na hemodynamikę lewej komory u chorych ze wskazaniami do wszczepienia stałych układów stymulujących.
 • Wpływ czynników zapalnych na częstość nawrotów migotania przedsionków oraz znaczenie leczenia przeciwzapalnego w profilaktyce nawrotów migotania.
 • Wyniki leczenia częstoskurczów nadkomorowych metodą ablacji RF, u osób po ukończeniu 65 r. życia.
 • Przydatność kliniczna niskoenergetycznej kardiowersji przezprzełykowej.
 • Wpływ zaburzeń rozkurczu lewej komory na wydolność układu krążenia u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.
 • Znaczenie zmian poziomu BNP dla rozpoznania niedokrwienia mięśnia sercowego w teście obciążeniowym.
 • Wpływ sposobu leczenia chorych w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego na przebieg kliniczny i zagrożenie rozwinięciem niewydolności serca w okresie rocznej obserwacji.
 • Doraźne stosowanie ultrafiltracji w zdekompensowanej, opornej na diuretyki niewydolności krążenia.
 • Próby wskazania czynników determinujących niekorzystną przebudowę lewej komory po zawale mięśnia sercowego.
 • Ocena bezpiezeństwa i skuteczności zabiegów inwazyjnych i interwencyjnych wykonwanych przez tętnicę promieniową.
Informacje dla studentów/stażystów/rezydentów
 •  Aktualne informacje dla studentów są dostępne na tablicy informacyjnej przed wejściem do Oddziału Kardiologii.
 • Lekarze na stażu podyplomowym są proszeni o uzgadnianie terminu stażu z P. dr Piotrem Gajewskim (Z-ca Ordynatora, tel. 22 56 90 241) lub dr Krzysztofem Sarwińskim (tel. 22 56 90 460).
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych oraz przyjęcia okryć wierzchnich poza oddziałem.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń