Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Jacek M. Witwicki
Specjalizacja: Pediatra, Neonatolog
Pielęgniarka Oddziałowa
Małgorzata Bilińska
Specjalizacja: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Oddział Neonatologiczny

 

 Kontakt: Sekretariat (700-1435):

 Pokój lekarski I – Pododdział Fizjologii:

 • tel: 22 56-90-472

 Pokój lekarski II – Pododdział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

 • tel: 22 56-90-533

 Pielęgniaka oddziałowa (700-1435):

 • 22 56-90-534

 Punkt pielęgniarski I – Pododdział Fizjologii:

 • Tel: 22 56-90-256

 Punkt pielęgniarski II – Pododdział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

 • 22 56-90-532
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek Głowny – Pawilon C (skrzydło po lewej stronie), Parter

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

 • Pododdział Fizjologii;
 • Pododdział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka;
 • Poradnia Neonatologiczna.

 Liczba łóżek

 • Liczba łóżek oddziału fizjologii: 21
 • liczba stanowisk opieki pośredniej: 5
 • Liczba stanowisk intensywnego terapii noworodka: 6
 • Liczba stanowisk opieki ciągłej: 11

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • Miejsca hotelowe dla mam pacjentów Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzin 

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż jednej osoby jednocześnie. Obecność podczas odwiedzin dzieci do 12 roku życia nie jest wskazana z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka. Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnić poza Oddziałem.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjentów.Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Wykaz i godziny pracy Poradni
Wizyty po umówieniu telefonicznym
 

 Poniedziałek Wtorek    Środa Czwartek Piątek
 1400-18001000-1400 1000-1400

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Wcześniactwo;
 • Wrodzone wady rozwojowe wraz z wadami serca;
 • Choroba hemolityczna noworodka;
 • Suplementacja witaminą D.
Współpraca z innymi ośrodkami
 •  CMKP;
 • Klinika Kardiologii IP CZD;
 • Klinika Kardiologii WUM;
 • Klinika Neonatologii IP CZD;
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej IMID;
 • Zakład Genetyki Klinicznej IMID.
Realizacja programów profilaktycznych
 • Przesiewowe badania słuchu;
 • Przesiewowe badania wrodzonych chorób metabolicznych;
 • Przesiewowe badania pulsoksymetryczne;
 • Szczepienia profilaktyczne;
 • Profilaktyka zakażeń wirusem RS.
Działalność naukowa i dydaktyczna
 • Badania z zakresu postępowania w wadach serca, suplementacji witaminą D3, zagadnień immunologicznych okresu okołoporodowego;
 • Szkolenie lekarzy odbywających staż podyplomowy;
 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w dziedzinie neonatologii;;
 • Szkolenie lekarzy odbywających staż cząstkowy z zakresu neonatologii;
 • Kursy specjalizacyjne oraz doskonalące CMKP.
Świadczenia medyczne udzielane w OddzialeZakres udzielanych świadczeń

Świadczenia wynikające z III stopnia referencyjności, a zwłaszcza:

 • kompleksowa opieka medyczna nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie łącznie ze skrajnymi wcześniakami;
 • leczenie niewydolności oddechowej metodami nieinwazyjnymi oraz z zastosowaniem surfaktantu, wentylacji konwencjonalnej, wentylacji wysokimi częstotliwościami wraz z wykorzystaniem tlenku azotu;
 • opieka nad noworodkami z wadami serca wraz diagnostyką echograficzną oraz pourodzeniowa diagnostyka noworodków z wadami wrodzonymi wraz z badaniami genetycznymi oraz diagnostyką ultrasonograficzną ukierunkowaną na wykrywanie wad wrodzonych i badaniami rezonansu magnetycznego;
 • opieka nad zdrowym noworodkiem wraz z postępowaniem profilaktycznym i wsparciem laktacji.