Wykaz osób kierujących Oddziałem

 Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Radosław Michalik
 Specjalista Neurochirurg, Neurotraumatolog
Pielęgniarka Oddziałowa
Ilona Prządka – Bawej

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

Oddział Neurochirurgiczny

Kliniczny Oddział Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego

Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Medyczny)

Kontakt Sekretariat (0700 – 1435):

 Pokój lekarski (24 h):

 • Tel: 22 56-90-486
 • Tel: 22 56-90-491

 Pielęgniarka Oddziałowa(0700 – 1435):

 • 22 56-90-488

 Punkt pielęgniarski Odcinek(24 h):

 • 22 56-90-487
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek Głowny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Piętro II

 Liczba łóżek:

  • 20 łóżek

Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • 1 łóżko

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych 

Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale. Informacji udziela sekretariat Oddziału tel. 22 56-90-490.

Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinZe względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż jednej osoby jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów, jak i dziecka.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.

Informacje o stanie zdrowia pacjentówInformacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Wykaz i godziny pracy Poradni
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0930 – 14000930 – 1400 0930 – 1400
Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki

Ośrodek przeprowadza pełny zakres zabiegów neurochirurgicznych w obrębie czaszki i kręgosłupa, w tym m.in.:

 • całodobowa możliwość leczenia operacyjnego i endowaskularnego pękniętych tętniaków mózgu (pacjenci operowani są w ciągu 2 godzin od przyjęcia),
 • pełny zakres operacji kręgosłupa,
 • wewnątrzczaszkowe operacje endoskopowe,
 • operacje nowotworów położonych w ważnych funkcjonalnie („elokwentnych”) obszarach mózgu,
 • operacje trudno dostępnych nowotworów podstawy czaszki,
 • operacje guzów przysadki,
 • operacyjne leczenie bólu (w tym operacje z powodu bólów twarzy),
 • diagnostyka i leczenie wodogłowia
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • całodobowa możliwość leczenia operacyjnego i endowaskularnego pękniętych tętniaków mózgu (pacjenci operowani są w ciągu 2 godzin od przyjęcia)
 • rozległe doświadczenie w operacjach guzów kąta mostowo – móżdżkowego,
 • operacje endoskopowe wszystkich odcinków kręgosłupa,
 • jeden z  niewielu ośrodków w Polsce wykonującym operacje guzów zatoki jamistej,
 • multimodalna diagnostyka i leczenie wodogłowia
Współpraca z innymi ośrodkami
 • Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WUM
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
Linki zewnętrzne odnoszące się do działalności oddziału
Nagrody, wyróżnienia i certyfikatyProf. Waldemar Koszewski

Ordynator –  od 2014 roku do chwili obecnej –

Kierujący Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego

i  Kierownik działającej na bazie Oddziału

Kliniki Neurochirurgii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Medyczny)

                

 • Autor, współautor i redaktor monografii i podręczników dla lekarzy z zakresu chirurgii kręgosłupa, chirurgii nowotworów mózgu oraz chirurgicznych metod leczenia bólu;
 • Autor własnych rozwiązań operacyjnych i modyfikacji operacji w zakresie chirurgii kręgosłupa (dyskopatii, urazów) chirurgii guzów podstawy czaszki (guzów przysadki), chirurgicznego leczenia bólu (ból pochodzenia centralnego) oraz chirurgicznego leczenia choroby Parkinsona;
 • Szerokie doświadczenie w minimalnie inwazyjnych i stabilizacyjnych operacjach kręgosłupa oraz w operacjach guzów kąta mostowo – móżdżkowego;
 • Jest jednym z niewielu neurochirurgów w kraju wykonujących techniką endoskopową operacje wszystkich odcinków kręgosłupa, operacje guzów zatoki jamistej oraz jednym z najbardziej doświadczonych w operacjach guzów kąta mostowo – móżdżkowego / nerwiakach nerwu słuchowego i operacjach naprawczych połączenia czaszkowo – kręgosłupowego.
 • M.in. nagroda zespołowa Ministra Zdrowia za podręcznik „Chirurgia Nowotworów”;
 • Ekspert międzynarodowych towarzystw naukowych (wykłady na zaproszenie na sesjach plenarnych międzynarodowych kongresów z zakresu chirurgii kręgosłupa, chirurgii nowotworów mózgu i neurochirurgii minimalnie inwazyjnej):
  • World Congress of Ortopedics, Seul 2016,
  • Congress of International Society for Minimally Invasive Neurosurgery, Moscow 2018,
  • EuroAcademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica. Pecs 2018,
  • International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology, Peshavar 2019
 • W latach 2005 – 2008 jako Prodziekan Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierował Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim;
 • W latach 2007-2008  był twórcą, organizatorem i pierwszym Kierownikiem Kliniki Neurochirurgii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 • W latach 2012 – 2017 był współorganizatorem i kierował jako Dyrektor Medyczny jednym z pierwszych w Europie i w Polsce ośrodków radiochirurgii CyberKnife w Warszawie – Wieliszewie;
 • Od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Urazów Ośrodkowego Układu Nerwowego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów;
 • Senator Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • odznaczony m.in.
  • Złotym  i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta RP;
  • Odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia  przez Ministra Zdrowia

 

Klinika Neurochirurgii była organizatorem:

 • Polskiej Szkoły Neurochirugii : „Chirurgia Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych”  w 2017 r

oraz

 • Europejskiego Kongresu Neurotraumatologii (EMN) w 2019
Działalność naukowa i dydaktyczna

  Naukowa:

 • Prace badawcze dotyczące wpływu różnych rodzajów operacji na mechanikę kręgosłupa;
 • Prace badawcze dotyczące ciśnienia wewnątrzczaszkowego, patofizjologii i leczenia wodogłowia;
 • Prace badawcze dotyczące mechanizmów powstawania i leczenia operacyjnego bólu;

 Dydaktyczna:

 Nauczanie studentów:

 • Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
  1. kierunku lekarskiego,
  2. kierunku lekarskiego nauczania w języku angielskim (English Division),
  3. kierunku fizjoterapii.
 • Nauczanie studentów studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

 Kształcenie podyplomowe lekarzy.

Informacje dla studentów /stażystów /rezydentów

 Więcej informacji na stronach internetowych:

Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń