Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Jacek M. Witwicki
Specjalizacja: Pediatra, Neonatolog
Pielęgniarka Oddziałowa
Małgorzata Bilińska
Specjalizacja: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Oddział Neonatologiczny

 

 Telefon kontaktowy Sekretariat:

 • 22 56-90-503

 Pokój lekarski I – Oddział Fizjologii:

 • 22 56-90-472

 Pokój lekarski II- Oddział Patologii:

 • 22 56-90-533

 Pielęgniaka oddziałowa:

 • 22 56-90-249

 Punkt pielęgniarski I:

 • 22 56-90-256

 Punkt pielęgniarski II:

 • 22 56-90-532
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek Głowny – Pawilon C (skrzydło po lewej stronie), Parter

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

 • Oddział Neonatologiczny
 • Pododdział Patologii Noworodka
 • Poradnia Neonatologiczna

 Liczba łóżek

 • Liczba łóżek oddziału fizjologii: 24
 • liczba stanowisk opieki pośredniej: 7
 • Liczba stanowisk intensywnego nadzoru: 5
 • Liczba stanowisk opieki ciągłej: 3

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzin 

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż dwóch osób jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci do 10 roku życia z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka. Ze względu na organizację pracy oddziału najodpowiedniejsze są godziny popołudniowe.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnić poza Oddziałem.

 

Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów. 

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 osobiście przez lekarza prowadzącego. W sprawach nagłych informacji udziela lekarz dyżurny.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

 

Wykaz i godziny pracy Poradni
Wizyty po umówieniu telefonicznym
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1000-1400 1400-1800 1000-1400

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Wcześniactwo;
 • Wrodzone wady rozwojowe;
 • Choroba hemolityczna.
Współpraca z innymi ośrodkami Poradnia USG Agatowa

ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa (zacisze)

Realizacja programów profilaktycznych
 •  Szczepienia;
 • Profilaktyka zakażeń wirusem RS;
 • Przesiewowe badania słuchu;
 • Przesiewowe badania wrodzonych chorób metabolicznych;
 • Pulsoksymetria;
 • Kursy resuscytacji noworodka (NLS).
Działalność naukowa i dydaktyczna Szkolenie lekarzy odbywających staż podyplomowy
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń